Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk

tel. 58 743-13-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuurX-n0BuXoymf5nya_dOuXaKA6OhqFixbdp2gwY8SIzByoe5ZNRHOQTNXx7LDbBIIqJM7vH8x-_gkUkaGIl8IB

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKrX-n0BuXoymf5nya_dOuXaKA6OhqFixbdp2gwY8SIzByoe5ZNRHOQTNXx7LDbBIIqJM7vH8x-_gkUkaGIl8IB

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_purX-n0BuXoymf5nya_dOuXaKA6OhqFixbdp2gwY8SIzByoe5ZNRHOQTNXx7LDbBIIqJM7vH8x-_gkUkaGIl8IB

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aarX-n0BuXoymf5nya_dOuXaKA6OhqFixbdp2gwY8SIzByoe5ZNRHOQTNXx7LDbBIIqJM7vH8x-_gkUkaGIl8IB

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYerX-n0BuXoymf5nya_dOuXaKA6OhqFixbdp2gwY8SIzByoe5ZNRHOQTNXx7LDbBIIqJM7vH8x-_gkUkaGIl8IB

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694urX-n0BuXoymf5nya_dOuXaKA6OhqFixbdp2gwY8SIzByoe5ZNRHOQTNXx7LDbBIIqJM7vH8x-_gkUkaGIl8IB

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKrX-n0BuXoymf5nya_dOuXaKA6OhqFixbdp2gwY8SIzByoe5ZNRHOQTNXx7LDbBIIqJM7vH8x-_gkUkaGIl8IB

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOurX-n0BuXoymf5nya_dOuXaKA6OhqFixbdp2gwY8SIzByoe5ZNRHOQTNXx7LDbBIIqJM7vH8x-_gkUkaGIl8IB

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKrX-n0BuXoymf5nya_dOuXaKA6OhqFixbdp2gwY8SIzByoe5ZNRHOQTNXx7LDbBIIqJM7vH8x-_gkUkaGIl8IB

 • Informacje ogólne

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

W województwie pomorskim Rządowy Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" obsługuje wybrany przez Bank Gospodarstwa Krajowego pośrednik finansowy:

Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego
Adres biura terenowego:
ul. Wały Piastowskie 1/1508 (15 piętro), 80-855 Gdańsk
tel.: 731-348-633
mail:
www.ecdf.pl (na stronie m.in. regulamin i wzory wniosków)
Biuro czynne we wtorki i czwartki w godzinach 9.30-17.30

Więcej o Programie można znaleźć tutaj:

W razie zainteresowania pożyczkami, zachęcamy do kontaktu ze wskazaną powyżej instytucją - pośrednikiem finansowym.

Urzędy pracy nie udzielają ww. pożyczek.


Pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać:

 • osoba bezrobotna,
 • poszukujący pracy absolwent szkoły lub uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • student ostatniego roku studiów.

jeżeli:

 • nie był/a karany/a w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • nie jest zatrudniony/a lub nie wykonuje innej pracy zarobkowej;
 • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki nie prowadził/a działalności gospodarczej.

Pożyczka udzielana jest na podstawie umowy, na wniosek zainteresowanej osoby, po przedstawieniu opisu i kosztorysu planowanej działalności oraz po przedstawieniu zabezpieczenia prawnego spłaty bądź zwrotu udzielonej pożyczki – weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych.

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów usług doradczych i szkoleniowych, możesz otrzymać pożyczkę w wysokości do 100 proc. kosztów podjęcia działalności, nie wyższej jednak niż 20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Okres spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Środki finansowe z tytułu pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wypłacane są na podstawie harmonogramu, po zarejestrowaniu przez pożyczkobiorcę działalności gospodarczej.

Po upływie co najmniej 3 miesięcy od rozpoczęcia spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej możesz ubiegać się o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy. Jeśli korzystałeś z karencji w spłacie kredytu, bieg trzymiesięcznego terminu rozpoczyna się po zakończeniu okresu karencji.

Minister właściwy do spraw pracy może umorzyć Ci jednorazowo należności z tytułu udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej na utworzenie pierwszego stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, wraz z odsetkami, jeśli spełniasz poniższe warunki:

 • utrzymasz, przez co najmniej 12 miesięcy, pierwsze stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • nie zalegasz ze spłatą rat pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia jej otrzymania będziesz zobowiązany dokonać w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, jeżeli prowadziłeś działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy lub naruszyłeś inne warunki umowy.

Utworzono: 2014-05-29 13:43 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2015-01-21 08:54
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 14262
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuuNEL3vuBXHjMPj8n_yGXv1F4aPT81Bk7TEKPf0K3FxpACeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RCNEL3vuBXHjMPj8n_yGXv1F4aPT81Bk7TEKPf0K3FxpACeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_SNEL3vuBXHjMPj8n_yGXv1F4aPT81Bk7TEKPf0K3FxpACeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1mNEL3vuBXHjMPj8n_yGXv1F4aPT81Bk7TEKPf0K3FxpACeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByeNEL3vuBXHjMPj8n_yGXv1F4aPT81Bk7TEKPf0K3FxpACeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsONEL3vuBXHjMPj8n_yGXv1F4aPT81Bk7TEKPf0K3FxpACeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDONEL3vuBXHjMPj8n_yGXv1F4aPT81Bk7TEKPf0K3FxpACeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDSNEL3vuBXHjMPj8n_yGXv1F4aPT81Bk7TEKPf0K3FxpACeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtONEL3vuBXHjMPj8n_yGXv1F4aPT81Bk7TEKPf0K3FxpACeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzurX-n0BuXoymf5nya_dOuXaKA6OhqFixbdp2gwY8SIzByoe5ZNRHOQTNXx7LDbBIIqJM7vH8x-_gkUkaGIl8IB

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CrX-n0BuXoymf5nya_dOuXaKA6OhqFixbdp2gwY8SIzByoe5ZNRHOQTNXx7LDbBIIqJM7vH8x-_gkUkaGIl8IB

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKrX-n0BuXoymf5nya_dOuXaKA6OhqFixbdp2gwY8SIzByoe5ZNRHOQTNXx7LDbBIIqJM7vH8x-_gkUkaGIl8IB

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsairX-n0BuXoymf5nya_dOuXaKA6OhqFixbdp2gwY8SIzByoe5ZNRHOQTNXx7LDbBIIqJM7vH8x-_gkUkaGIl8IB

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqrX-n0BuXoymf5nya_dOuXaKA6OhqFixbdp2gwY8SIzByoe5ZNRHOQTNXx7LDbBIIqJM7vH8x-_gkUkaGIl8IB

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGrX-n0BuXoymf5nya_dOuXaKA6OhqFixbdp2gwY8SIzByoe5ZNRHOQTNXx7LDbBIIqJM7vH8x-_gkUkaGIl8IB

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMarX-n0BuXoymf5nya_dOuXaKA6OhqFixbdp2gwY8SIzByoe5ZNRHOQTNXx7LDbBIIqJM7vH8x-_gkUkaGIl8IB

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AerX-n0BuXoymf5nya_dOuXaKA6OhqFixbdp2gwY8SIzByoe5ZNRHOQTNXx7LDbBIIqJM7vH8x-_gkUkaGIl8IB

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSterX-n0BuXoymf5nya_dOuXaKA6OhqFixbdp2gwY8SIzByoe5ZNRHOQTNXx7LDbBIIqJM7vH8x-_gkUkaGIl8IB

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOrX-n0BuXoymf5nya_dOuXaKA6OhqFixbdp2gwY8SIzByoe5ZNRHOQTNXx7LDbBIIqJM7vH8x-_gkUkaGIl8IB

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2rX-n0BuXoymf5nya_dOuXaKA6OhqFixbdp2gwY8SIzByoe5ZNRHOQTNXx7LDbBIIqJM7vH8x-_gkUkaGIl8IB

Projektowanie stron: IntraCOM.pl