Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk

tel. 58 743-13-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmusTSFn2KUOybCAlGnMBEVTOF_EfTNtPtMgSh1EQgqgl6w

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmITSFn2KUOybCAlGnMBEVTOF_EfTNtPtMgSh1EQgqgl6w

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_psTSFn2KUOybCAlGnMBEVTOF_EfTNtPtMgSh1EQgqgl6w

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aYTSFn2KUOybCAlGnMBEVTOF_EfTNtPtMgSh1EQgqgl6w

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYcTSFn2KUOybCAlGnMBEVTOF_EfTNtPtMgSh1EQgqgl6w

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694sTSFn2KUOybCAlGnMBEVTOF_EfTNtPtMgSh1EQgqgl6w

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFITSFn2KUOybCAlGnMBEVTOF_EfTNtPtMgSh1EQgqgl6w

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOsTSFn2KUOybCAlGnMBEVTOF_EfTNtPtMgSh1EQgqgl6w

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnITSFn2KUOybCAlGnMBEVTOF_EfTNtPtMgSh1EQgqgl6w

 • Informacje ogólne

Spółdzielnia socjalna

Czym jest spółdzielnia socjalna

Spółdzielnia socjalna jest specyczną formą przedsiębiorstwa społecznego. To nie jest zwykła firma, która ma osiągać zysk. Tu główny cel jest inny - chodzi o reintegrację i przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób zagrożonych marginalizacją. Aktualnie działa już ponad 1 300 tego typu spółdzielni.

Dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną?

Uruchomienie spółdzielni wiąże sie z wieloma korzyściami dla jej założycieli. Największą jest możliwość uzyskania wysokiego donansowania do jej uruchomienia. Każdy z założycieli może bowiem osobno  
ubiegać się o wsparcie nansowe np. z urzędu pracy.
Spółdzielnie mogą także ubiegać się o przyznanie środków unijnych, ministerialnych oraz przeznaczonych dla podmiotów świadczących działalność społecznie użyteczną prowadzoną w sferze zadań publicznych.
Atrakcyjnym rozwiązaniem jest także możliwość korzystania z niskooprocentowanych pożyczek (z możliwością odroczenia spłaty) udzielanych przez Banku Gospodarstwa Krajowego, przeznaczonych dla podmiotów  
ekonomii społecznej, w tym także spółdzielni.

Jak założyć spółdzielnię socjalną?

Spółdzielnię mogą założyć co najmniej trzy osoby, jednak z ważnym zastrzeżeniem -  jeśli zostanie ona powołana do życia przez 3 osoby musi w ciągu 12 miesięcy przyjąć jako członków kolejne dwie.
Spółdzielnię socjalną rejestruje się we właściwym ze względu na siedzibę spółdzielni oddziale Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców. Wniosek o rejestrację składa się na specjalnych  formularzach  wraz z załącznikami i dokumentami, można je znaleźć w siedzibie KRS.

Kto może założyć spółdzielnie socjalną?

Spółdzielnie mogą założyć osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Do grupy tej zalicza się osoby:

 • bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy,
 • będące absolwentami klubu oraz centrum integracji społecznej,
 • niepełnosprawne,
 • do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia,
 • będące opiekunami osób niepełnosprawnych,
 • poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu  lub  niewykonujące innej pracy zarobkowej,
 • usamodzielniane, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Spółdzielnia to jednak nie tylko wykluczeni

Założycielami spółdzielni mogą byc także osoby, które nie są zagrożone wykluczeniem społecznym. Należy jednak pamiętać o tym, że nie mogą one stanowić połowy ogólnej liczby założycieli. Nieco inaczej jest natomiast w przypadku spółdzielni zakładanych przez osoby o znacznym lub  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności, bądź gdy spółdzielnia ma prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, opieki nad dziećmi do lat 3, prowadzenia niepublicznych przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego lub wspierania rodziny i pieczy zastępczej. W takiej   
sytuacji osoby niedefaworyzowne mogą stanowić nawet do 70 proc. ogólnej liczby założycieli spółdzielni socjalnej.

Bezrobotni w spółdzielni socjalnej

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy mogą uzyskać od tej instytucji atrakcyjne wsparcie w postaci środków nansowych na utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej, w kwocie nieprzekraczającej sześciokrotności średniego wynagrodzenia, a także pomoc w zakresie   przyznania pieniędzy na nansowanie kosztów wynagrodzenia.
Możliwe jest także otrzymanie dotacji na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej już po jej założeniu, pomoc nie może jednak przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Osoba, która otrzymała  środki  jest  zobowiązana do prowadzenia spółdzielni socjalnej lub pozostania jej członkiem przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Niepełnosprawni w spółdzielni socjalnej

Obecność osób niepełnosprawnych w spółdzielniach socjalnych wspierana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Chodzi tu o wsparcie udzielane na podjęcie działalności gospodarczej  w  ramach spółdzielni i pomoc w utworzeniu w niej stanowiska pracy.  
Moliwe jest też pokrycie kosztów wynagrodzenia dla niepełnosprawnych kierowanych przez  urząd pracy do podjęcia  zatrudnienia w spółdzielni. PFRON oferuje także dotacje na założenie spółdzielni lub przystąpienie do
niej. Donansowanie nie może jednak przekroczyć od 6 do 15- krotności przeciętnego wynagrodzenia. Osoba, która otrzymała środki jest zobowiązana do prowadzenia spółdzielni lub pozostania jej członkiem przez okres od  12  (przy dotacji w wysokości 6 krotności przeciętnego  wynagrodzenia) do 24 miesięcy (przy dotacji w wysokości 15 krotności przeciętnego wynagrodzenia).

Utworzono: 2018-05-07 08:09 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2018-05-07 08:28
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1273
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXut1OqJIYhQl5Mi5NIfSZj8K0sPu03IvmpyHiYqIbSKldA

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RB1OqJIYhQl5Mi5NIfSZj8K0sPu03IvmpyHiYqIbSKldA

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_R1OqJIYhQl5Mi5NIfSZj8K0sPu03IvmpyHiYqIbSKldA

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1l1OqJIYhQl5Mi5NIfSZj8K0sPu03IvmpyHiYqIbSKldA

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByd1OqJIYhQl5Mi5NIfSZj8K0sPu03IvmpyHiYqIbSKldA

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsN1OqJIYhQl5Mi5NIfSZj8K0sPu03IvmpyHiYqIbSKldA

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDN1OqJIYhQl5Mi5NIfSZj8K0sPu03IvmpyHiYqIbSKldA

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDR1OqJIYhQl5Mi5NIfSZj8K0sPu03IvmpyHiYqIbSKldA

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtN1OqJIYhQl5Mi5NIfSZj8K0sPu03IvmpyHiYqIbSKldA

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzsTSFn2KUOybCAlGnMBEVTOF_EfTNtPtMgSh1EQgqgl6w

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0ATSFn2KUOybCAlGnMBEVTOF_EfTNtPtMgSh1EQgqgl6w

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZITSFn2KUOybCAlGnMBEVTOF_EfTNtPtMgSh1EQgqgl6w

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsagTSFn2KUOybCAlGnMBEVTOF_EfTNtPtMgSh1EQgqgl6w

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgoTSFn2KUOybCAlGnMBEVTOF_EfTNtPtMgSh1EQgqgl6w

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxETSFn2KUOybCAlGnMBEVTOF_EfTNtPtMgSh1EQgqgl6w

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMYTSFn2KUOybCAlGnMBEVTOF_EfTNtPtMgSh1EQgqgl6w

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AcTSFn2KUOybCAlGnMBEVTOF_EfTNtPtMgSh1EQgqgl6w

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStcTSFn2KUOybCAlGnMBEVTOF_EfTNtPtMgSh1EQgqgl6w

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gMTSFn2KUOybCAlGnMBEVTOF_EfTNtPtMgSh1EQgqgl6w

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII0TSFn2KUOybCAlGnMBEVTOF_EfTNtPtMgSh1EQgqgl6w

Projektowanie stron: IntraCOM.pl