Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk

tel. 58 732-52-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny
Strona główna » Dla bezrobotnych » Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy » Zasady realizacji programów rynku pracy w 2018

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmusdahVC5I-zk9qtMHAtoiSyjQ5v7TNi3pID0yUGI5I9CcbtnsO_V52TBg2hMA7l4Bf9gsKbNOF0XzwnpHh-tox3

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmIdahVC5I-zk9qtMHAtoiSyjQ5v7TNi3pID0yUGI5I9CcbtnsO_V52TBg2hMA7l4Bf9gsKbNOF0XzwnpHh-tox3

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_psdahVC5I-zk9qtMHAtoiSyjQ5v7TNi3pID0yUGI5I9CcbtnsO_V52TBg2hMA7l4Bf9gsKbNOF0XzwnpHh-tox3

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aYdahVC5I-zk9qtMHAtoiSyjQ5v7TNi3pID0yUGI5I9CcbtnsO_V52TBg2hMA7l4Bf9gsKbNOF0XzwnpHh-tox3

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYcdahVC5I-zk9qtMHAtoiSyjQ5v7TNi3pID0yUGI5I9CcbtnsO_V52TBg2hMA7l4Bf9gsKbNOF0XzwnpHh-tox3

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694sdahVC5I-zk9qtMHAtoiSyjQ5v7TNi3pID0yUGI5I9CcbtnsO_V52TBg2hMA7l4Bf9gsKbNOF0XzwnpHh-tox3

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFIdahVC5I-zk9qtMHAtoiSyjQ5v7TNi3pID0yUGI5I9CcbtnsO_V52TBg2hMA7l4Bf9gsKbNOF0XzwnpHh-tox3

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOsdahVC5I-zk9qtMHAtoiSyjQ5v7TNi3pID0yUGI5I9CcbtnsO_V52TBg2hMA7l4Bf9gsKbNOF0XzwnpHh-tox3

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnIdahVC5I-zk9qtMHAtoiSyjQ5v7TNi3pID0yUGI5I9CcbtnsO_V52TBg2hMA7l4Bf9gsKbNOF0XzwnpHh-tox3

 • Informacje ogólne

Zasady realizacji programów rynku pracy w 2018

Realizacja usług i instrumentów rynku pracy przez Gdański Urząd Pracy w 2018 roku w szczególności będzie się opierała na:

 1. Uzyskaniu wysokiego poziomu efektywności zatrudnieniowej, tak aby udzielona pomoc była skuteczna, a jej końcowym etapem było podjęcie pracy lub samozatrudnienie.
 2. Współpracy z pracodawcami, w celu poprawienia jakości i efektów podejmowanych działań.
 3. Zapewnieniu równego dostępu do oferowanych form pomocy dla wszystkich osób zarejestrowanych w GUP.

Przyjęte zasady oraz planowane liczby osób/miejsc pracy obejmowanych wsparciem mogą podlegać aktualizacji w przypadku uruchomienia dodatkowych programów/projektów.

Ze szczególną atencją będą traktowani pracodawcy składający wnioski drogą elektroniczną za pomocą praca.gov.pl lub e-puap.

Formy wsparcia dla klientów bezrobotnych

I. Środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w roku bieżącym będą rozpatrywane w trybie konkursowym, zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz punktacją, stanowiącą załącznik do powołanego regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski mogą składać osoby, wobec których ustalono I lub II profil pomocy.

Planuje się uruchomić cztery terminy naborów:

 • luty - 19.02.2018 r. – 23.02.2018 r.,
 • kwiecień - 09.04.2018r. – 13.04.2018 r.,
 • czerwiec - 04.06.2018 r. – 08.06.2018 r.,
 • wrzesień – 17.09.2018 r. – 21.09.2018 r.,

Wsparcie finansowe będzie przyznawane w wysokości do 20 000,00 zł w ramach Programu regionalnego i EFS, natomiast w ramach projektu Zintegrowana Inwestycja w Talenty (ZIT) do 23 000,00 zł.

W ramach projektu ZIT przy ubieganiu się o kwotę 23 000, 00 zł osoba bezrobotna jest zobowiązana do udziału we wskazanym przez siebie kursie nadającym kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe.

Planujemy objąć tą formą wsparcia około 560 osób bezrobotnych.

Informacje dotyczące szczegółowych warunków w tym osób uprawnionych do aplikowania w poszczególnych funduszach opublikowane będą na stronie internetowej GUP w ogłoszeniach o naborach.

II. Szkolenia

W 2018 roku będą organizowane szkolenia grupowe i indywidualne w oparciu o potrzeby pracodawców, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.

Przewiduje się przeszkolenie około 850 osób bezrobotnych.

Szkolenia grupowe

Na szkolenia grupowe, określone w planie szkoleń, mogą być kierowani wszyscy klienci bezrobotni wymagający wsparcia, którzy:

 • spełniają wymagania kwalifikacyjne,
 • mają ustalony profil pomocy I lub II,
 • uzyskają pozytywną opinię doradcy klienta.

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekraczać będzie liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będą następujące kryteria dodatkowe:

 • data wpływu zgłoszenia na szkolenie,
 • okres pozostawania bez pracy (ostatnia rejestracja),
 • niekorzystanie wcześniej ze szkolenia finansowanego przez GUP.

Szkolenia indywidualne

Na szkolenie mogą być skierowane osoby, które:

 • spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w programie wskazanego szkolenia,
 • mają ustalony II profil pomocy,
 • są objęci indywidualnym planem działania,
 • posiadają gwarancję zatrudnienia po ukończeniu kursu.

Uwaga!

1. Osoba uprawniona może skorzystać ze szkolenia indywidualnego tylko raz w roku.
2. Wyklucza się:

 • podstawowe kursy z języków obcych, z wyjątkiem specjalistycznych kursów na poziomie zaawansowanym w zakresie słownictwa branżowego oraz kursów językowych połączonych ze szkoleniem zawodowym;
 • kursy prawa jazdy kategorii B; C, C+E, D, D+E
 • finansowanie kosztów egzaminów na wszystkie kategorie prawa jazdy, 
 • kursy realizowane w formie e-learningu.

Gdański Urząd Pracy finansuje koszty badań lekarskich wyłącznie dla następujących szkoleń:

 • kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
 • kwalifikacja wstępna
 • kucharz
 • obsługa wózków jezdniowych
 • monter konstrukcji stalowych
 • monter rusztowań
 • operator koparki, ładowarki
 • operator CNC
 • operator urządzeń spawalniczych
 • operator żurawia wieżowego
 • opiekunka dziecięca, osób starszych
 • pracownik ogólnobudowlany
 • spawacz
 • ślusarz
 • elektryk

Koszt szkolenia indywidualnego może wynieść maksymalnie 5 000 zł.

Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w szkoleniach odbywać się będzie w trybie ciągłym.

III. Bony dla osób bezrobotnych do 30. roku życia

Bony będą przyznawane przez doradców klienta, na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania, z okresem ważności 1 miesiąca od dnia przyznania.

Przyznawanie bonów odbywać się będzie w trybie ciągłym.

Bon na zasiedlenie

Wniosek o przyznanie bonu mogą składać osoby zarejestrowane jako bezrobotne
w ewidencji GUP w Gdańsku przez minimum 2 miesiące. Planuje się przyznanie około 25 bonów (w zależności od zapotrzebowania).

Bon zatrudnieniowy

Planuje się przyznanie około 58 bonów (w zależności od zapotrzebowania). W ramach bonu pracodawcy, który zatrudnia osobę bezrobotną na okres minimum 18 miesięcy GUP refunduje przez okres 12 miesięcy część kosztów wynagrodzenia i składek ZUS.

Bon szkoleniowy

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na szkolenie wskazane przez osobę, której bon przyznano, a także opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem. Liczba osób, którym planuje się przyznanie bonów, ujęta jest w ogólnej liczbie osób przewidzianych do skierowania na szkolenia.

IV. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6. roku życia lub osobą zależną

Bezrobotny, który podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę lub gdy zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie może otrzymać refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 6 lub osobą zależną do wysokości 400 zł miesięcznie.

V. Refundacja kosztów dojazdu

Osoba bezrobotna może otrzymać zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez okres 6 miesięcy lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • na podstawie skierowania Gdańskiego Urzędu Pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego i dojeżdża do tych miejsc;
 • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.”

Wysokość zwrotu kosztów przejazdu przysługuje do kwoty 250 zł miesięcznie.

Formy wsparcia pracodawców

VI. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – wsparcie dla pracowników i pracodawców

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy. Udzielana pomoc dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił następujące priorytety wydatkowania środków limitu KFS na 2018 rok:

Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; https://barometrzawodow.pl/#;

Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy rezerwy środków KFS na rok 2018 wydatkowania puli środków KFS:

Priorytet 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Środki KFS można przeznaczyć na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

 • Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

Ocena wniosków nastąpi w oparciu o Regulamin przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Gdański Urząd Pracy w roku 2018.

W bieżącym roku ustalono maksymalną kwotę w wysokości 4 000 zł na jednego uczestnika kształcenia w ciągu danego roku kalendarzowego.

Wyklucza się finansowanie:

 • kształcenia z zakresu szeroko rozumianego coachingu,
 • kursów w formie coachingu indywidualnego,
 • kursów z zakresu podstaw języka obcego,
 • aplikacji radcowskich,
 • obowiązkowych kursów BHP i p.poż.,
 • staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.

Planowane są trzy terminy naboru wniosków:

 • styczeń - 29.01.2018 r. - 31.01.2018 r.,
 • kwiecień - 16.04.2018 r. - 18.04.2018 r.,
 • wrzesień - 03.09.2018 r. - 05.09.2018 r. (rezerwa KFS)

VII. Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnego poniżej 30 roku życia „12/12” – forma zakończona

Zgodnie z przepisami art. 150g ustawy o promocji zatrudnienia (…) umowy dotyczące refundacji (12/12) mogły być zawierane w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r.

W związku z tym od stycznia 2018 r. Gdański Urząd Pracy nie przyjmuje wniosków o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

VIII. Organizacja staży

Organizatorem stażu może być pracodawca lub jednoosobowy podmiot gospodarczy. Preferowani będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy.

Na staże kierowane będą osoby bezrobotne wymagające wsparcia, spełniające kryteria określone przez pracodawcę, po dokonaniu weryfikacji przez doradcę klienta pod kątem celowości i zasadności. Na staż mogą być kierowane wyłącznie osoby, wobec których ustalono II profil pomocy.

Nie przewiduje się doboru kandydatów na staż w zawodach i na stanowiskach, w których jest duża ilość ofert na rynku pracy, między innymi:

 • pracownik ochrony fizycznej,
 • kierowca,
 • sprzedawca/przedstawiciel handlowy,
 • sprzątaczka,
 • pokojowa,
 • telemarketer,
 • pomoc kuchenna,
 • magazynier,
 • opiekunka dziecięca.

Staże będą organizowane na okres 6 miesięcy wyłącznie u pracodawców gwarantujących zatrudnienie po okresie odbywania stażu na minimum 3 miesiące na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymiar czasu pracy w ramach stażu wynosi 40 godzin tygodniowo.

Rozpoczęcie stażu będzie następowało od 1. i 15. dnia miesiąca (w przypadku, gdy jest to dzień wolny od pracy – od następnego dnia roboczego).

W ramach stażu nie będą kierowane osoby, które:

 • były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową u organizatora stażu w okresie ostatnich 24 miesięcy;
 • są współmałżonkiem, zstępnym, wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa organizatora stażu;
 • zamieszkują pod tym samym adresem co pracodawca;
 • posiadają co najmniej 6-miesięczne doświadczenie we wskazanym zawodzie.

Gdański Urząd Pracy nie kieruje osób bezrobotnych do odbywania stażu w mieszkaniach prywatnych.

Do organizatorów staży przewiduje się skierowanie około 700 osób bezrobotnych.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń.

GUP zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umów o odbywanie stażu z tymi pracodawcami lub przedsiębiorcami, którzy nie dotrzymali warunków współpracy przy wcześniej zawieranych umowach z urzędem - w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o zorganizowanie stażu.

UWAGA! Organizator stażu przed rozpoczęciem stażu ma obowiązek skierowania osoby bezrobotnej na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów tych badań.

IX. Szkolenia organizowane na podstawie umowy trójstronnej

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakłada możliwość zawierania umów trójstronnych (GUP, pracodawca, instytucja szkoleniowa) w sprawie organizacji szkolenia. Pracodawca (zatrudniający co najmniej 1 osobę) zainteresowany zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb składa wniosek, w którym określa pożądany poziom i rodzaj wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów na szkolenie, wskazuje zakres umiejętności, uprawnień do uzyskania w wyniku szkolenia oraz określa liczbę uczestników. Pracodawca zobowiązuje się również do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy na umowę o pracę.

O zorganizowanie szkolenia może wystąpić pracodawca, który prowadzi działalność na terenie Gdańska lub powiatu gdańskiego i spełnia warunki dopuszczalności pomocy de minimis.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń.

X. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wniosek o refundację może złożyć przedsiębiorca, który funkcjonuje na rynku co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz spełnia wszystkie warunki do udzielenia pomocy de minimis. W okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku przedsiębiorca nie może zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika lub rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników.

Podstawą ubiegania się o wsparcie jest złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami w Gdańskim Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń.

GUP zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków np. dotyczących grupy docelowej (osób bezrobotnych, którzy będą kierowani na refundowane stanowiska pracy) w poszczególnych naborach wniosków. Informacje na ten temat publikowane będą na stronie internetowej GUP.

Na stanowiska pracy tworzone w ramach refundacji kosztów ich wyposażenia lub doposażenia ze środków Funduszu Pracy, kierowani będą wszyscy klienci bezrobotni spełniające kryteria określone przez pracodawcę, po uprzedniej weryfikacji przez doradcę pod kątem celowości i zasadności ich zatrudnienia z uwzględnieniem ustalonego profilu pomocy I lub II.

Na tworzone miejsca pracy w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych nie będą kierowane osoby, które:

 • były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową u pracodawcy (wnioskodawcy) w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty złożenia wniosku;
 • są współmałżonkiem, zstępnym, wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa pracodawcy;
 • zamieszkują pod tym samym adresem co pracodawca.

Refundacją nie mogą być objęte stanowiska pracy, które zostały zlikwidowane u pracodawcy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Wsparcie finansowe będzie przyznawane w wysokości maksymalnie do 21 000 zł w zależności od źródła finansowania.

Planuje się wyposażenie stanowisk pracy dla około 110 osób bezrobotnych.

XI. Prace interwencyjne

Organizatorem prac interwencyjnych może być pracodawca bądź jednoosobowy podmiot gospodarczy. Preferowani będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy. Ilość umów na organizację prac interwencyjnych uzależniona jest i realizowana do wysokości przyznanych na dany rok budżetowy środków przeznaczonych na ich finansowanie.

GUP zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umów o organizację prac interwencyjnych z tymi pracodawcami lub przedsiębiorcami, którzy nie dotrzymali warunków współpracy przy wcześniej zawieranych umowach z urzędem - w okresie ostatnich 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o organizację prac interwencyjnych.

Wnioski przyjmowane będą w naborze ciągłym do wyczerpania limitu środków.

Przed wydaniem skierowania do pracy, kandydaci spełniający kryteria określone przez pracodawcę, uzyskują opinię doradcy klienta pod kątem celowości zatrudnienia. Ponadto kandydaci muszą mieć ustalony profil pomocy II przez doradcę klienta.

Na tworzone miejsca pracy w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych nie będą kierowane osoby, które:

 • były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową u pracodawcy (wnioskodawcy) w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty złożenia wniosku;
 • są współmałżonkiem, zstępnym, wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa pracodawcy;
 • zamieszkują pod tym samym adresem co pracodawca.

Nie przewiduje się organizacji prac interwencyjnych w zawodach i na stanowiskach, w których jest duża ilość ofert na rynku pracy, między innymi:

 • sprzedawca/przedstawiciel handlowy,
 • pomoc kuchenna,
 • telemarketer,
 • sprzątaczka,
 • pokojowa,
 • pracownik ogólnobudowlany.

Okres refundacji w bieżącym roku będzie wynosił do 6 miesięcy bez możliwości przedłużenia oraz obowiązkowym zatrudnieniem po okresie refundacji na minimum 3 miesiące.

W ramach prac interwencyjnych planuje się skierowanie około 70 osób bezrobotnych.

Udzielana pomoc dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.

XII. Roboty publiczne

Organizatorem robót publicznych może być gmina, organizacja pozarządowa zajmująca się problematyką w zakresie ochrony środowiska, kultury etc.

Wnioski przyjmowane będą w naborze ciągłym do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Przed skierowaniem na roboty publiczne kandydaci spełniający kryteria określone przez pracodawcę uzyskują opinię doradcy klienta pod kątem celowości ich zatrudnienia. Jednocześnie kandydaci muszą mieć ustalony profil pomocy II.

W ramach robót publicznych planuje się skierowanie około 85 osób bezrobotnych.

Udzielana pomoc dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.

XIII. Dofinansowanie do zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych powyżej 50/60. roku życia

Przy zatrudnieniu osób bezrobotnych w wieku 50/60 lat i więcej pracodawca może otrzymać refundacje wynagrodzenia w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia.

Wnioski przyjmowane będą w naborze ciągłym do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Na tworzone miejsca pracy w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego w ramach dofinansowania osób powyżej 50/60. roku życia nie będą kierowane osoby, które:

 • były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową u pracodawcy (wnioskodawcy) w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty złożenia wniosku;
 • są współmałżonkiem, zstępnym, wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa pracodawcy;
 • zamieszkują pod tym samym adresem co pracodawca.

Planowane dofinansowanie około 30 miejsc pracy.

XIV. Świadczenie aktywizacyjne

Przedsiębiorca zatrudniający rodziców lub opiekunów powracających na rynek pracy może otrzymać świadczenie aktywizacyjne w wysokości 1/2 lub 1/3 minimalnego wynagrodzenia w zależności od okresu zatrudnienia.

Przyjmowanie wniosków pracodawców odbywać się będzie w zależności od potrzeb.

XV. Grant na telepracę

„Grant” w kwocie nie wyższej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego przyznawany jest na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:

 1. małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 2. rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 3. rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 4. dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

XVI. Zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za członków spółdzielni socjalnej zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

Przyjmowanie wniosków pracodawców odbywać się będzie w zależności od potrzeb.

XVII. Program aktywizacja i integracja

W ramach Programu realizowane będą dwa zadania – bloki: INTEGRACJA i AKTYWIZACJA.

W ramach działań z zakresu integracji społecznej przewiduje się zorganizowanie grupowych zajęć warsztatowych wraz z grupowym poradnictwem specjalistycznym.

Równolegle, zadanie Aktywizacja realizowane będzie przez Gdański Urząd Pracy w ramach prac społecznie użytecznych. Prace te wykonywane będą w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub organizacjach, instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Do programu PAI kierowane będą osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, jak również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

Przy kierowaniu do programu PAI uwzględniany będzie wiek kandydata, jego zdolność do wykonywania tych prac oraz, w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje. Kandydaci muszą również mieć ustalony profil pomocy III.

XVIII. Zawieszone formy wsparcia

Nie przewiduje się możliwości finansowania poniższych form wsparcia:

 • Studia podyplomowe,
 • Koszty egzaminów i licencji,
 • Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,
 • Przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • Jednorazowa refundacja składek ZUS na zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez 12 miesięcy,
 • Refundacja składek ZUS dla osób do 30 roku życia,
 • Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnego poniżej 30 roku życia „12/12”
 • Bon stażowy,
 • Stypendia z tytułu kontynuacji nauki,
 • Zwrot kosztów zakwaterowania,
 • Refundacja kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania.
Utworzono: 2013-08-23 13:02 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2018-01-18 11:09
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5858
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutxQnhulYFvdKYmPp9hyqLITxIud3cq-ixrHhJlHqvC1Inu4adx76CZpBSjzbDl4CzwLIAMXtadqJ8RlnVL0J61

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBxQnhulYFvdKYmPp9hyqLITxIud3cq-ixrHhJlHqvC1Inu4adx76CZpBSjzbDl4CzwLIAMXtadqJ8RlnVL0J61

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_RxQnhulYFvdKYmPp9hyqLITxIud3cq-ixrHhJlHqvC1Inu4adx76CZpBSjzbDl4CzwLIAMXtadqJ8RlnVL0J61

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lxQnhulYFvdKYmPp9hyqLITxIud3cq-ixrHhJlHqvC1Inu4adx76CZpBSjzbDl4CzwLIAMXtadqJ8RlnVL0J61

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydxQnhulYFvdKYmPp9hyqLITxIud3cq-ixrHhJlHqvC1Inu4adx76CZpBSjzbDl4CzwLIAMXtadqJ8RlnVL0J61

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNxQnhulYFvdKYmPp9hyqLITxIud3cq-ixrHhJlHqvC1Inu4adx76CZpBSjzbDl4CzwLIAMXtadqJ8RlnVL0J61

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNxQnhulYFvdKYmPp9hyqLITxIud3cq-ixrHhJlHqvC1Inu4adx76CZpBSjzbDl4CzwLIAMXtadqJ8RlnVL0J61

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRxQnhulYFvdKYmPp9hyqLITxIud3cq-ixrHhJlHqvC1Inu4adx76CZpBSjzbDl4CzwLIAMXtadqJ8RlnVL0J61

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNxQnhulYFvdKYmPp9hyqLITxIud3cq-ixrHhJlHqvC1Inu4adx76CZpBSjzbDl4CzwLIAMXtadqJ8RlnVL0J61

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzsdahVC5I-zk9qtMHAtoiSyjQ5v7TNi3pID0yUGI5I9CcbtnsO_V52TBg2hMA7l4Bf9gsKbNOF0XzwnpHh-tox3

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0AdahVC5I-zk9qtMHAtoiSyjQ5v7TNi3pID0yUGI5I9CcbtnsO_V52TBg2hMA7l4Bf9gsKbNOF0XzwnpHh-tox3

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZIdahVC5I-zk9qtMHAtoiSyjQ5v7TNi3pID0yUGI5I9CcbtnsO_V52TBg2hMA7l4Bf9gsKbNOF0XzwnpHh-tox3

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsagdahVC5I-zk9qtMHAtoiSyjQ5v7TNi3pID0yUGI5I9CcbtnsO_V52TBg2hMA7l4Bf9gsKbNOF0XzwnpHh-tox3

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgodahVC5I-zk9qtMHAtoiSyjQ5v7TNi3pID0yUGI5I9CcbtnsO_V52TBg2hMA7l4Bf9gsKbNOF0XzwnpHh-tox3

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxEdahVC5I-zk9qtMHAtoiSyjQ5v7TNi3pID0yUGI5I9CcbtnsO_V52TBg2hMA7l4Bf9gsKbNOF0XzwnpHh-tox3

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMYdahVC5I-zk9qtMHAtoiSyjQ5v7TNi3pID0yUGI5I9CcbtnsO_V52TBg2hMA7l4Bf9gsKbNOF0XzwnpHh-tox3

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AcdahVC5I-zk9qtMHAtoiSyjQ5v7TNi3pID0yUGI5I9CcbtnsO_V52TBg2hMA7l4Bf9gsKbNOF0XzwnpHh-tox3

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStcdahVC5I-zk9qtMHAtoiSyjQ5v7TNi3pID0yUGI5I9CcbtnsO_V52TBg2hMA7l4Bf9gsKbNOF0XzwnpHh-tox3

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gMdahVC5I-zk9qtMHAtoiSyjQ5v7TNi3pID0yUGI5I9CcbtnsO_V52TBg2hMA7l4Bf9gsKbNOF0XzwnpHh-tox3

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII0dahVC5I-zk9qtMHAtoiSyjQ5v7TNi3pID0yUGI5I9CcbtnsO_V52TBg2hMA7l4Bf9gsKbNOF0XzwnpHh-tox3

Projektowanie stron: IntraCOM.pl