Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk

tel. 58 743-13-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny
Strona główna » Dla bezrobotnych » Rejestracja bezrobotnych » Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmus78iLZPXC2h360DvKRPqpQUY0IW-l5u9q_m7bIlDXB0Q

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmI78iLZPXC2h360DvKRPqpQUY0IW-l5u9q_m7bIlDXB0Q

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ps78iLZPXC2h360DvKRPqpQUY0IW-l5u9q_m7bIlDXB0Q

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aY78iLZPXC2h360DvKRPqpQUY0IW-l5u9q_m7bIlDXB0Q

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYc78iLZPXC2h360DvKRPqpQUY0IW-l5u9q_m7bIlDXB0Q

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694s78iLZPXC2h360DvKRPqpQUY0IW-l5u9q_m7bIlDXB0Q

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFI78iLZPXC2h360DvKRPqpQUY0IW-l5u9q_m7bIlDXB0Q

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOs78iLZPXC2h360DvKRPqpQUY0IW-l5u9q_m7bIlDXB0Q

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnI78iLZPXC2h360DvKRPqpQUY0IW-l5u9q_m7bIlDXB0Q

 • Informacje ogólne

Dokumenty wymagane do rejestracji jako bezrobotny

Dokumenty potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej:

1. Dowód osobisty lub paszport.

2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy - w przypadku posiadania takiego zameldowania.

3. Oryginał dyplomu w przypadku studiów wyższych (może być odpis), świadectwa ukończonych szkół ponadpodstawowych wraz z dyplomami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe.

4. Oryginały wszystkich świadectw pracy lub świadectw służby.

5. Aktualny wydruk z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) jeżeli:

 • prowadziłeś (aś) i zlikwidowałeś (aś) działalność gospodarczą,
 • zawiesiłeś (aś) prowadzenie działalności gospodarczej,
 • po dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podjęłeś/nie podjęłaś tej działalności

Przedstaw zaświadczenie ZUS o okresie podlegania i OPŁACANIA składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – nie dotyczy osób, które opłacały składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.

6. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego jeżeli sprawowałeś(aś) funkcje reprezentacyjne w spółce oraz aktualny statut spółki.

7. Zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego, jeżeli taki zasiłek pobierałeś(aś).

8. Jeżeli byłeś(aś) zatrudniony(a):

 • w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • na umowę zlecenie,
 • na umowę o świadczenie usług,
 • na umowę agencyjną lub pracę nakładczą lub
 • w zakładzie karnym,

Przedstaw zaświadczenie o okresie pracy z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto (za każdy przepracowany miesiąc) oraz informacją czy były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

9. Jeżeli świadczyłeś(aś) usługi na podstawie umowy uaktywniającej, należy przynieść umowę uaktywniającą oraz zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej,

10. Jeżeli pobierałeś(aś) świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poza okresem zatrudnienia np.:

 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy lub służby lub
 • rentę szkoleniową,

Przedstaw zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające okres pobierania świadczenia oraz podstawę jego wymiaru,

W przypadku renty wymagane jest zaświadczenie o okresie pobierania renty z wyszczególnieniem rodzaju pobranego świadczenia.

W przypadku osób, które nabyły prawo do renty rodzinnej, przy jednoczesnym prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrały wariant przyznania renty rodzinnej wymagane jest odnotowanie tego faktu przez ZUS na zaświadczeniu.

UWAGA! Osoby, które pobierały świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne, rente itp.), powinny niezwłocznie po zakończeniu okresu pobierania świadczenia zgłosić się do rejestracji w Gdańskim Urzędzie Pracy.

11. Zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, jeżeli :

•    prowadziłeś(aś) pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestałeś(aś) jej prowadzenia albo zawiesiłeś(aś) wykonywanie działalności gospodarczej,
•    prowadziłeś(aś) inną niż określona w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej pozarolniczą działalność , przez okres co najmniej 6 miesięcy i którą zaprzestałeś(aś) prowadzić,
•    byłeś(aś) zleceniobiorcą, który(a) wykonywał(a) na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosowane są przepisy dotyczące zlecenia, przez co najmniej 6 miesięcy i który(a) zaprzestał(a) jej wykonywania,
•    byłeś(aś) osobą współpracującą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestałeś(aś) tej współpracy,
•    byłeś(aś) osobą duchowną, podlegającą z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu przez okres co najmniej 6 miesięcy
i podlegałeś(aś) ubezpieczeniu społecznemu z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

12. Jeżeli przebywałeś(aś) na urlopie wychowawczym, przedstaw akt urodzenia dziecka.

13. Jeżeli samotnie wychowujesz co najmniej jedno dziecko do 15 roku życia, przedstaw akt urodzenia dziecka

14. Książeczka wojskowa lub świadectwo służby, jeżeli odbywałeś(aś) służbę wojskową.

15. Dokument o przeciwwskazaniach do określonej pracy, jeżeli taki dokument posiadasz.

16. Osoba niepełnosprawna, oprócz ww. dokumentów, przedkłada orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności.

17. Jeżeli przebywałeś(aś) w zakładzie karnym, KONIECZNE jest świadectwo zwolnienia.

Ww. dokumenty należy traktować jako podstawowe, w szczególnych przypadkach wymagane są dokumenty uzupełniające.

Nie dokonuje się rejestracji w przypadku nie przedłożenia dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na oświadczeniach przez osobę rejestrującą się.

 

Utworzono: 2012-08-02 09:19 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2016-11-18 08:45
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 50435
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuu18flpsKhkZpxPOeoRNHsXhMD6CMUiOSq6Zs62i-Owxw

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RC18flpsKhkZpxPOeoRNHsXhMD6CMUiOSq6Zs62i-Owxw

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_S18flpsKhkZpxPOeoRNHsXhMD6CMUiOSq6Zs62i-Owxw

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1m18flpsKhkZpxPOeoRNHsXhMD6CMUiOSq6Zs62i-Owxw

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBye18flpsKhkZpxPOeoRNHsXhMD6CMUiOSq6Zs62i-Owxw

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsO18flpsKhkZpxPOeoRNHsXhMD6CMUiOSq6Zs62i-Owxw

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDO18flpsKhkZpxPOeoRNHsXhMD6CMUiOSq6Zs62i-Owxw

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDS18flpsKhkZpxPOeoRNHsXhMD6CMUiOSq6Zs62i-Owxw

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtO18flpsKhkZpxPOeoRNHsXhMD6CMUiOSq6Zs62i-Owxw

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzs78iLZPXC2h360DvKRPqpQUY0IW-l5u9q_m7bIlDXB0Q

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0A78iLZPXC2h360DvKRPqpQUY0IW-l5u9q_m7bIlDXB0Q

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZI78iLZPXC2h360DvKRPqpQUY0IW-l5u9q_m7bIlDXB0Q

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csag78iLZPXC2h360DvKRPqpQUY0IW-l5u9q_m7bIlDXB0Q

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgo78iLZPXC2h360DvKRPqpQUY0IW-l5u9q_m7bIlDXB0Q

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxE78iLZPXC2h360DvKRPqpQUY0IW-l5u9q_m7bIlDXB0Q

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMY78iLZPXC2h360DvKRPqpQUY0IW-l5u9q_m7bIlDXB0Q

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Ac78iLZPXC2h360DvKRPqpQUY0IW-l5u9q_m7bIlDXB0Q

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStc78iLZPXC2h360DvKRPqpQUY0IW-l5u9q_m7bIlDXB0Q

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gM78iLZPXC2h360DvKRPqpQUY0IW-l5u9q_m7bIlDXB0Q

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII078iLZPXC2h360DvKRPqpQUY0IW-l5u9q_m7bIlDXB0Q

Projektowanie stron: IntraCOM.pl