Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk

tel. 58 732-52-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny
Strona główna » Dla bezrobotnych » Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6. roku życia lub osobą zależną

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

 • Informacje ogólne

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6. roku życia lub osobą zależną

Warunki otrzymania refundacji:

O refundację kosztów opieki na dzieckiem/dziećmi/osobą zależną może ubiegać się osoba bezrobotna posiadająca co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia lub osoba bezrobotna pełniąca opiekę nad osobą zależną jeżeli:
•    podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w pełnym wymiarze czasu pracy lub została skierowana przez Gdański Urząd Pracy na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, lub szkolenie
•    oraz jednocześnie osiąga z tego tytułu miesięcznie przychody nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość refundacji:

Zgodnie z przedstawionymi dokumentami potwierdzającymi faktycznie poniesione koszty, w wysokości nie wyższej jednak niż połowa zasiłku dla bezrobotnych

Maksymalna dopuszczalna wysokość refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 6. roku życia lub osoba zależną w 2018 r. wynosi 400 zł miesięcznie 

Okres przysługiwania refundacji:

 • do 6-ciu miesięcy w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • na czas odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.

Tryb przyznawania i wypłacania kosztów refundacji:

•    w celu dokonania refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobą zależną osoba zainteresowana powinna pobrać jednorazowo wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi, lub osobą zależną w Dziale Programów i Obsługi Pracodawców albo ze strony internetowej Gdańskiego Urzędu Pracy pod adresem: www.gup.gdansk.pl ,
•    kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii Gdańskiego Urzędu Pracy w pok. 029 (poziom -1) lub przesłać pocztą,
•    dokonanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem za kolejne miesiące wymaga złożenia do kancelarii GUP co miesiąc wniosku rozliczeniowego dotyczącego faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobą zależną wraz z załącznikami,
•    o przyznaniu lub odmowie przyznania refundacji wnioskodawca informowany jest w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów,
•    kwota refundacji wypłacana jest z dołu za okresy miesięczne, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku na rachunek osobisty wnioskodawcy.

W przypadku refundacji kosztów opieki nad dzieckiem za niepełny miesiąc, przyjmuje się zasadę proporcjonalności, dzieląc kwotę przyznanej refundacji przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu, a następnie mnożąc przez liczbę dni roboczych, w których wnioskodawca brał udział w jednej z ww. form aktywizacji.

Za osobę zależną, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uznaje się:
osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Małgorzata Łechtańska

Doradca klienta  Tel: /58/ 732 53 62  malgorzata.lechtanska@gup.gdansk.pl

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną [ 2 ]
plik w formacie DOC wniosek rozliczeniowy dotyczący faktycznie poniesionych kosztów opieki 19-01-18 10:25 147KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 147KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem 06-08-18 08:18 136.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 136.5KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:16 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2018-01-22 09:06
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 9563
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXus3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RA3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_Q3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1k3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByc3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsM3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDM3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQ3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtM3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0DPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsajPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AfPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3PEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl