Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk

tel. 58 732-52-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny
Strona główna » Dla bezrobotnych » Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy » Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuswgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmIwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pswgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aYwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYcwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694swgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFIwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOswgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnIwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

 • Informacje ogólne

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

Środki na podjęcie działalności gospodarczej z PFRON

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Gdańskim Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej albo na ponowne podjęcie działalności jeśli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności, w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.

W celu przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej należy złożyć wniosek (Wn-O) wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 102) wraz z załącznikami.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Załącznik Nr 1 (główny) do wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność.
 4. Przyrzeczenie koncesji (dot. działalności gospodarczej wymagającej koncesji).
 5. Zaświadczenie spółdzielni socjalnej potwierdzające przyjęcie bezrobotnego do spółdzielni po wniesieniu przez wnioskodawcę wpłaty członkowskiej w wysokości określonej w tym zaświadczeniu.
 6. Zaświadczenie/Oświadczenie o nie zaleganiu przez spółdzielnię socjalną z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o nie zaleganiu z opłacaniem innych danin publicznych oraz o nie posiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.
 7. Inne dokumenty, które mają związek z podjęciem działalności gospodarczej (np. dotyczące dodatkowych uprawnień zawodowych itp.).
 8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Uwaga: załączniki w poz. 5 i 6 składa tylko wnioskodawca zamierzający przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej.

Z wypełnionym wnioskiem należy zgłosić się do doradcy zawodowego w celu oceny kwalifikacji i doświadczenia zawodowego niezbędnego do prowadzenia przyszłej działalności.

Miejsce złożenia dokumentów Gdański Urząd Pracy, ul. 3 Maja 9, pok. 029. poziom -1 (Kancelaria)
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu, pok. 115.

O sposobie rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca jest powiadamiany w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Miasta Gdańska lub powiatu gdańskiego uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki PFRON.

Przy rozpatrywaniu wniosków brana jest pod uwagę w szczególności możliwość utrzymania się na rynku, zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności, uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia danej działalności.

Na dotację nie mogą liczyć osoby, które planują działalność sezonową, handel obwoźny, akwizycję, usługi TAXI, wynajem pomieszczeń, wydatki inwestycyjne związane z budowlą lokali.
W ramach wnioskowanych środków mogą być planowane zakupy związane bezpośrednio i jednoznacznie z planowaną działalnością np. zakup maszyn, urządzeń, towarów, surowców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, wyposażenia lokali, reklamy.

Wnioskowane środki nie mogą być przeznaczone na składki ZUS, opłaty skarbowe, administracyjne, podatki, czynsze, kaucje, zakup akcji itp.

Przed podpisaniem umowy należy dopełnić formalności związanych z zabezpieczeniem otrzymanych środków na wypadek niedochowania warunków umowy.

Podstawowe warunki umowy, które należy bezwzględnie spełnić to:

 • Rozpoczęcie i prowadzenie nieprzerwanie działalności przez okres co najmniej 24 miesięcy
 • Wydatkowanie otrzymanych środków zgodnie z przedstawionym wykazem
 • Rozliczenie całości otrzymanych środków w ustalonym w umowie terminie
 • Przedkładanie w okresach półrocznych dokumentów potwierdzających fakt prowadzenia działalności

UWAGA!!!
Wszelkich czynności rejestracyjnych działalności można dokonać po podpisaniu umowy z GUP

W przypadku niedotrzymania warunków umowy konieczny jest zwrot całej kwoty przyznanej wraz z odsetkami podatkowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków.

Umowa kończy się po dwóch latach prowadzenia nieprzerwanie działalności i wywiązania się z wszystkich warunków umowy.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 102).

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Agnieszka Lemme - Babińska Doradca klienta /58/ 732-52-59 agnieszka.lemme@gup.gdansk.pl
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej [ 11 ]
plik w formacie DOC Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 26-06-19 10:14 223KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 223KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 20-08-19 15:29 494.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 494.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Druk 5- Oświadczenie VAT po 12 miesiącach 05-04-19 12:25 298KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 298KB) pobierz
plik w formacie PDF Druk 4- Oświadczenie VAT po 12 miesiącach 04-04-19 11:25 85.93KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 85.93KB) pobierz
plik w formacie DOC Druk 3- Rozliczenie dofinansowania 14-05-19 14:32 360.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 360.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Druk 2- Modyfikacje specyfikacji wydatków 18-02-19 08:40 309KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 309KB) pobierz
plik w formacie DOC Druk 1- Zgłoszenie działalności 18-02-19 08:40 296KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 296KB) pobierz
plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 18-02-19 08:41 413.92KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 413.92KB) pobierz
plik w formacie DOC Regulamin przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla os. niepełnosprawnej 18-02-19 08:43 221.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 221.5KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 18-02-19 08:43 789.97KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 789.97KB) pobierz
plik w formacie DOC załącznik nr 1 do wniosku w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności z PFRON 2019.doc 18-02-19 08:43 82KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 82KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:11 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2017-01-17 10:16
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7343
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusTRg5hbaZYOzDPUMJ_DapKjYNKYrHnr6jowyKkA1kbSGJaoXMIvP6bnqcMYDsQVel9xYLD64GtpZ8Lwe8YkJy1

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RATRg5hbaZYOzDPUMJ_DapKjYNKYrHnr6jowyKkA1kbSGJaoXMIvP6bnqcMYDsQVel9xYLD64GtpZ8Lwe8YkJy1

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QTRg5hbaZYOzDPUMJ_DapKjYNKYrHnr6jowyKkA1kbSGJaoXMIvP6bnqcMYDsQVel9xYLD64GtpZ8Lwe8YkJy1

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kTRg5hbaZYOzDPUMJ_DapKjYNKYrHnr6jowyKkA1kbSGJaoXMIvP6bnqcMYDsQVel9xYLD64GtpZ8Lwe8YkJy1

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycTRg5hbaZYOzDPUMJ_DapKjYNKYrHnr6jowyKkA1kbSGJaoXMIvP6bnqcMYDsQVel9xYLD64GtpZ8Lwe8YkJy1

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMTRg5hbaZYOzDPUMJ_DapKjYNKYrHnr6jowyKkA1kbSGJaoXMIvP6bnqcMYDsQVel9xYLD64GtpZ8Lwe8YkJy1

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMTRg5hbaZYOzDPUMJ_DapKjYNKYrHnr6jowyKkA1kbSGJaoXMIvP6bnqcMYDsQVel9xYLD64GtpZ8Lwe8YkJy1

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQTRg5hbaZYOzDPUMJ_DapKjYNKYrHnr6jowyKkA1kbSGJaoXMIvP6bnqcMYDsQVel9xYLD64GtpZ8Lwe8YkJy1

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMTRg5hbaZYOzDPUMJ_DapKjYNKYrHnr6jowyKkA1kbSGJaoXMIvP6bnqcMYDsQVel9xYLD64GtpZ8Lwe8YkJy1

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzswgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0AwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZIwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsagwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgowgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxEwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMYwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AcwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStcwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gMwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII0wgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

Projektowanie stron: IntraCOM.pl