Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk

tel. 58 743-13-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny
Strona główna » Dla bezrobotnych » Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy » Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuswgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmIwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pswgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aYwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYcwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694swgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFIwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOswgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnIwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

 • Informacje ogólne

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

Środki na podjęcie działalności gospodarczej z PFRON

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Gdańskim Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, na działalność w formie spółdzielni socjalnej albo na ponowne podjęcie działalności jeśli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności, w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.

Umowa może być zawarta na okres 12 miesięcy jeżeli osoba niepełnosprawna otrzymała środki w wysokości do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia lub na okres 24 miesięcy jeżeli została przyznana kwota w wysokości od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

W celu przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej należy złożyć wniosek (Wn-O) wg wzoru określonego w rozporządzeniu MRPiPS z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2342) wraz z załącznikami.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Załącznik Nr 1 (główny) do wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

 2. Formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 3. Załączniki, które wpływają na ocenę wniosku i są oznaczone na stronie 8/8 wniosku Wn-O należy dołączyć w zależności od przedstawionych we wniosku informacji np.:
  • kserokopie: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, świadectw pracy, umów, zaświadczeń z ukończonych szkoleń, certyfikatów, uprawnień, aktu własności lokalu/ umowy przedwstępnej najmu lokalu/ umowy użyczenia lokalu itp.,
  • kserokopia zaświadczenia o wykreśleniu działalności z ewidencji działalności gospodarczej
  • oryginały deklaracji współpracy, listów intencyjnych, umów przedwstępnych, oświadczeń o współpracy itp.

Z wypełnionym wnioskiem należy zgłosić się do doradcy zawodowego w celu oceny kwalifikacji i doświadczenia zawodowego niezbędnego do prowadzenia przyszłej działalności.

Miejsce złożenia dokumentów: Gdański Urząd Pracy, ul. 3 Maja 9, pok. 029. poziom -1 (Kancelaria)

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu, pokój 110.

O sposobie rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca jest powiadamiany w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Miasta Gdańska lub powiatu gdańskiego uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki PFRON.

Przy rozpatrywaniu wniosków brana jest pod uwagę w szczególności możliwość utrzymania się na rynku, zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności, uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia danej działalności.

Na dotację nie mogą liczyć osoby, które planują działalność sezonową, handel obwoźny, akwizycję, usługi TAXI, wynajem pomieszczeń, wydatki inwestycyjne związane z budowlą lokali.

W ramach wnioskowanych środków mogą być planowane zakupy związane bezpośrednio i jednoznacznie z planowaną działalnością np. zakup maszyn, urządzeń, towarów, surowców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, wyposażenia lokali, reklamy.

Wnioskowane środki nie mogą być przeznaczone na składki ZUS, opłaty skarbowe, administracyjne, podatki, czynsze, kaucje, zakup akcji, udziałów w spółkach, leasing, pokrycie kosztów przesyłki i transportu itp.

Przed podpisaniem umowy należy dopełnić formalności związanych z zabezpieczeniem otrzymanych środków na wypadek niedochowania warunków umowy.

Podstawowe warunki umowy, które należy bezwzględnie spełnić to:

 • Rozpoczęcie i prowadzenie nieprzerwanie działalności przez okres co najmniej 12 lub 24 miesięcy w zależności od wysokości przyznanych środków
 • Wydatkowanie otrzymanych środków zgodnie z przedstawionym wykazem
 • Rozliczenie całości otrzymanych środków w ustalonym w umowie terminie
 • Przedkładanie w okresach półrocznych dokumentów potwierdzających fakt prowadzenia działalności

Wszelkich czynności rejestracyjnych działalności można dokonać po podpisaniu umowy z GUP

W przypadku niedotrzymania warunków umowy konieczny jest zwrot całej kwoty przyznanej wraz z odsetkami podatkowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków.

W zależności od wysokości przyznanych środków umowa kończy się po 12 lub 24 miesiącach prowadzenia nieprzerwanie działalności i wywiązania się z wszystkich warunków umowy.

Rozpatrywanie i zaopiniowanie wniosków odbywa się w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały odnośnie realizacji zadań na dany rok.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.J. Dz.U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.).
- Rozporządzenie MRPiPS z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz. U. z  2018 r., poz. 2342).

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Agnieszka Lemme - Babińska Doradca klienta /58/ 732-52-59 agnieszka.lemme@gup.gdansk.pl
Michalina Barc Doradca klienta /58/732-53-27
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej [ 11 ]
plik w formacie DOC Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 23-01-20 13:42 223KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 223KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 10-07-20 08:49 459KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 459KB) pobierz
plik w formacie DOC Druk 5- Oświadczenie VAT po 12 miesiącach 05-04-19 12:25 298KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 298KB) pobierz
plik w formacie PDF Druk 4- Oświadczenie VAT po 12 miesiącach 04-04-19 11:25 85.93KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 85.93KB) pobierz
plik w formacie DOC Druk 3- Rozliczenie dofinansowania 04-10-19 12:44 349.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 349.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Druk 2- Modyfikacje specyfikacji wydatków 18-02-19 08:40 309KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 309KB) pobierz
plik w formacie DOC Druk 1- Zgłoszenie działalności 18-02-19 08:40 296KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 296KB) pobierz
plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 18-02-19 08:41 413.92KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 413.92KB) pobierz
plik w formacie DOC Regulamin przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla os. niepełnosprawnej 24-01-20 07:39 222.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 222.5KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 18-02-19 08:43 789.97KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 789.97KB) pobierz
plik w formacie DOC załącznik nr 1 do wniosku w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności z PFRON 2019.doc 24-01-20 07:40 82.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 82.5KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:11 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2020-02-26 12:36
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 8443
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusTRg5hbaZYOzDPUMJ_DapKjYNKYrHnr6jowyKkA1kbSGJaoXMIvP6bnqcMYDsQVel9xYLD64GtpZ8Lwe8YkJy1

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RATRg5hbaZYOzDPUMJ_DapKjYNKYrHnr6jowyKkA1kbSGJaoXMIvP6bnqcMYDsQVel9xYLD64GtpZ8Lwe8YkJy1

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QTRg5hbaZYOzDPUMJ_DapKjYNKYrHnr6jowyKkA1kbSGJaoXMIvP6bnqcMYDsQVel9xYLD64GtpZ8Lwe8YkJy1

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kTRg5hbaZYOzDPUMJ_DapKjYNKYrHnr6jowyKkA1kbSGJaoXMIvP6bnqcMYDsQVel9xYLD64GtpZ8Lwe8YkJy1

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycTRg5hbaZYOzDPUMJ_DapKjYNKYrHnr6jowyKkA1kbSGJaoXMIvP6bnqcMYDsQVel9xYLD64GtpZ8Lwe8YkJy1

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMTRg5hbaZYOzDPUMJ_DapKjYNKYrHnr6jowyKkA1kbSGJaoXMIvP6bnqcMYDsQVel9xYLD64GtpZ8Lwe8YkJy1

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMTRg5hbaZYOzDPUMJ_DapKjYNKYrHnr6jowyKkA1kbSGJaoXMIvP6bnqcMYDsQVel9xYLD64GtpZ8Lwe8YkJy1

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQTRg5hbaZYOzDPUMJ_DapKjYNKYrHnr6jowyKkA1kbSGJaoXMIvP6bnqcMYDsQVel9xYLD64GtpZ8Lwe8YkJy1

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMTRg5hbaZYOzDPUMJ_DapKjYNKYrHnr6jowyKkA1kbSGJaoXMIvP6bnqcMYDsQVel9xYLD64GtpZ8Lwe8YkJy1

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzswgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0AwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZIwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsagwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgowgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxEwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMYwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AcwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStcwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gMwgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII0wgRd2NH034IpW33qMMD5knLkkVM5neB5nc8ckLlTkD12ceFMxTfKQdDW9A_5mbgkLskFGt9HbqIF1Jr8_C5cv

Projektowanie stron: IntraCOM.pl