Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk

tel. 58 743-13-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny
Strona główna » Formy aktywizacji » Aktywizacja osób do 30. roku życia

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

0pfaPW3x8f1dF-QJUy45plZ_NLGxv4rutI-kZRvOPicCq_QygGsrpdB8jtcsY4ZUVb3EW5epbP7LLkgx85y9Pw

AVCtM8WQmDbXhYUeqKJfHlszADvPQxZMClo7XhxhjrICq_QygGsrpdB8jtcsY4ZUVb3EW5epbP7LLkgx85y9Pw

IfbcKUuaOVVzIbY-accMUWYpuj4PQ3Wma4jQlUSmlV8Cq_QygGsrpdB8jtcsY4ZUVb3EW5epbP7LLkgx85y9Pw

iahUc5Bp9zfBB5G3yq5dwnpt994lByVAPZKmG6HGW-4Cq_QygGsrpdB8jtcsY4ZUVb3EW5epbP7LLkgx85y9Pw

Ks-AfYaXIEp_qHUsdN0etwIPql6kSAp60ckSYQ91yD8Cq_QygGsrpdB8jtcsY4ZUVb3EW5epbP7LLkgx85y9Pw

dsDCN-GMESfuDrBXiRsKSIyvjSL7NkEU6QvALalMIwUCq_QygGsrpdB8jtcsY4ZUVb3EW5epbP7LLkgx85y9Pw

tNcwWwX2MBDhuF4tc_Y5iC5L2Y1Ri4cprISsZkhFpW8Cq_QygGsrpdB8jtcsY4ZUVb3EW5epbP7LLkgx85y9Pw

KI1gXgHWFwlMU7d811XsQSJftxYmDnv0eYSHfc6Z-EMCq_QygGsrpdB8jtcsY4ZUVb3EW5epbP7LLkgx85y9Pw

FYt183TjvrUBxkZkm22ewQB3oj5fFXYjvPwbsApSOJsCq_QygGsrpdB8jtcsY4ZUVb3EW5epbP7LLkgx85y9Pw

 • Informacje ogólne

Aktywizacja osób do 30. roku życia

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonego 30. roku życia, możesz skorzystać z dodatkowych instrumentów rynku pracy w postaci bonów.

1. Bon szkoleniowy

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na szkolenie wskazane przez osobę, której bon przyznano, a także opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem.

W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia, zostaną sfinansowane koszty:

 • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych;
 • przejazdu na szkolenia w wysokości:
 • do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
 • od 150 zł 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin;
 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości:
 • do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
 • powyżej 550 zł do 1 100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin,
 • powyżej 1 100 zł do 1 500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy koszt szkolenia przekracza wysokości określoną w bonie, osoba bezrobotna sama pokrywa koszty przekraczające wskazany limit.

UWAGA! W 2020 r. ww. forma wsparcie została zawieszona.

2. Bon stażowy

Bon stażowy, to gwarancja skierowania osoby, której bon przyznano, do odbycia stażu u wskazanego przez nią organizatora na okres 6 miesięcy, o ile organizator zobowiąże się zatrudnić tę osobę po zakończeniu stażu na okres kolejnych 6 miesięcy.

W ramach bonu stażowego zostaną sfinansowane:

 • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – do wysokości 600 zł - wypłata bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł;
 • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – wpłata na konto wykonawcy badań.

Organizator, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzyma premię w wysokości 1 513,5 zł.

Wsparcie dla organizatorów stażu udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy organizatorem a urzędem pracy, wg programu określonego w umowie.

Urząd sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego i wypłaca mu stypendium.

Osoby bezrobotne do 30. roku życia zainteresowane przyznaniem bonu stażowego mogą zgłaszać się do swoich doradców klienta.

UWAGA! W roku 2020 ww. forma wsparcia została zawieszona.

3. Bon zatrudnieniowy

Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania i stanowi dla przyszłego pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez Gdański Urząd Pracy.

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawartej między starostą (GUP) a pracodawcą, w ramach której:

 • pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy;
 • GUP refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy, w wysokości 100 proc. kwoty zasiłku.

Osoby bezrobotne do 30. roku życia zainteresowane przyznaniem bonu zatrudnieniowego mogą zgłaszać się do swoich doradców klienta.

W roku 2020 ww. forma wsparcia została zawieszona

4. Bon na zasiedlenie

Starosta (urząd pracy) może na wniosek osoby bezrobotnej do 30. roku życia przyznać jej bon na zasiedlenie w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:

 • za ich wykonywanie wnioskodawca będzie osiągać wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia oraz z tego tytułu będzie on podlegać ubezpieczeniom społecznym;
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka wnioskodawca w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 • wnioskodawca będzie pozostawać w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Jeśli otrzymasz bon na zasiedlenie, zobowiązany jesteś:

 • do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy (niespełnienie warunku powoduje konieczność zwrotu całości środków);
 • do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy (niespełnienie warunku powoduje konieczność zwrotu całości środków);
 • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy (niespełnienie warunku powoduje konieczność zwrotu środków proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, posiadania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej).

Osoby bezrobotne do 30. roku życia zainteresowane przyznaniem bonu na zasiedlenie mogą zgłaszać się do swoich doradców klienta.

Bon przyznawany jest na pisemny wniosek bezrobotnego posiadającego status osoby bezrobotnej minimum 2 miesiące. Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w kancelarii Gdańskiego Urzędu Pracy (pok. 029, poziom -1, pon-pt 8-14) lub pocztą.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Agnieszka Lemme-Babińska Doradca klienta Tel.:/58/ 743-13-21
Aleksandra Kitowska Doradca klienta Tel.;/58/ 743-13-37
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Aktywizacja osób do 30. roku życia (B) [ 2 ]
plik w formacie DOC Bon zatrudnieniowy - wniosek pracodawcy o refundacje 30-05-18 10:56 682KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 682KB) pobierz
plik w formacie DOC Bon na zasiedlenie - wniosek osoby bezrobotnej 14-01-20 15:11 161.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 161.5KB) pobierz
Utworzono: 2014-05-28 14:42 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2020-07-13 11:01
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 42429
 • 6sh2iPl4KTE0zJapbQPZRFbsDRR48lUQ9H5Uaz1NDsN5s5z9lbj_Eckg80FF_H0Oyn1Z7H6LDrMrA2VD1azaMA

 • Fre4hbBAnaKzEqvmxqvbNQ1qbF0RMoNFU7G4RVLBdgF5s5z9lbj_Eckg80FF_H0Oyn1Z7H6LDrMrA2VD1azaMA

 • QhrzGv-UHiPi39GmbBI8YA-O4cM8GEY1m2EG7lr9niV5s5z9lbj_Eckg80FF_H0Oyn1Z7H6LDrMrA2VD1azaMA

 • jminL6vNPETv-3ey6rI-LV-p3HnDOKYqwu9IKw_63p95s5z9lbj_Eckg80FF_H0Oyn1Z7H6LDrMrA2VD1azaMA

 • GXDkJse8PJ7GSlWNsSsfVsNDoZ-lqhqW7QV-bwetQs15s5z9lbj_Eckg80FF_H0Oyn1Z7H6LDrMrA2VD1azaMA

 • G2ZW07H8nACtEeuA42m2jlAb5bKpGwAwXLxPllRYhUZ5s5z9lbj_Eckg80FF_H0Oyn1Z7H6LDrMrA2VD1azaMA

 • fNHflI-H8LxjrDg4cduXjxv_ELUCmi-6k2hEWSTeV595s5z9lbj_Eckg80FF_H0Oyn1Z7H6LDrMrA2VD1azaMA

 • uYDDSUXfgH5O69iLZN1efYmsqm7RUXhXPv0kyjJ3C6F5s5z9lbj_Eckg80FF_H0Oyn1Z7H6LDrMrA2VD1azaMA

 • ZKwTxLgLpn0BZYHM78cVwMoIYhvOGATZBcYSgL8T04Z5s5z9lbj_Eckg80FF_H0Oyn1Z7H6LDrMrA2VD1azaMA

 • 5q3DnawuTRPoMmJWjzKnM7A_o11I18qWki0AOnSUllYCq_QygGsrpdB8jtcsY4ZUVb3EW5epbP7LLkgx85y9Pw

 • FT7A8gRqBPWihY54qVccK9ivm6VtWwj15s6J4jGuG1UCq_QygGsrpdB8jtcsY4ZUVb3EW5epbP7LLkgx85y9Pw

 • CUeOMovUsXUUxktrgkcRo0TJlzbT35Z3cS-gJx_IQNECq_QygGsrpdB8jtcsY4ZUVb3EW5epbP7LLkgx85y9Pw

 • r6HJ-Z5LFLMblf79h43tQjmBN5eqkgbmeofxDv2AoEICq_QygGsrpdB8jtcsY4ZUVb3EW5epbP7LLkgx85y9Pw

 • GOPYPboSnX0C3sv71cRvfth8OWVpw1IPrTHlr65OqbgCq_QygGsrpdB8jtcsY4ZUVb3EW5epbP7LLkgx85y9Pw

 • pX7CbrBTsZIG4c4uBi-iTNVV1LR4DKfCiX_5t2LaV-MCq_QygGsrpdB8jtcsY4ZUVb3EW5epbP7LLkgx85y9Pw

 • cy6xWwy-5JCn9_zuH2jc5C2D7IMxS6VhyPy-xUAMofQCq_QygGsrpdB8jtcsY4ZUVb3EW5epbP7LLkgx85y9Pw

 • MgWn331HHUNysVwSZRoNHG7dUfIrIR0D25Ux1_N8P3oCq_QygGsrpdB8jtcsY4ZUVb3EW5epbP7LLkgx85y9Pw

 • PC_rGx66yRQzjVaUzRHNrOhr7AuwagYPWSzGU1f4_acCq_QygGsrpdB8jtcsY4ZUVb3EW5epbP7LLkgx85y9Pw

 • L4mtmyXF82bUCdG0p5lnwH2a8lEbh4SsSJ-obrrs7poCq_QygGsrpdB8jtcsY4ZUVb3EW5epbP7LLkgx85y9Pw

 • Zo8iVVU5HRbmuWmlrTSUwSWjaJBhiWz1_4msSvoT2NwCq_QygGsrpdB8jtcsY4ZUVb3EW5epbP7LLkgx85y9Pw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl