Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk

tel. 58 743-13-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny
Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia udzielane przez Gdański Urząd Pracy » Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń dla organizacji pożytku publicznego

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

BXkOB4YFjY3ADUByO4l_cghXBr8kGgQeyz_yl9-j4I_In8z-uZ5PXSzCG54BrcIAL8kXS4KiVZ1xsPfoHeUlTTi-Q9VtXEJVilxcOvU5MJ5cXPxA3WqMCnLvJSwQDdtV7c4VujqBQ4FsRO9xaeR1iO53eyBaHiI3fZEhEALSWSs

GDiQ-DtiwxzLSB8vsKy4vbc7UfxnOTQPjEzSSLWR_o_In8z-uZ5PXSzCG54BrcIAL8kXS4KiVZ1xsPfoHeUlTTi-Q9VtXEJVilxcOvU5MJ5cXPxA3WqMCnLvJSwQDdtV7c4VujqBQ4FsRO9xaeR1iO53eyBaHiI3fZEhEALSWSs

BCvNaLDdSLUpy68NnZQ-3dGUiM7gcbpn-a2vW4zwzEvIn8z-uZ5PXSzCG54BrcIAL8kXS4KiVZ1xsPfoHeUlTTi-Q9VtXEJVilxcOvU5MJ5cXPxA3WqMCnLvJSwQDdtV7c4VujqBQ4FsRO9xaeR1iO53eyBaHiI3fZEhEALSWSs

jyglhV5Hq4pvTmz9Ky52xXHev5YCJ_NXCFnHSQjGS6PIn8z-uZ5PXSzCG54BrcIAL8kXS4KiVZ1xsPfoHeUlTTi-Q9VtXEJVilxcOvU5MJ5cXPxA3WqMCnLvJSwQDdtV7c4VujqBQ4FsRO9xaeR1iO53eyBaHiI3fZEhEALSWSs

QoWKtnGdOxlpPMRJM8xw1Reh-31qpGWv4p7Fh47ijNrIn8z-uZ5PXSzCG54BrcIAL8kXS4KiVZ1xsPfoHeUlTTi-Q9VtXEJVilxcOvU5MJ5cXPxA3WqMCnLvJSwQDdtV7c4VujqBQ4FsRO9xaeR1iO53eyBaHiI3fZEhEALSWSs

mpsEBeTEn61Nf0RdkVs9iGvPTQPEBhxoLM7uLKyZIi7In8z-uZ5PXSzCG54BrcIAL8kXS4KiVZ1xsPfoHeUlTTi-Q9VtXEJVilxcOvU5MJ5cXPxA3WqMCnLvJSwQDdtV7c4VujqBQ4FsRO9xaeR1iO53eyBaHiI3fZEhEALSWSs

lDqqx_gMlZrXn5CD_9xIuAFrts64u23WRJtt19IhdFDIn8z-uZ5PXSzCG54BrcIAL8kXS4KiVZ1xsPfoHeUlTTi-Q9VtXEJVilxcOvU5MJ5cXPxA3WqMCnLvJSwQDdtV7c4VujqBQ4FsRO9xaeR1iO53eyBaHiI3fZEhEALSWSs

eMoLaNfHDtd78-djDhJ6tsKc6WGivnScGRHg21ZlCzLIn8z-uZ5PXSzCG54BrcIAL8kXS4KiVZ1xsPfoHeUlTTi-Q9VtXEJVilxcOvU5MJ5cXPxA3WqMCnLvJSwQDdtV7c4VujqBQ4FsRO9xaeR1iO53eyBaHiI3fZEhEALSWSs

bbceoSWYpL5dFiyKKa306OEbERQnHA6E_85BYAPSw_fIn8z-uZ5PXSzCG54BrcIAL8kXS4KiVZ1xsPfoHeUlTTi-Q9VtXEJVilxcOvU5MJ5cXPxA3WqMCnLvJSwQDdtV7c4VujqBQ4FsRO9xaeR1iO53eyBaHiI3fZEhEALSWSs

 • Informacje ogólne

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń dla organizacji pożytku publicznego

Dofinansowanie organizacjom pozarządowym oraz o charakterze pożytku publicznego części kosztów wynagrodzeń za zatrudnianych pracowników

Powiatowe urzędy pracy mogą (w imieniu starosty) zawrzeć umowę z organizacją pozarządową lub o charakterze pożytku publicznego (opisanej w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (oraz należnych składek ZUS) w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dofinansowanie będzie udzielane w 3 wariantach (progach) w zależności od poziomu spadku przychodów, tj.:

 1. w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek przychodów wyniesie co najmniej 30%)
 2. w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek przychodów wyniesie co najmniej 50%)
 3. w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek przychodów wyniesie co najmniej 80%)

Przyznana kwota wsparcia dla przedsiębiorcy będzie iloczynem liczby pracowników objętych wnioskiem i kwoty wynikającej z progu dofinasowania. Wsparcie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku. Środki będą wypłacane w okresach miesięcznych na podstawie oświadczenia pracodawcy o zatrudnianiu pracowników.

Jak rozmumieć spadek przychodów?

Przez spadek przychodów ze statutowej działalnosci rozumie się zmniejszenie przychodów z tej działalności obliczone jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych przychodów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (za miesiąc uważa się będzie także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać wsparcie

Jednym z warunków udzielenia dofinansowania jest brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Organizacja pozarządowa lub podmiot o charakteże organizacji pożytku publicznego (opisany w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Jak i gdzie składać wnioski o wsparcie

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Organizacja pozarządowa lub podmiot o charakteże organizacji pożytku publicznego (opisany w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) jest obowiązana do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie.W przypadku niedotrzymania tego warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [ 3 ]
plik w formacie XLSX 15zze_kalkulator_organizacje_pozarzadowe_v.1.0 24-04-20 07:50 106.56KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 106.56KB) pobierz
plik w formacie PDF 15zze_zasady_organizacje_pozarzadowe_v4 24-04-20 07:50 316.84KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 316.84KB) pobierz
plik w formacie PDF 15zze_umowa_zal_organizacje_pozarzadowe_v4 24-04-20 07:50 538.17KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 538.17KB) pobierz
Utworzono: 2020-04-14 12:31 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2020-04-20 15:09
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1120
 • MFg1R3cSdC3cDUZfiCqrkOZy2YPsLsrnPiHDtB-MIO-OuDo-96s_HB35l40BABMLlTb6zdepNOVYHGE0UYkVZT3Vl5h1C0yEYH3J4iWqdTraNGa6svSJnXWRUzYA7MMPXHEnsJYjPx9jpRqNmhyHyXHceoXEnVJ1L4nWsPfex9c

 • tkAMrd16FpVrknGn6MFyEveobfwjjZA54Hkl9utWvd-OuDo-96s_HB35l40BABMLlTb6zdepNOVYHGE0UYkVZT3Vl5h1C0yEYH3J4iWqdTraNGa6svSJnXWRUzYA7MMPXHEnsJYjPx9jpRqNmhyHyXHceoXEnVJ1L4nWsPfex9c

 • SmhaRy8S6IxqPo2LLLVtkX0T8ai6cM9qJ6I-6qmBJS-OuDo-96s_HB35l40BABMLlTb6zdepNOVYHGE0UYkVZT3Vl5h1C0yEYH3J4iWqdTraNGa6svSJnXWRUzYA7MMPXHEnsJYjPx9jpRqNmhyHyXHceoXEnVJ1L4nWsPfex9c

 • Tmup5kIrXz0npDY62Bl8Sq2kVz-p3vZJB8beFpTUvFqOuDo-96s_HB35l40BABMLlTb6zdepNOVYHGE0UYkVZT3Vl5h1C0yEYH3J4iWqdTraNGa6svSJnXWRUzYA7MMPXHEnsJYjPx9jpRqNmhyHyXHceoXEnVJ1L4nWsPfex9c

 • asL0fh4be_cGKEyRkTj9RzWCSiYgq62pQFmm7-9FIJeOuDo-96s_HB35l40BABMLlTb6zdepNOVYHGE0UYkVZT3Vl5h1C0yEYH3J4iWqdTraNGa6svSJnXWRUzYA7MMPXHEnsJYjPx9jpRqNmhyHyXHceoXEnVJ1L4nWsPfex9c

 • 2DWK6RVLkvkGIg_4BNdioUbBuKE3F_kNG8PYnvQAxO6OuDo-96s_HB35l40BABMLlTb6zdepNOVYHGE0UYkVZT3Vl5h1C0yEYH3J4iWqdTraNGa6svSJnXWRUzYA7MMPXHEnsJYjPx9jpRqNmhyHyXHceoXEnVJ1L4nWsPfex9c

 • ySfrWh1xW-uMdxFPnLDpPM5FTl02eaOkO95cY8k_r8mOuDo-96s_HB35l40BABMLlTb6zdepNOVYHGE0UYkVZT3Vl5h1C0yEYH3J4iWqdTraNGa6svSJnXWRUzYA7MMPXHEnsJYjPx9jpRqNmhyHyXHceoXEnVJ1L4nWsPfex9c

 • xRp6F0pig6ZYs8tnaw2QOj6ID8EeouLp7O-zXmqObFWOuDo-96s_HB35l40BABMLlTb6zdepNOVYHGE0UYkVZT3Vl5h1C0yEYH3J4iWqdTraNGa6svSJnXWRUzYA7MMPXHEnsJYjPx9jpRqNmhyHyXHceoXEnVJ1L4nWsPfex9c

 • o7Lz4cJFxyflbqTMggX06NLwWnQTdeRkSM_vSS1_3RyOuDo-96s_HB35l40BABMLlTb6zdepNOVYHGE0UYkVZT3Vl5h1C0yEYH3J4iWqdTraNGa6svSJnXWRUzYA7MMPXHEnsJYjPx9jpRqNmhyHyXHceoXEnVJ1L4nWsPfex9c

 • ADwfrTZ_MsnAvgrGS5ScVSmhpHdVUAyzIh6qh-zdYXfIn8z-uZ5PXSzCG54BrcIAL8kXS4KiVZ1xsPfoHeUlTTi-Q9VtXEJVilxcOvU5MJ5cXPxA3WqMCnLvJSwQDdtV7c4VujqBQ4FsRO9xaeR1iO53eyBaHiI3fZEhEALSWSs

 • q6pdG5pHW2ZarxHaVVB1FYsZH3Oni8lVVbXKzunB6CvIn8z-uZ5PXSzCG54BrcIAL8kXS4KiVZ1xsPfoHeUlTTi-Q9VtXEJVilxcOvU5MJ5cXPxA3WqMCnLvJSwQDdtV7c4VujqBQ4FsRO9xaeR1iO53eyBaHiI3fZEhEALSWSs

 • FxswMk_jnXBEo5ESPDB5M1j61zJyENCTanNwRrSjK_PIn8z-uZ5PXSzCG54BrcIAL8kXS4KiVZ1xsPfoHeUlTTi-Q9VtXEJVilxcOvU5MJ5cXPxA3WqMCnLvJSwQDdtV7c4VujqBQ4FsRO9xaeR1iO53eyBaHiI3fZEhEALSWSs

 • _WAlvsueqFGpW6jflT36b8wW4VQ8OXpN-muse6MKkYvIn8z-uZ5PXSzCG54BrcIAL8kXS4KiVZ1xsPfoHeUlTTi-Q9VtXEJVilxcOvU5MJ5cXPxA3WqMCnLvJSwQDdtV7c4VujqBQ4FsRO9xaeR1iO53eyBaHiI3fZEhEALSWSs

 • VThWR65JTJ9YbC8dSzrQOwtcXTTULLhKLXsOo2EL0v_In8z-uZ5PXSzCG54BrcIAL8kXS4KiVZ1xsPfoHeUlTTi-Q9VtXEJVilxcOvU5MJ5cXPxA3WqMCnLvJSwQDdtV7c4VujqBQ4FsRO9xaeR1iO53eyBaHiI3fZEhEALSWSs

 • KByWPhlYMyIguIO6GjXGMhPmehPG3p-HDQvdbNrpbmHIn8z-uZ5PXSzCG54BrcIAL8kXS4KiVZ1xsPfoHeUlTTi-Q9VtXEJVilxcOvU5MJ5cXPxA3WqMCnLvJSwQDdtV7c4VujqBQ4FsRO9xaeR1iO53eyBaHiI3fZEhEALSWSs

 • sjK6fa-3pxxMrHYrUwVR1mAimNdjr4xA9y9avrXp-IvIn8z-uZ5PXSzCG54BrcIAL8kXS4KiVZ1xsPfoHeUlTTi-Q9VtXEJVilxcOvU5MJ5cXPxA3WqMCnLvJSwQDdtV7c4VujqBQ4FsRO9xaeR1iO53eyBaHiI3fZEhEALSWSs

 • nU4Rk49HZ2YN0g21HJSaRrfkM8ihzBBbBH4Pyh53ytzIn8z-uZ5PXSzCG54BrcIAL8kXS4KiVZ1xsPfoHeUlTTi-Q9VtXEJVilxcOvU5MJ5cXPxA3WqMCnLvJSwQDdtV7c4VujqBQ4FsRO9xaeR1iO53eyBaHiI3fZEhEALSWSs

 • JKA5ebZWnV0cFwh8ZEpKav2-DXV3aJ9lYtQsyMX_wfHIn8z-uZ5PXSzCG54BrcIAL8kXS4KiVZ1xsPfoHeUlTTi-Q9VtXEJVilxcOvU5MJ5cXPxA3WqMCnLvJSwQDdtV7c4VujqBQ4FsRO9xaeR1iO53eyBaHiI3fZEhEALSWSs

 • rQGOjGltDxPDTURgJY8CCO180-CJLltAmN2_0bsQXeLIn8z-uZ5PXSzCG54BrcIAL8kXS4KiVZ1xsPfoHeUlTTi-Q9VtXEJVilxcOvU5MJ5cXPxA3WqMCnLvJSwQDdtV7c4VujqBQ4FsRO9xaeR1iO53eyBaHiI3fZEhEALSWSs

 • 3m0gE3UVaCZK9MOAYkhA-vPOLwLs0F7YFtEZd-BXeiTIn8z-uZ5PXSzCG54BrcIAL8kXS4KiVZ1xsPfoHeUlTTi-Q9VtXEJVilxcOvU5MJ5cXPxA3WqMCnLvJSwQDdtV7c4VujqBQ4FsRO9xaeR1iO53eyBaHiI3fZEhEALSWSs

Projektowanie stron: IntraCOM.pl