Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk

tel. 58 743-13-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny
Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia udzielane przez Gdański Urząd Pracy

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

puSlF0o43_An9-tejklnxx3gKAjlapMLIq6tHQnnGmBXZ-zco1iCwi4QfqPA5WN66TNazXDNNf9O-ll2sKSapA

qB0sJUbULDjnQ0P4idNrNi1FrtfNZp2ADnkeD9WxKRZXZ-zco1iCwi4QfqPA5WN66TNazXDNNf9O-ll2sKSapA

S2iJysAYRQsxetB_uCNcfvnDHZ8rKSm2CwEVYXRplEZXZ-zco1iCwi4QfqPA5WN66TNazXDNNf9O-ll2sKSapA

H-PlSkUOzAu2EDpLPPUc7oOXm9stv0qEzOMUf_5XbWBXZ-zco1iCwi4QfqPA5WN66TNazXDNNf9O-ll2sKSapA

Dz5EiX1qS_wLxluL5lPfw8spYHaT0o41XcU8_toSG-xXZ-zco1iCwi4QfqPA5WN66TNazXDNNf9O-ll2sKSapA

fr6TNdtmY1X0LYvDsr8M1ig95LVIKmHqmKFqCIZ3DjVXZ-zco1iCwi4QfqPA5WN66TNazXDNNf9O-ll2sKSapA

VterfnJ4kiXap4VaWYjLla54kOeHfFO5EEnxB9KwFPtXZ-zco1iCwi4QfqPA5WN66TNazXDNNf9O-ll2sKSapA

VBk3b5yhpVNC84ZUQTM1Pkk9NYJ3ewNziSn-4eUJtNZXZ-zco1iCwi4QfqPA5WN66TNazXDNNf9O-ll2sKSapA

ko3WNEOLM3dhJDBX41ESS4ipRAvrz-YHHXfMoUTmlVdXZ-zco1iCwi4QfqPA5WN66TNazXDNNf9O-ll2sKSapA

 • Informacje ogólne

Formy wsparcia udzielane przez Gdański Urząd Pracy

Wraz z 1 kwietnia 2020 r. weszły w życie przepisy ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową, czyli pakiet rządowych rozwiązań, których celem jest m.in. wspieranie gospodarki oraz przedsiębiorców w utrzymywaniu miejsc pracy. Wiele form wsparcia przewidzianych w nowych przepisach realizowanych będzie przez urzędy pracy. 

 1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników
 2. Dofinansowanie organizacjom pozarządowym oraz o charakterze pożytku publicznego części kosztów wynagrodzeń zatrudniającym pracowników
 3. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników
 4. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy
 5. Możliwość zmiany warunków wykonywania umów uprzednio zawartych

1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników

Powiatowe urzędy pracy mogą (w imieniu starosty) zawrzeć umowę z przedsiębiorcą (mikro, małym lub średnim) o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (oraz należnych składek ZUS) w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dofinansowanie będzie udzielane w 3 wariantach (progach) w zależności od poziomu spadku obrotów, tj.:

 1. w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 30%)
 2. w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 50%)
 3. w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 80%)

Przyznana kwota wsparcia dla przedsiębiorcy będzie iloczynem liczby pracowników objętych wnioskiem i kwoty wynikającej z progu dofinansowania. Wsparcie może być przyznane na okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Środki będą wypłacane w okresach miesięcznych na podstawie oświadczenia pracodawcy o zatrudnianiu pracowników.

Jak rozumieć spadek obrotów?

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (za miesiąc uważać się będzie także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać wsparcie

Jednym z warunków udzielenia dofinansowania jest brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Jak i gdzie składać wnioski o wsparcie

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku niedotrzymania tego warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Informacje o naborze oraz dokumenty do pobrania

2. Dofinansowanie organizacjom pozarządowym oraz o charakterze pożytku publicznego części kosztów wynagrodzeń za zatrudnianych pracowników

Powiatowe urzędy pracy mogą (w imieniu starosty) zawrzeć umowę z organizacją pozarządową lub o charakterze pożytku publicznego (opisanej w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (oraz należnych składek ZUS) w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dofinansowanie będzie udzielane w 3 wariantach (progach) w zależności od poziomu spadku przychodów, tj.:

 1. w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek przychodów wyniesie co najmniej 30%)
 2. w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek przychodów wyniesie co najmniej 50%)
 3. w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek przychodów wyniesie co najmniej 80%)

Przyznana kwota wsparcia dla przedsiębiorcy będzie iloczynem liczby pracowników objętych wnioskiem i kwoty wynikającej z progu dofinansowania. Wsparcie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku. Środki będą wypłacane w okresach miesięcznych na podstawie oświadczenia pracodawcy o zatrudnianiu pracowników.

Jak rozumieć spadek przychodów?

Przez spadek przychodów ze statutowej działalności rozumie się zmniejszenie przychodów z tej działalności obliczone jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych przychodów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (za miesiąc uważa się będzie także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać wsparcie

Jednym z warunków udzielenia dofinansowania jest brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Organizacja pozarządowa lub podmiot o charakterze organizacji pożytku publicznego (opisany w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Jak i gdzie składać wnioski o wsparcie

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Organizacja pozarządowa lub podmiot o charakterze organizacji pożytku publicznego (opisany w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) jest obowiązana do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie.W przypadku niedotrzymania tego warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

3. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników

Podobne wsparcie mogą też uzyskać przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, niezatrudniający pracowników, z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Obowiązywać będą także 3 progi poziomu dofinansowania w zależności od poziomu spadku obrotów gospodarczych, tj.:

 1. w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 30%)
 2. w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 50%)
 3. w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 80%)

Dofinansowanie będzie przysługiwać uprawnionym przedsiębiorcom na okres nie dłuższy niż 3 miesięcy, przypadające od miesiąca złożenia wniosku o dofinansowanie i będzie wypłacane w okresach miesięcznych.

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Dofinansowanie wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi, bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Jak rozumieć spadek obrotów?

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (za miesiąc uważa się będzie także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać wsparcie

Jednym z warunków udzielenia dofinansowania jest brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Jak i gdzie składać wnioski o wsparcie

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Informacje o naborze oraz dokumenty do pobrania

4. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

Powiatowe urzędy pracy mogą (w imieniu starosty) udzielić przedsiębiorcy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 tys. zł.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu jeśli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Informacje o naborze oraz dokumenty do pobrania

5. Możliwość zmiany warunków wykonywania umów uprzednio zawartych

W przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki, w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających.

Ponadto projekt ustawy przewiduje regulację biegu terminów przewidziany przepisami prawa administracyjnego (art. 15zzr i art. 15zzs):

 1. od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem oraz terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących prawa i obowiązki jej lub drugiej strony stosunku prawnego,
 2. zasiedzenia, przedawnienia i innych terminów, których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, a także popadnięcie w opóźnienie,
 3. zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
 4. do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów są skuteczne.

We wskazanym powyżej okresie, organ lub podmiot może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną.

Przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się.

Organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

Zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub podmiot, prowadzące odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

UWAGA: przepisów art. 15zzr ust. 1 i art. 15zzs ust. 1 nie stosuje się do terminów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dodatkowe informacje

Pożyczka wraz z odsetkami może zostać umorzona jeśli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Szczegółowe informacje na temat przyznawanego wsparcia można znaleźć na stronie internetowej GUP, a także w serwisie internetowym publicznych służb zatrudnienia.

Utworzono: 2020-03-30 09:36 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2020-07-07 13:38
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 40018
 • 6pQodVVIIgYKgxx6vEAOVGuC5sxb7cyaavlgjIKXtWx0ZudFIwlbInkXiUkcp9__UJbOi0TstB-pIbbzao5-Ig

 • u2wFAOn5-Kgj3jRIW7-OfBxRC5FJFY4b1Oe0Xg6FYP10ZudFIwlbInkXiUkcp9__UJbOi0TstB-pIbbzao5-Ig

 • nGX0w91jkOwEZxfWViJgQrcJnFoQnoi9m6SXpWWvk2Z0ZudFIwlbInkXiUkcp9__UJbOi0TstB-pIbbzao5-Ig

 • 0--zlgZPLkzCkoFnS-8d-0HiSAuf0l_KiazgIDkeN-N0ZudFIwlbInkXiUkcp9__UJbOi0TstB-pIbbzao5-Ig

 • MRdw1W_o_r9GNfefvdqISMvWQBIZyyodk4R7zvmg1q50ZudFIwlbInkXiUkcp9__UJbOi0TstB-pIbbzao5-Ig

 • b0HZDNGEWC6kKLMdPQqYGGyudb96ozCAMgfsD63tUUZ0ZudFIwlbInkXiUkcp9__UJbOi0TstB-pIbbzao5-Ig

 • eUczEHqx8XXOQhVsjAR3y-4RC_6A0ig5A112wqlKidF0ZudFIwlbInkXiUkcp9__UJbOi0TstB-pIbbzao5-Ig

 • 2E5Wvlxj4mMRaubBPudmHAFzyY1Ax4V62dVqndVTVop0ZudFIwlbInkXiUkcp9__UJbOi0TstB-pIbbzao5-Ig

 • V2wugXEAvK1wRrVZv8DibXs-g3Ul7WUrWRs9FKwDBkl0ZudFIwlbInkXiUkcp9__UJbOi0TstB-pIbbzao5-Ig

 • JtoCo7wwoKCArys2Akc0ouE4ODefDzgcwRZbFsPx_dNXZ-zco1iCwi4QfqPA5WN66TNazXDNNf9O-ll2sKSapA

 • eusn2DBVwVPbkthtWvixP1MS8XCX19XkbMnhd8UvsG9XZ-zco1iCwi4QfqPA5WN66TNazXDNNf9O-ll2sKSapA

 • gRg_4wbjZbtJnUf_XFmO0rUXBqQdfsnSK5wjkCwm-tpXZ-zco1iCwi4QfqPA5WN66TNazXDNNf9O-ll2sKSapA

 • NfMVdkkAWYiApq-8Q31c3r7tn0a1rTBDtoLnWE_W5axXZ-zco1iCwi4QfqPA5WN66TNazXDNNf9O-ll2sKSapA

 • EtEq6kIepMuwD9rQR9MXmKyTRtq3LRsDQ3-k25x_CbtXZ-zco1iCwi4QfqPA5WN66TNazXDNNf9O-ll2sKSapA

 • a1Eofwi7f79O-GxcLJoZ2aWndxFd76WP2vdmpFotXD1XZ-zco1iCwi4QfqPA5WN66TNazXDNNf9O-ll2sKSapA

 • jpTR-D6ZLyJ02DYAon7aGUkZdaCjiPRf6jLJmmwyr1hXZ-zco1iCwi4QfqPA5WN66TNazXDNNf9O-ll2sKSapA

 • _OYmd-RbZJ_px7QdPI91zjd8cbFnwEjdp4WyXTRzfdZXZ-zco1iCwi4QfqPA5WN66TNazXDNNf9O-ll2sKSapA

 • byyhEXV0yKVVALzVsJ4Y0qz8fM-16gUy4i0QFLD97GdXZ-zco1iCwi4QfqPA5WN66TNazXDNNf9O-ll2sKSapA

 • 3lZsXk_5hQrsUVegqUaeVASlyGEBX5xdC6ySO-ZuCkVXZ-zco1iCwi4QfqPA5WN66TNazXDNNf9O-ll2sKSapA

 • 89RDGUVIblKhN1nOqjzYs6cv9Czs-lgr1M9qS40ML39XZ-zco1iCwi4QfqPA5WN66TNazXDNNf9O-ll2sKSapA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl