Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk

tel. 58 743-13-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

OWxc8ct1QqMfDTiR6lkkpdeMuhly6Fs6c5JKPd5C__NN0098DSVogY-_sDArt9pButWFonj0ja2q1RgnrXo_ag

AvHMgyQH8ewc1nlMNar1lbNSjq0aI6msuGCealOe6SNN0098DSVogY-_sDArt9pButWFonj0ja2q1RgnrXo_ag

KKa78pHjrMfa_csV-miiyXRWqOgDmk4XV-tLz4oZtzlN0098DSVogY-_sDArt9pButWFonj0ja2q1RgnrXo_ag

7AQMTHXDLEohA9ZbnT3GMxJ-xamwwbdEFKUHyFxA6mVN0098DSVogY-_sDArt9pButWFonj0ja2q1RgnrXo_ag

47e8KZPP33ABSHvjkmNU7Jg5pke5EVKNY6fux3qogiZN0098DSVogY-_sDArt9pButWFonj0ja2q1RgnrXo_ag

QSK0gLAoVavfXQHxLTjAhN7RZJa9ir2viEPHYEVvJJBN0098DSVogY-_sDArt9pButWFonj0ja2q1RgnrXo_ag

wY-JgYAuZILDMymy-iYlhGXcnvrsbwW3hAcykHvlC2xN0098DSVogY-_sDArt9pButWFonj0ja2q1RgnrXo_ag

V4lnopDW6H2cMqUd-cKIsB6y424HMyqORQy9gwmS7epN0098DSVogY-_sDArt9pButWFonj0ja2q1RgnrXo_ag

U1UfYLaOLhMGWDq6UK5ylZ4f40fdgVU0a4kOoZRCGz9N0098DSVogY-_sDArt9pButWFonj0ja2q1RgnrXo_ag

 • Informacje ogólne

Małe firmy

Skorzystaj z dofinansowania do pensji swoich pracowników

Skorzystaj z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

W tym rozwiązaniu:

 • w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 1 533,09 zł netto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,
 • w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2 452,27 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wysokość pomocy może ulec zmianie, ponieważ jest wyliczana na dzień złożenia wniosku.

Świadczenia będa ci przysługiwac przez łączny okres 3 miesięcy przypadających po dacie podpisania umowy między dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy a przedsiębiorcą.

Wypłata świadczeń będzie przekazywana na rachunek bankowy pracodawcy przy uwzględnieniu terminów wynikających z harmonogramów, które będą stanowić integralną część umowy zawartej między dyrektorem WUP a przedsiębiorcą.

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może przedłużyć maksymalny okres przysługiwania świadczeń.

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

Zdobądź pożyczkę obrotową na sfinansowanie wynagrodzeń twoich pracowników.

Masz problem z wypłatą wynagrodzeń swoim pracownikom? Skorzystaj z pożyczki ARP na sfinansowanie pensji. Otrzymasz kwotę netto wymaganą do pokrycia deficytu funduszu wynagrodzeń. Środki trafią wprost na konto Twoich pracowników.

Kiedy możesz skorzystać
Pożyczka przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie wyciągu z rachunku (potwierdzającym stan środków na poziomie „0 zł”) i analizy krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem agenta operacyjnego: PKO/Pekao/BGK).

Kto może skorzystać
Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Co musisz przygotować
Dokumenty składane z wnioskiem:

 1. Sprawozdania finansowe za lata 2018-2019 (wraz z opinią biegłego rewidenta).
 2. Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty (ew. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w harmonogramach spłaty wraz informacją o ustanowionych zabezpieczeniach.
 3. Informacja o zatrudnieniu – liczba osób/ etatów / forma zatrudnienia – na koniec 2019, na moment składania wniosku, planowana w okresie finansowania – informacja istotna przy szacowaniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy (kwestie pracowników/ ew. zasiłków ZUS/ płatności na rzecz działalności gospodarczych).
 4. Plan wpływów i wydatków najbliższych 12 miesięcy – przy wskazaniu przewidywanego ewentualnego ograniczenia działalności spowodowanego koronawirusem – w podziale na poszczególne kategorie wydatków (operacyjne – wynagrodzenia, składki ZUS/ paliwo, usługi obce: w tym dzierżawy/ najmy/ leasingi operacyjne/ serwis/ inne…, podatki, opłaty, pozostałe oraz finansowe: planowane spłaty leasingów finansowych i kredytów/pożyczek/ innych zobowiązań finansowych); wskazanie okresu na jaki zakładane jest ograniczenie działalności i niezbędne jest wsparcie płynności.
 5. Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń (w przypadku wyceny nieruchomości dopuszcza się przyjmowanie operatów szacunkowych nie starszych niż 24 miesiące od daty złożenia wniosku, zaś w przypadku maszyn i urządzeń dopuszcza się przyjęcie ich wartości księgowej netto wg stanu na max. 31.12.2019r. i potwierdzenie ich wartości polisą ubezpieczeniową lub ich wyceny nie starszej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku).

Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Zdobądź pożyczkę obrotową na sfinansowanie deficytu w kapitale obrotowym.

Jeśli Twoja firma ma deficyt w kapitale obrotowym i w 2019 r. osiągnęła ponad 4 mln zł obrotu, możesz skorzystać z pożyczki obrotowej od ARP.

Kwota pożyczki wynosi od 0,8 mln zł do 5 mln, a okres finansowania – do 6 lat.

Kiedy możesz skorzystać
Pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość.

Kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł.

Kto może skorzystać

Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Co musisz przygotować

Dokumenty składane z wnioskiem:

 1. Sprawozdania finansowe za lata 2018-2019 (wraz z opinią biegłego rewidenta).
 2. Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty (ew. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w harmonogramach spłaty wraz informacją o ustanowionych zabezpieczeniach.
 3. Informacja o zatrudnieniu – liczba osób/ etatów / forma zatrudnienia – na koniec 2019, na moment składania wniosku, planowana w okresie finansowania – informacja istotna przy szacowaniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy (kwestie pracowników/ ew. zasiłków ZUS/płatności na rzecz działalności gospodarczych).
 4. Plan wpływów i wydatków najbliższych 12 miesięcy – przy wskazaniu przewidywanego ewentualnego ograniczenia działalności spowodowanego koronawirusem – w podziale na poszczególne kategorie wydatków (operacyjne – wynagrodzenia, składki ZUS/ paliwo, usługi obce: w tym dzierżawy/ najmy/ leasingi operacyjne/ serwis/ inne…, podatki, opłaty, pozostałe oraz finansowe: planowane spłaty leasingów finansowych i kredytów/pożyczek/ innych zobowiązań finansowych); wskazanie okresu na jaki zakładane jest ograniczenie działalności i niezbędne jest wsparcie płynności.
 5. Prognoza finansowa na kolejne lata finansowania (w tym prognoza uproszczona).
 6. Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń (w przypadku wyceny nieruchomości dopuszcza się przyjmowanie operatów szacunkowych nie starszych niż 24 miesiące od daty złożenia wniosku, zaś w przypadku maszyn i urządzeń dopuszcza się przyjęcie ich wartości księgowej netto wg stanu na max. 31.12.2019r. i potwierdzenie ich wartości polisą ubezpieczeniową lub ich wyceny nie starszej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku).

Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS

Nie strać płynności finansowej. Zapłać składki ZUS później lub rozłóż je na raty.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Jeśli wniosek złożysz w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.

Kiedy możesz skorzystać
Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r., nie możesz zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 r.
Wniosek zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Kto może skorzystać
Musisz być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia, od kiedy prowadzisz działalność. Nie ma też znaczenia wielkość Twojego przedsiębiorstwa.

Co musisz przygotować
Wniosek RDU.

Gdzie składasz dokumenty
Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o ulgę mogą być złożone:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Złóż wniosek

Zapłać później podatek

Możesz zapłacić należności podatkowe później, żeby nie stracić płynności finansowej.

Nie możesz zapłacić w terminie podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek? Złóż wniosek o odroczenie terminu płatności i sprawdź, czy urząd przyzna ci taką pomoc. Odroczenie terminu płatności to ulga polegająca na przesunięciu spłaty należności podatkowych na dogodniejszy dla podatnika czas.

Rozłóż zaległy podatek na raty

Jeśli masz zaległości, możesz umówić się z urzędem skarbowym, że zapłacisz je w ratach, żeby nie stracić płynności finansowej.

Nie jesteś w stanie zapłacić jednorazowo całego podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek? Złóż wniosek o rozłożenie tych należności na raty i sprawdź, czy urząd przyzna ci taką pomoc. 

Nie wpłacaj zaliczek na podatek

Możesz zrezygnować z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Pamiętaj jednak, że zaliczki na zasadach ogólnych trzeba zapłacić.

Kto może zrezygnować
Mały podatnik CIT (pełna forma sprawozdawczości).

Co musisz przygotować
O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują w zeznaniu składanym za 2020 r.

Zawnioskuj o umorzenie zaległości podatkowej

Jeśli masz zaległości, urząd skarbowy może anulować ci ich zapłatę, żebyś nie stracił płynności finansowej.

Masz problem ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty prolongacyjnej? Złóż wniosek o umorzenie całości lub części zaległości podatkowej i sprawdź, czy urząd przyzna ci taką pomoc. 

Zapłać niższe zaliczki na PIT/CIT

Możesz umówić się z urzędem skarbowym, że zapłacisz niższe zaliczki na podatek dochodowy, żeby nie stracić płynności finansowej.


Uważasz, że obliczane w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy są niewspółmiernie wysokie w stosunku do przewidywanego podatku do zapłaty na koniec roku? Złóż wniosek o ograniczenie poboru zaliczek i sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc.

Nie płać podatku od sprzedaży detalicznej

Nie musisz płacić podatku od sprzedaży detalicznej.

Podatnikami są sprzedawcy detaliczni dokonujący sprzedaży towarów na rzecz konsumentów, o ile dokonywana sprzedaż przekracza 17 mln zł miesięcznie. Podatek od sprzedaży detalicznej nie był dotychczas pobierany ze względu na jego zablokowanie przez Komisję Europejską (KE) pod zarzutem niezgodności z regułami pomocy państwa - maksymalnie do 31 grudnia 2020 r.

Kto może skorzystać
Płatnicy podatku od sprzedaży detalicznej.

Zapłać później PIT za swoich pracowników

Do 1 czerwca br. możesz zapłacić zaliczki pobrane od wynagrodzeń pracowników w marcu i kwietniu br.

Dzięki rozwiązaniu zapewnisz płynność finansową swojej firmy, w której zatrudniasz pracowników.

Kiedy możesz skorzystać
O prolongatę nie trzeba wnioskować. Przysługuje ona z mocy prawa, o ile firma odczuła negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Prolongata dotyczy zaliczek i podatku zryczałtowanego pobranych od dochodów/przychodów pracowników i osób wykonujących umowy zlecenia i o dzieło oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych pobranych w marcu i kwietniu 2020 r.

Kto może skorzystać
Płatnicy wymienieni w art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy PIT.

Pracodawcy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT (przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia i o dzieło zawartych z firmą) oraz z praw autorskich i praw pokrewnych.

Uzyskaj korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK

Możesz uzyskać gwarancję zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Informacje:
Zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami de minimis przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK tj.:

 • zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji,
 • wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego

Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US.

Zmiany będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 r. z możliwością ich przedłużenia.

Wdrożenie tych zmian w bankach kredytujących zależy od decyzji tych banków.

Poznaj korzystniejsze warunki Kredytu na innowacje technologiczne

Uzyskaj premię technologiczną w BGK na spłatę części kredytu na innowację technologiczną.

Informacje:

Kredyt na innowacje technologiczne (premia technologiczna) to dotacja finansująca do 70% kwoty inwestycji (projektu). Na realizację projektu przedsiębiorca musi posiadać środki własne oraz zaciąga kredyt technologiczny (inwestycyjny) w banku komercyjnym.
Lista banków komercyjnych współpracujących z BGK

Możesz skorzystać z nowych warunków:

 • wydłużenie terminu naboru wniosków do 24 czerwca br. (w tym połączenie rundy 4 i 5);
 • wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytowej z 30 do 60 dni;
 • wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie z 30 na 67 dni;
 • wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji środowiskowej z 10 na 12 miesięcy;
 • wprowadzenie paneli zdalnych (aby nie narażać przedsiębiorców i ekspertów na konieczność osobistego stawiennictwa się na panele).

Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy

Brak obowiązku wykonywania zobowiązań wynikających z umowy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19.

Nie płać abonamentu i opłat audiowizualnych

W trakcie obowiązywania ustawy lub w terminie w niej wskazanym nie musisz płacić abonamentu oraz opłat audiowizualnych

 

Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej

Jeśli jesteś podmiotem sektora ekonomii społecznej, skorzystaj z nowych warunków pożyczek.

Teraz możesz skorzystać z nowych warunków i zasad spłaty:

 • wydłużenie karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału),
 • maksymalnie 6-miesięczne wakacje kredytowe (możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych - do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i PES),
 • dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy* (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych)**

*po upływie 12 miesięcy, dla wszystkich pożyczek oprocentowanie ustalane jest wg dotychczasowych zasad, tj. przed uwzględnieniem zmian;
** w stosunku do pożyczek udzielonych obniżenie oprocentowania odnosi się do stopy redyskonta weksli, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki; w przypadku trudnej sytuacji finansowej PES, związanej z COVID-19, pośrednik finansowy może obniżyć oprocentowanie do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,

 • wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy (dodatkowo o 6 miesięcy - dla zawartych umów i nowych pożyczek zawieranych do 31.12.2020)
 • wydłużenie okresu spłaty pożyczek o maksymalnie 12 miesięcy (dla Pożyczki na start i Pożyczki Rozwojowej).

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione, po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.

 

Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania działalności MŚP

Skorzystaj z udogodnień w pożyczce unijnej dla MŚP.

Jeśli chcesz otrzymać wsparcie na podstawową działalność firmy, finansowanie obrotowe, zakup sprzętu lub działalność B+R, skorzystaj z pożyczek unijnych. Dzięki pożyczkom dla mikro, małych i średnich firm możesz wzmocnić swój potencjał na rynku. Szczegóły na stronie pozyczkiunijne.bgk.pl

Możesz skorzystać z nowych warunków i zasad spłaty pożyczek unijnych:

 • dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencji w spłacie kapitału;
 • 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań, czyli zawieszenie spłat na okres 4 miesięcy
 • obniżenie oprocentowania pożyczek;
 • brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości wynikających z COVID-19 oraz nie podejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy.

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.

Ulga IP Box

Skorzystaj już w trakcie roku z preferencyjnej 5% stawki podatku z praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

Informacje:
Dzięki Uldze IP Box opodatkujesz preferencyjną 5% stawką podatkową kwalifikowane dochody osiągane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Nowa regulacja daje ci możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej już w rozliczanych w trakcie roku podatkowego w zaliczkach na podatek (a nie dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym), w stosunku do kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu

Zmniejsz podstawę obliczenia podatku dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19. Odliczeniu będzie podlegać nawet 200% wartości darowizny pieniężnej lub rzeczowej.

Informacje:
Masz możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość darowizny (pieniężnej lub rzeczowej) przekazanej na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem, na rzecz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Ulgi z tytułu darowizny możesz uwzględnić już na etapie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy/ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego.

Ułatwienia w e-paragonach

Możesz wystawić klientowi e-paragon i przesłać go drogą elektroniczną. Jako klient możesz nadal poprosić o paragon papierowy.

Informacje:

Jeśli jesteś podatnikiem i prowadzisz ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, możesz wystawić nabywcy paragon fiskalny w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument nabywcy w sposób z nim uzgodniony.

Klient zachowa możliwość wyboru formy otrzymania paragonu fiskalnego/faktury w postaci papierowej lub postaci elektronicznej.

Odlicz stratę za 2020 r. od dochodu za 2019 r.

Stratę z bieżącego roku będziesz mógł odliczyć od dochodu za rok poprzedni. Zmniejszysz podstawę opodatkowania i otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku

Będziesz mógł pomniejszyć dochód z działalności gospodarczej z roku poprzedniego o stratę poniesioną w roku podatkowym 2020.

Jednorazowo będziesz mógł obniżyć dochód o kwotę nie większą niż 5 000 000 zł.

Ulga dotyczy roku poprzedniego, można ją rozliczyć także w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

Złóż wniosek

Zapłać później podatek akcyzowy

Do 31 sierpnia 2020 r. będziesz mógł stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw opałowych, tj. sprzedawać i kupować je na dotychczasowych zasadach (oświadczania w postaci papierowej). Przedłużenie okresu przejściowego dotyczyć będzie zarówno warunków stosowania obniżonej stawki akcyzy na oleje opałowe, jak też zasad przewozu tych wyrobów zgodnie z ustawą o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT

Jeśli popełnisz błąd w JPK_VAT, urząd może nie naliczyć ci kary. Pamiętaj jednak, że w uzasadnionych przypadkach sankcje będą nadal stosowane.

Zmieni się charakter kary za błędy w ewidencji z instrumentu obligatoryjnego na fakultatywny. Teraz stosowanie kar będzie oparte na uznaniu administracyjnym warunkowanym okolicznościami konkretnej sprawy.

Przesuń termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku

Od 2 do 4 miesięcy będziesz mógł wydłużyć termin na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) CIT-8 i wpłaty podatku należnego - zależnie od statusu podatnika.

Będziesz mógł wydłużyć termin na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) CIT-8 i wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Kiedy możesz przesunąć
Inne zmienne kwalifikujące do przystąpienia:

- termin zakończenia roku podatkowego, zależnie od grupy (punkt 2), tj. w okresie:

 • od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. lub
 • od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.;

- status podmiotu zwolnionego przedmiotowo z podatku CIT - w przypadku podatników, którym odroczono termin do końca lipca 2020 r.

- wymóg, aby dochody z działalności pożytku publicznego stanowiły co najmniej 80% wszystkich przychodów - w przypadku podatników osiągających dochody z działalności pożytku publicznego.

Kto może przysunąć
Odroczenie obejmuje wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), z tym, że w przypadku:

-podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku (art. 17 ust. 1 ustawy o CIT), a także

-podatników osiągających dochody z działalności pożytku publicznego (art. 3 ust. 2 i 3, art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) stanowiące co najmniej 80% wszystkich przychodów

 • termin zostanie przesunięty do dnia 31 lipca 2020 r. i dotyczyć będzie tych podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.;

w przypadku:

pozostałych podatników 
termin zostanie przesunięty do dnia 31 maja 2020 r. i dotyczyć będzie podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

Co musisz przygotować
zeznanie podatkowe

Zmniejsz podstawę podatku dochodowego o nieuregulowane należności handlowe

Możesz skorzystać ze zmniejszenia podstawy podatku dochodowego podatnika o nieuregulowane należności handlowe po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty

Będziesz zwalniony z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki o kwotę zobowiązania z tytułu tzw. należności handlowych, które nie zostało uregulowane, po upływie 90 dni od dnia upływu terminu jego zapłaty.

ednocześnie jako podatnik (wierzyciel), który ma wierzytelność z tego tytułu, zachowujesz prawo do pomniejszenia dochodu/przychodu o kwotę wierzytelności na dotychczasowych zasadach.

Kiedy możesz skorzystać
Aby skorzystać z tego rozwiązania, musisz uzyskać przychody w danym okresie rozliczeniowych o co najmniej 50% niższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie rozliczeniowym w poprzednim roku. A jeśli rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r., to w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Warunek dotyczącego spadku przychodów o 50% nie dotyczy podatników, którzy:

 • stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów,
 • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej,
 • rozpoczęli działalność w 2020 r.

Kto może skorzystać
Wszyscy podatnicy podatku CIT.

Zawieś bieg terminów procesowych i sądowych

Możesz zawiesić bieg terminów procesowych i sądowych w okresie zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 ulegają zawieszeniu biegi terminów procesowych i sądowych, jeżeli terminy są w toku. Podobny skutek następuje, jeżeli bieg terminu jeszcze się nie rozpoczął.

Zawieszenie to dotyczy m.in:

 • Postępowań w sprawie wydania opinii zabezpieczającej oraz postępowań w sprawach przeciwko unikaniu opodatkowania.
 • Kontroli celno-skarbowych.
 • Postępowań w sprawie uprzednich porozumień cenowych (APA).
 • Postępowań w sprawie procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP).

WAŻNE: Czynności, których dokonałeś w okresie zawieszenia ze względu na zagrożenie epidemiczne lub stan epidemii w wyżej wymienionych postępowaniach i kontrolach, są skuteczne.

Uzyskaj ułatwienia w zakresie PZP

Rozwiązanie uchroni wasze firmy, które działają na rynku zamówień publicznych, przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej i z tytułu kar umownych, w sytuacji gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności związanych z COVID-19.

Dzięki nowym przepisom, w porozumieniu z zamawiającym, możecie przesunąć termin wykonania umowy, czy zmienić sposób jej wykonywania. Pomoże to wam w dalszej realizacji zamówień publicznych. Dodatkowo, zamawiający może bez żadnych negatywnych konsekwencji dla siebie odstąpić od ustalania i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, które są związane z wystąpieniem COVID-19, np. brakiem wystarczającej liczby pracowników. Będzie to stanowiło czynnik stabilizujący sytuację finansową przedsiębiorców.

Nic nie zapłacisz za przesunięcie płatności podatku

Nie zostaną ci naliczone opłaty prolongacyjnej w przypadku złożenia wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków, stanowiących dochód budżetu państwa.

Uzyskasz zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych.

Nie musisz informować o schematach podatkowych MDR

Do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie masz obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień (w tym informacji MDR-3), a także realizacji innych obowiązków przez podmioty zobowiązane.

Nie masz obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień (w tym informacji MDR-3), a także realizacji innych obowiązków przez podmioty zobowiązane na podstawie przepisów o schematach podatkowych w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej

Jeżeli prowadzisz działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub korzystasz ze zwolnienia z tego podatku ze względu na przeznaczenie wyrobu akcyzowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego może w szczególnie uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o odstąpieniu od obecności funkcjonariusza przy określonych czynnościach związanych z obrotem tym wyrobem.

Odlicz koszty B+R od dochodu

Odlicz od dochodu koszty działalności badawczo-rozwojowej, której celem jest m.in. opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19

Masz możliwość odliczenia od dochodu kosztów kwalifikowanych ponoszonych w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, już przy wpłacaniu zaliczki na podatek dochodowym w trakcie roku.

Dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR

Zyskujesz dodatkowy czas na powiadomienie urzędu o dokonaniu płatności na rachunek, którego nie ma w wykazie podatników VAT. Teraz możesz to zrobić do 14 dni od zrobienia przelewu.

Zawiadomienie ZAW-NR to dokument, który należy złożyć w przypadku dokonania płatności na rachunek, którego brakuje w Wykazie podatników VAT. Termin jego złożenia został wydłużony z 3 do 14 dni. Obowiązek dotyczy transakcji przekraczających 15 000 zł.

Złożenie zawiadomienia ZAW-NR pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji w postaci braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej za zaległości w VAT dostawcy towarów lub usługodawcy związanymi z transakcję.

Zgodnie z pkt 7.3. Objaśnień do wykazu podatników VAT wystarczy jednorazowo dokonać zgłoszenia rachunku spoza wykazu, jeśli kolejne wpłaty są dokonywane na ten sam rachunek.

Złóż później informację o cenach transferowych

Do 30 września 2020 r. możesz przedłużyć termin złożenia informacji o cenach transferowych TPR-P.

 • TPR-P (art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: ustawa o PIT);
 • TPR-C (art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: ustawa o CIT) w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

 

Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa

Termin płatności rocznej za 2020r. z tytułu użytkownia wieczystego gruntów Skarbu Państwa został przesuniety do końca czerwca 2020 r. Możesz też zawnioskować o późniejszą płatność.

Ustawowy terminu płatności opłaty rocznej za 2020 r. zostanie przesunięty do końca czerwca 2020 r., co w konsekwencji pozwala także zawnioskować o ustalenie innego (późniejszego niż 30 czerwca 2020 r.) terminu zapłaty. Rozwiązanie dotyczy płatności pełnej kwoty.

Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy

Termin płatności rocznej za 2020r. z tytułu użytkownia wieczystego gruntów gminy został przesuniety do końca czerwca 2020 r. Możesz też zawnioskować o późniejszą płatność.

Ustawowy terminu płatności opłaty rocznej za 2020 r. zostanie przesunięty do końca czerwca 2020 r., co w konsekwencji pozwala także zawnioskować o ustalenie innego (późniejszego niż 30 czerwca 2020 r.) terminu zapłaty. Rozwiązanie dotyczy płatności pełnej kwoty.

Przesuń termin płatności podatku od budynków – podatnicy PIT

Przesunięcie do 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku.

Przedłuż termin realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego

Dzięki rozwiązaniu masz możliwość przedłużenia terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego o czas wskazany we wniosku, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wartość unikniętej kary za brak realizacji zobowiązań oraz wyłączenia instalacji wytwórcy z możliwości uczestniczenia w systemie wsparcia przez 3 lata.

Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT

Do 30 czerwca 2020 r. możesz stosować dotychczasowe stawki VAT i zasad identyfikowania towarów i usług. Zyskujesz czas na dostosowanie się do nowych przepisów.

Nowa matryca stawek VAT, która miała wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r., zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Do 30 czerwca 2020 r.:

 • będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z póź. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy dotyczące stawek tego podatku,
 • do celów opodatkowania VAT będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008),
 • wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 2020 r.

Oznacza to, że masz więcej czasu na dostosowanie się do obowiązków i wymagań związanych z nowymi zasadami, np. zaktualizowania danych księgowych oraz magazynowych związanych z weryfikacją nowych symboli klasyfikacyjnych i nowych stawek podatku VAT, czy też wprowadzenia odpowiednich zmian w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach w sprawach wydania WIS i w postępowaniach sądowo-administracyjnych w tych sprawach nie będzie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegnie zawieszeniu na ten okres. Jednak czynności dokonane w tym okresie (np. wniesienie przez podatnika odwołania od decyzji WIS) będą skuteczne.

Przesuń termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku

Od 2 do 4 miesięcy będziesz mógł wydłużyć termin na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) CIT-8 i wpłaty podatku należnego - zależnie od statusu podatnika.

Będziesz mógł wydłużyć termin na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) CIT-8 i wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Inne zmienne kwalifikujące do przystąpienia:

- termin zakończenia roku podatkowego, zależnie od grupy (punkt 2), tj. w okresie:

 • od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. lub
 • od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.;

- status podmiotu zwolnionego przedmiotowo z podatku CIT - w przypadku podatników, którym odroczono termin do końca lipca 2020 r.
- wymóg, aby dochody z działalności pożytku publicznego stanowiły co najmniej 80% wszystkich przychodów - w przypadku podatników osiągających dochody z działalności pożytku publicznego.

Kto może przysunąć
Odroczenie obejmuje wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), z tym, że w przypadku:

- podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku (art. 17 ust. 1 ustawy o CIT), a także
- podatników osiągających dochody z działalności pożytku publicznego (art. 3 ust. 2 i 3, art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) stanowiące co najmniej 80% wszystkich przychodów

 • termin zostanie przesunięty do dnia 31 lipca 2020 r. i dotyczyć będzie tych podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.;

w przypadku:

- pozostałych podatników

 • termin zostanie przesunięty do dnia 31 maja 2020 r. i dotyczyć będzie podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

Jednorazowa amortyzacja

Możliwość zaliczenia do kosztów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla firm produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Elektroniczny czynny żal

Jeśli naruszyłeś przepisy podatkowe, teraz możesz wyrazić „skruchę" w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu.

Wydłużenie czasu na rejestrację pojazdu

Po sprowadzeniu pojazdu z zagranicy będziesz miał więcej czasu na zarejestrowanie pojazdu. Do tej pory było to 30 dni, a ustawa wydłuża ten okres do 180 dni. Zmiana obowiązuje do końca roku 2020.

Kto może skorzystać
Każdy, kto sprowadza pojazd z zagranicy.

Gdzie składasz dokumenty
We właściwym starostwie powiatowym.

Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.

Nie grozi ci odpowiedzialność karna jeśli nie zdążysz złożyć zezniania podatkowego do końca kwietnia

Jeśli nie zdążysz złożyć zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za 2019 r. do końca kwietnia, to nie musisz składać czynnego żalu i nie poniesiesz odpowiedzialności karno-skarbowej z tego tytułu. Pamiętaj jednak, że musisz złożyć zeznanie do dnia 31 maja 2020 r.

Kiedy można skorzystać
Złożenie zeznania PIT za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych nie później niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Kto może skorzystać
Każdy kto płaci i rozlicza podatek PIT

Co musisz przygotować
Zeznanie PIT za 2019 r.

Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczenia

Okres ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców zostaje z mocy prawa przedłużony.

Wydłużenie z mocy prawa okresu ważności zezwoleń na pracę cudzoziemca, zezwoleń na pracę sezonową (oraz decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową), jak również wydłużenie z mocy prawa dopuszczalnego okresu pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, na czas stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii i następujących po nim 30 dni. Automatyczne przedłużenie możliwości pracy dotyczy dokumentów, których koniec ważności przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

Utworzono: 2020-04-02 15:01 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2020-04-06 08:18
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 472
 • blbALIXNytER_4OMOlIJ72Ox-fvsUzkazTaI5i-zzLen5tjJcSt_MY0R0iaF664skJjA8ki7EEz13lYn8r5u7A

 • okoCt5YnAh9tZxgVWLlr5mHt9lxiVq3-iKRR6UwcNrOn5tjJcSt_MY0R0iaF664skJjA8ki7EEz13lYn8r5u7A

 • 9FP84ZOx6XmlX78e8lmMd7_IwnC7lMMSFxaAkURujYSn5tjJcSt_MY0R0iaF664skJjA8ki7EEz13lYn8r5u7A

 • qZicYW8SUHk9cju1UMjsURP14FwFQS8VXOwixoIxqi6n5tjJcSt_MY0R0iaF664skJjA8ki7EEz13lYn8r5u7A

 • j4h1EF34k57PI54Q-qk-mONnYH5v7u_Ff9ddFEGmckqn5tjJcSt_MY0R0iaF664skJjA8ki7EEz13lYn8r5u7A

 • ATJJJICyKwYVPPv9-nBDWd9h6oKyt1dPD68u0uPFWDin5tjJcSt_MY0R0iaF664skJjA8ki7EEz13lYn8r5u7A

 • eWD_fxZYxHHeZjsf6yxrS8o3dhjBSegNiN9VQfTNdFOn5tjJcSt_MY0R0iaF664skJjA8ki7EEz13lYn8r5u7A

 • Gh-OvrpB5mPTaKgp4lmkvd48cTeGAXYYnD4Tr3JaJ5en5tjJcSt_MY0R0iaF664skJjA8ki7EEz13lYn8r5u7A

 • gl0o7yw10UY3cXMKNUlm3c4NeF7mdC9sK30u6lSJRTyn5tjJcSt_MY0R0iaF664skJjA8ki7EEz13lYn8r5u7A

 • C9vk53A7aLtq6AGU5EOWhRc-ldm9oOdszFvLLIQPSaVN0098DSVogY-_sDArt9pButWFonj0ja2q1RgnrXo_ag

 • pGXy43qpNhkL6SBh9tth_nEEb2Wz3FDrWPj4aYk5VnVN0098DSVogY-_sDArt9pButWFonj0ja2q1RgnrXo_ag

 • bQL3dwPbkrBnSScE0gmO0lxB7Q6hFryHqBXTAggMcAtN0098DSVogY-_sDArt9pButWFonj0ja2q1RgnrXo_ag

 • BUBK1UdPWSa-0vGhkQpytc3o57X6tpnR6IaMV913ljBN0098DSVogY-_sDArt9pButWFonj0ja2q1RgnrXo_ag

 • oPsFPAVLQzqv5L0eUImxPLTdjJDTqf-28Nqr7cNZ7RdN0098DSVogY-_sDArt9pButWFonj0ja2q1RgnrXo_ag

 • r775KlONmh6StHWqA1q8lg7dqrp3BG-bmNRBerLDC7JN0098DSVogY-_sDArt9pButWFonj0ja2q1RgnrXo_ag

 • 9skAetxRKYvAxP34iEqFj0GQ0_eSBVfkLUVJ7oqUfNBN0098DSVogY-_sDArt9pButWFonj0ja2q1RgnrXo_ag

 • 5tadUHjjwTSdar3nV1eF5bRw7Ws-qay9IsfkqjrLtilN0098DSVogY-_sDArt9pButWFonj0ja2q1RgnrXo_ag

 • 4sqjlKK1bzFfaF5ZIp1JYQn_vE0ivA9hXSvDTy6fjyFN0098DSVogY-_sDArt9pButWFonj0ja2q1RgnrXo_ag

 • D7YaNud1H3D9m92DOkdq0sRWGqXu0fGPrKS68gemDvBN0098DSVogY-_sDArt9pButWFonj0ja2q1RgnrXo_ag

 • t874AiplS39hQVv-jopggYes0B0f5iJRlTbXFG5nWfRN0098DSVogY-_sDArt9pButWFonj0ja2q1RgnrXo_ag

Projektowanie stron: IntraCOM.pl