Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk

tel. 58 743-13-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny
Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia udzielane przez Gdański Urząd Pracy » Pytania i odpowiedzi » Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstwa zatrudniającego do 9 pracowników

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

Mj0-7WCRv0FLt-a02WXsV388s0zyG42Ou7JjMDJ9qNmqWpKUD_MmXspoxrQyGQQU0NUf5FmoTPzsh1BVC16I1Hj2ks2og_fWcKX5HzvUqelItl3aM-3jkZFofO597VGIple8JKiY5aWPt8A065rOBI37HXsnJO7Gc7YicWe5mGQ

dSVdndcdoGrhcZhBwx4Lz12dYp5nL16trLMR-C76Y4yqWpKUD_MmXspoxrQyGQQU0NUf5FmoTPzsh1BVC16I1Hj2ks2og_fWcKX5HzvUqelItl3aM-3jkZFofO597VGIple8JKiY5aWPt8A065rOBI37HXsnJO7Gc7YicWe5mGQ

FwyDQX-VuFYTTqhXolpxRoD59_DFFvYJo1liDq4wuf6qWpKUD_MmXspoxrQyGQQU0NUf5FmoTPzsh1BVC16I1Hj2ks2og_fWcKX5HzvUqelItl3aM-3jkZFofO597VGIple8JKiY5aWPt8A065rOBI37HXsnJO7Gc7YicWe5mGQ

xDQuEmE9cq9yVPiCiZpxn86fW5-vI9INCRFs3GSe9HeqWpKUD_MmXspoxrQyGQQU0NUf5FmoTPzsh1BVC16I1Hj2ks2og_fWcKX5HzvUqelItl3aM-3jkZFofO597VGIple8JKiY5aWPt8A065rOBI37HXsnJO7Gc7YicWe5mGQ

tfyb1_NmH1cU6fyau5lK0HBzN4z-bFVgRl7tc6QbqxWqWpKUD_MmXspoxrQyGQQU0NUf5FmoTPzsh1BVC16I1Hj2ks2og_fWcKX5HzvUqelItl3aM-3jkZFofO597VGIple8JKiY5aWPt8A065rOBI37HXsnJO7Gc7YicWe5mGQ

rTX49JM_lHVkSV6YWo2MAmRjfS0ZwuieQVx2Mo25QC2qWpKUD_MmXspoxrQyGQQU0NUf5FmoTPzsh1BVC16I1Hj2ks2og_fWcKX5HzvUqelItl3aM-3jkZFofO597VGIple8JKiY5aWPt8A065rOBI37HXsnJO7Gc7YicWe5mGQ

rH48F5qkUrfNVUwOONdYEjRsM0IF2PA6Wf8VDrl1k3iqWpKUD_MmXspoxrQyGQQU0NUf5FmoTPzsh1BVC16I1Hj2ks2og_fWcKX5HzvUqelItl3aM-3jkZFofO597VGIple8JKiY5aWPt8A065rOBI37HXsnJO7Gc7YicWe5mGQ

v76o7Zx2Syedd3705F6krYymz46hpXBgyIBTBwnUxGmqWpKUD_MmXspoxrQyGQQU0NUf5FmoTPzsh1BVC16I1Hj2ks2og_fWcKX5HzvUqelItl3aM-3jkZFofO597VGIple8JKiY5aWPt8A065rOBI37HXsnJO7Gc7YicWe5mGQ

qYNiP6g3_3PtNlEXN8UhMFJsMmevCkGftOWTh5qF55SqWpKUD_MmXspoxrQyGQQU0NUf5FmoTPzsh1BVC16I1Hj2ks2og_fWcKX5HzvUqelItl3aM-3jkZFofO597VGIple8JKiY5aWPt8A065rOBI37HXsnJO7Gc7YicWe5mGQ

 • Informacje ogólne

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstwa zatrudniającego do 9 pracowników

Na co mogę przeznaczyć pożyczkę?

Pożyczka może zostać przeznaczona na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

Czy będę musiał te wydatki jakoś udokumentować?

Nie, podstawą będzie oświadczenie składane we wniosku.

Jaka jest kwota pożyczki i okres spłaty?

Kwota pożyczki wynosi 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku:

 • udzielana będzie jednorazowo,
 • spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach,
 • z możliwością umorzenia - pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzieleniabędzie prowadził działalność gospodarczą

O jaką kwotę mogę wnioskować? Od czego to zależy?

Zgodnie z potrzebami przedsiębiorcy, maksymalnie o 5 tys. zł.

Jaki jest całkowity koszt tej pożyczki? (opłata prolongacyjna, prowizja, stawka bazowa, itp).

Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień podpisania umowy). Jest to jedyny koszt tej pożyczki.

Czy można przedłużyć okres spłaty pożyczki?

Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki (ogólnie, nie dla danej osoby), ponad przewidziane 12 miesięcy.

Czy pożyczka może być umorzona?

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak będą wyglądały spłaty?

Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji zgodnie z harmonogramem przekazanym przez powiatowy urząd pracy.

Kto może uzyskać mikropożyczkę?

Dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r.

Kiedy mogę skorzystać z pożyczki?

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. i który spełnia warunki z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Jaki jest wymagany minimalny okres prowadzenia działalności?

Warunkiem możliwości ubiegania się o pożyczkę, jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 marca 2020 r.

Czy trzeba wykazać spadek działalności lub utratę dochodów?

Nie, nie trzeba.

Czy mogę też korzystać z innych świadczeń w ramach tarczy antykryzysowej?

Tak.

Na jakich warunkach można ubiegać się o mmorzenie pożyczki?

Pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Jak będę wykazywać utrzymanie zatrudnienia?

Poprzez oświadczenie, które znajdzie się we wniosku o umorzenie. Wzór wniosku o umorzenie stanowi załącznik do umowy.

Co będzie jeśli nie spłacę pożyczki?

W przypadku niespłacenia którejkolwiek z rat zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty.

Co będzie, jeśli moja firma mimo wszystko upadnie i nie będę miał z czego spłacić pożyczki?

Jeżeli firma zaprzestanie działalności w okresie, w którym zgodnie z umową pożyczki nastąpić powinna jej spłata, i w związku z tym nie będą spłacane raty pożyczki - roszczeń z powodu
niespłaconej pożyczki dochodzić będzie Starosta.

Jeżeli raty są spłacane sam fakt zaprzestania prowadzenia działalności nie wywołuje konsekwencji w odniesieniu do pożyczki, np. w postaci obowiązku jej natychmiastowego zwrotu w całości.

Jak się ubiegać o pożyczkę?

Wniosek o pożyczkę przedsiębiorca powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Kiedy będzie ogłoszony nabór?

Tak szybko, jak to tylko możliwe, po wejściu w życie przepisów prawnych dot. pożyczki.

Jak szybko otrzymam środki?

Wnioskowana kwota zostanie niezwłocznie przelana jednorazowo (tj. cała od razu) na podany numer konta, w ciągu do dwóch dni roboczych od podpisania umowy.

Złożenie wniosku w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki. W przypadku formy papierowej czas ten może być dłuższy i wymagać będzie osobistego kontaktu z PUP.

Co musze zrobić, żeby złożyć wniosek?

Wniosek i umowę trzeba złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub poprzez platformę Praca.gov.pl. Lista
powiatowych urzędów pracy udostępniona zostanie bezpośrednio w formularzu elektronicznym w Praca.gov.pl.

Formularz wniosku i umowy o udzielenie pożyczki jest dostępny na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy, Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia - https://psz.praca.gov.pl/ oraz poprzez platformę Praca.gov.pl.

Czy są jakieś załączniki? Jakieś zaświadczenia?

W sytuacji, gdy wniosek składa pełnomocnik, załącznikiem będzie kopia pełnomocnictwa.

Czy są konsekwencje za składanie fałszywych oświadczeń we wniosku o pożyczkę z Funduszu Pracy i wniosku o umorzenie pożyczki?

Oświadczenia składane we wnioskach, mikroprzedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jak sprawdzę status wniosku?

Poprzez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub na Praca.gov.pl – jeżeli wniosek został złożony z wykorzystaniem platformy. Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie wniosku elektronicznego do urzędu.

Jaki jest proces informowania o moim wniosku?

W przypadku wniosków wniesionych elektronicznie pisma w sprawie wnioskodawca otrzyma na konto w Praca.gov.pl. Informację o fakcie otrzymania korespondencji zwrotnej z urzędu wnioskodawca otrzyma również na adres e-mail. W przypadku wniosków złożonych w formie papierowej – w formie uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy.

Utworzono: 2020-04-08 08:03 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2020-07-07 13:50
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7796
 • IAnDPFjxgyCyxEIfKQw9ZfLUafGWtAAIGs0a1fN_wgpgsUw6BDbFV13arHh-sS8r23Or0_vOqVqqDML0tekLueLPFADGeOVkkuIg5UYCXO62dMUEyz4QxCUfk-CbdG1j

 • Gl7uzCb1EKgpJjJDUu-B3qrOzyDVrH1VfcyaPE-DdydgsUw6BDbFV13arHh-sS8r23Or0_vOqVqqDML0tekLueLPFADGeOVkkuIg5UYCXO62dMUEyz4QxCUfk-CbdG1j

 • 311G0FF6uaMFI3FWl_i8NeAcjo9BwaPyOtW2wCvtbIlgsUw6BDbFV13arHh-sS8r23Or0_vOqVqqDML0tekLueLPFADGeOVkkuIg5UYCXO62dMUEyz4QxCUfk-CbdG1j

 • OSo9JTONjBAqGPZjqlvPlasMcbuinieVhEYunzAfH3VgsUw6BDbFV13arHh-sS8r23Or0_vOqVqqDML0tekLueLPFADGeOVkkuIg5UYCXO62dMUEyz4QxCUfk-CbdG1j

 • GSC-37P85PxyjX6ra_Pn0NFVFrikKNY0wjk1oXsj6J9gsUw6BDbFV13arHh-sS8r23Or0_vOqVqqDML0tekLueLPFADGeOVkkuIg5UYCXO62dMUEyz4QxCUfk-CbdG1j

 • C44HZO78OEAdFcg65--lt9sn8Va3Dz5Cd3o_H_rjtNVgsUw6BDbFV13arHh-sS8r23Or0_vOqVqqDML0tekLueLPFADGeOVkkuIg5UYCXO62dMUEyz4QxCUfk-CbdG1j

 • txHF16Qh4kk7oJ5fQ7IgnyB9ZMnzU2_yuvKsalmJv4tgsUw6BDbFV13arHh-sS8r23Or0_vOqVqqDML0tekLueLPFADGeOVkkuIg5UYCXO62dMUEyz4QxCUfk-CbdG1j

 • Q4_cT89X21e9vwYW5MnF2M5oCB71YPgsWgQJBOgI9PhgsUw6BDbFV13arHh-sS8r23Or0_vOqVqqDML0tekLueLPFADGeOVkkuIg5UYCXO62dMUEyz4QxCUfk-CbdG1j

 • lGaLwmg-hojC6JzS_UXsungB3hztmWoNOfXvYyNMdjVgsUw6BDbFV13arHh-sS8r23Or0_vOqVqqDML0tekLueLPFADGeOVkkuIg5UYCXO62dMUEyz4QxCUfk-CbdG1j

 • 6NtrwU3Lqpuapu4gXLtG2Ljo_flFKFdc6WuLanFH3IOqWpKUD_MmXspoxrQyGQQU0NUf5FmoTPzsh1BVC16I1Hj2ks2og_fWcKX5HzvUqelItl3aM-3jkZFofO597VGIple8JKiY5aWPt8A065rOBI37HXsnJO7Gc7YicWe5mGQ

 • kjqb6Qom650H6hKtsgNZlY010KXyn8Knd_NF6wNcEjmqWpKUD_MmXspoxrQyGQQU0NUf5FmoTPzsh1BVC16I1Hj2ks2og_fWcKX5HzvUqelItl3aM-3jkZFofO597VGIple8JKiY5aWPt8A065rOBI37HXsnJO7Gc7YicWe5mGQ

 • cwJVFk27ZNgL3hwSgNghdQW3_28xmYyeU_8kIbi34LGqWpKUD_MmXspoxrQyGQQU0NUf5FmoTPzsh1BVC16I1Hj2ks2og_fWcKX5HzvUqelItl3aM-3jkZFofO597VGIple8JKiY5aWPt8A065rOBI37HXsnJO7Gc7YicWe5mGQ

 • lW9foTWiBsPk3TC62tPO0ZWBVrp6oRH7iFMSlsWOuD2qWpKUD_MmXspoxrQyGQQU0NUf5FmoTPzsh1BVC16I1Hj2ks2og_fWcKX5HzvUqelItl3aM-3jkZFofO597VGIple8JKiY5aWPt8A065rOBI37HXsnJO7Gc7YicWe5mGQ

 • trfXyMdwMwpLcjzjFWKVL0Myk_7syXTIf3GZfa69E6iqWpKUD_MmXspoxrQyGQQU0NUf5FmoTPzsh1BVC16I1Hj2ks2og_fWcKX5HzvUqelItl3aM-3jkZFofO597VGIple8JKiY5aWPt8A065rOBI37HXsnJO7Gc7YicWe5mGQ

 • 9zsERLK0qgw6nPR_HR1uAv6YokT_Knlc0Gnak05gDfCqWpKUD_MmXspoxrQyGQQU0NUf5FmoTPzsh1BVC16I1Hj2ks2og_fWcKX5HzvUqelItl3aM-3jkZFofO597VGIple8JKiY5aWPt8A065rOBI37HXsnJO7Gc7YicWe5mGQ

 • jKLiAv0_Tx9STmpNl8fbMjGA2OGqGuzN5lHFmfpcYByqWpKUD_MmXspoxrQyGQQU0NUf5FmoTPzsh1BVC16I1Hj2ks2og_fWcKX5HzvUqelItl3aM-3jkZFofO597VGIple8JKiY5aWPt8A065rOBI37HXsnJO7Gc7YicWe5mGQ

 • lyKrj5PG28h-s3HAc44BGBL7IsudmRSbGFm-Wc4kzKuqWpKUD_MmXspoxrQyGQQU0NUf5FmoTPzsh1BVC16I1Hj2ks2og_fWcKX5HzvUqelItl3aM-3jkZFofO597VGIple8JKiY5aWPt8A065rOBI37HXsnJO7Gc7YicWe5mGQ

 • mbs4BvgGrmO1Ig_8TpVxVUPBXRANKQIyP3W34sbX98KqWpKUD_MmXspoxrQyGQQU0NUf5FmoTPzsh1BVC16I1Hj2ks2og_fWcKX5HzvUqelItl3aM-3jkZFofO597VGIple8JKiY5aWPt8A065rOBI37HXsnJO7Gc7YicWe5mGQ

 • N7eB8Uucn2dN0xVVW3kWoH-sqnK4OHo7ynWTcz5Afz2qWpKUD_MmXspoxrQyGQQU0NUf5FmoTPzsh1BVC16I1Hj2ks2og_fWcKX5HzvUqelItl3aM-3jkZFofO597VGIple8JKiY5aWPt8A065rOBI37HXsnJO7Gc7YicWe5mGQ

 • gBoTElWgfZbC8QzuyCu6XciwZBtKV9FtIUypYw78_W-qWpKUD_MmXspoxrQyGQQU0NUf5FmoTPzsh1BVC16I1Hj2ks2og_fWcKX5HzvUqelItl3aM-3jkZFofO597VGIple8JKiY5aWPt8A065rOBI37HXsnJO7Gc7YicWe5mGQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl