Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk

tel. 58 743-13-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny
Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia udzielane przez Gdański Urząd Pracy » Rozwiązania dla obcokrajowców oraz pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

RvCWp4Lf0p4tn0b4p6m-90Pp9NtH2Gfc-HECJg40bTZWuhi8x6dHT4Z4qyzLm5roAqIH2v_AYXtbcCYznvLSlM2WUuMY4E6G930f9HD6jrRJ1OP0I7e1gCiCfFXkGZ1qAMzpgUOe7Jg9nzE2oubGlfbd7ZMhNiJao68tOkmqQCE

RUoxgGSyWnNlDztHi4ExvpXwGs3vuT4Vkw_PcdaJm7VWuhi8x6dHT4Z4qyzLm5roAqIH2v_AYXtbcCYznvLSlM2WUuMY4E6G930f9HD6jrRJ1OP0I7e1gCiCfFXkGZ1qAMzpgUOe7Jg9nzE2oubGlfbd7ZMhNiJao68tOkmqQCE

CYtFtnLoTL44rOx0zWtCMVSsgFq7lPTMsPcIA0sSu0FWuhi8x6dHT4Z4qyzLm5roAqIH2v_AYXtbcCYznvLSlM2WUuMY4E6G930f9HD6jrRJ1OP0I7e1gCiCfFXkGZ1qAMzpgUOe7Jg9nzE2oubGlfbd7ZMhNiJao68tOkmqQCE

ZCzM8F2HXDclSMeWhSsm1pOkBl5c1qchqG_BxuUtVvhWuhi8x6dHT4Z4qyzLm5roAqIH2v_AYXtbcCYznvLSlM2WUuMY4E6G930f9HD6jrRJ1OP0I7e1gCiCfFXkGZ1qAMzpgUOe7Jg9nzE2oubGlfbd7ZMhNiJao68tOkmqQCE

Ww_CMojVO317OJFhA2A6Pwq_rSzHxu9r4cMUCUcTqJ1Wuhi8x6dHT4Z4qyzLm5roAqIH2v_AYXtbcCYznvLSlM2WUuMY4E6G930f9HD6jrRJ1OP0I7e1gCiCfFXkGZ1qAMzpgUOe7Jg9nzE2oubGlfbd7ZMhNiJao68tOkmqQCE

DFdoT0Af531clTSTqtdnPHJM1cOJG4joBmwowObG6gJWuhi8x6dHT4Z4qyzLm5roAqIH2v_AYXtbcCYznvLSlM2WUuMY4E6G930f9HD6jrRJ1OP0I7e1gCiCfFXkGZ1qAMzpgUOe7Jg9nzE2oubGlfbd7ZMhNiJao68tOkmqQCE

e6gzgDkCitIXfLEnph7yWTBj9z8FHOfnvjiP2Z8-XUxWuhi8x6dHT4Z4qyzLm5roAqIH2v_AYXtbcCYznvLSlM2WUuMY4E6G930f9HD6jrRJ1OP0I7e1gCiCfFXkGZ1qAMzpgUOe7Jg9nzE2oubGlfbd7ZMhNiJao68tOkmqQCE

4OP-zbznTE3EEzvpAYdPox4FATzyu44McPqUyHH-FH9Wuhi8x6dHT4Z4qyzLm5roAqIH2v_AYXtbcCYznvLSlM2WUuMY4E6G930f9HD6jrRJ1OP0I7e1gCiCfFXkGZ1qAMzpgUOe7Jg9nzE2oubGlfbd7ZMhNiJao68tOkmqQCE

iz8bmHkVUyAmrun-uFjp3JhsKRlAVQRNCc0qxfrS6NRWuhi8x6dHT4Z4qyzLm5roAqIH2v_AYXtbcCYznvLSlM2WUuMY4E6G930f9HD6jrRJ1OP0I7e1gCiCfFXkGZ1qAMzpgUOe7Jg9nzE2oubGlfbd7ZMhNiJao68tOkmqQCE

 • Informacje ogólne

Rozwiązania dla obcokrajowców oraz pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Ważne zmiany w zatrudnianiu obcokrajowców spowodowane sytuacją epidemiologiczną

Wynikające z ustawy z dnia 31marca 2020 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020r. poz 568 )

Zezwolenia na pobyt, wizy i pobyty w ramach ruchu bezwizowego.

Termin na składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz wniosków o przedłużenie wiz i wniosków o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli ten wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu epidemii ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni.

(NIE JEST WYMAGANA NOWA KARTA POBYTU, NIE JEST KONIECZNE UMIESZCZENIE W PASZPORCIE NOWEJ WIZY).

* Przepis nie dotyczy wiz Schengen, ponieważ sposób ich przedłużania uregulowany jest w prawie Unii Europejskiej (w ramach dorobku Schengen).

Kontakt: Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców

e-mail: , tel: 58 30 77 466

Zezwolenia na pracę cudzoziemca i przedłużenia zezwoleń pracę.

Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę, przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

(NIE JEST KONIECZNE SKŁADANIE DODATKOWYCH WNIOSKÓW).

Kontakt: Oddział ds. Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców

e-mail: , tel: 58 55 86 712

Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Cudzoziemiec, który na podstawie oświadczenia pracuje na rzecz podmiotu składającego oświadczenie, a w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, termin oświadczenia się kończy - może wykonywać pracę określoną oświadczeniem dalej aż do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, tego okresu wykonywania pracy, nie wlicza się do 180 dni pracy na podstawie oświadczenia.

(NIE JEST KONIECZNE SKŁADANIE DODATKOWYCH OŚWIADCZEŃ)

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie (tel. 58 7325230, 58 7325352) bądź drogą mailową  

Materiał informacyjny opracowany przez Urząd ds. Cudzoziemców do pobrania

Pozostałe materiały informacyjne dla cudzoziemców


 

Найважливіші зміни для іноземців

Витікаючи із закону з дня 31/03/2020 р. про зміни в законі, про спеціальні рішення зв’язаних з профілактикою, протидією, а також боротьбою COVID-19, інших інфекційних захворювань і викликані ними кризові ситуації й деякі інші закони. ( Dz.U. z 2020r. poz 568 )

Дозвіл на проживання, візи та перебування на підставі безвізового режиму

Термін складення заяв про надання дозволу на часове перебування, дозволу на постійне перебування і дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС, а також заяв про продовження віз та заяв про продовження перебування на підставі безвізового режиму, якщо воно випадає в часі надзвичайного епідеміологічного стану або стану епідемії оголошеного у зв’язку з вірусною інфекцією SARS-CoV-2 продовжується до закінчення 30 дня після дня відкликання стану, який обов'язував останнім часом.

(НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ НОВА КАРТА ПОБИТУ, НЕ ОБОВЯЗКОВО ЗАМІШУВАТИ НОВУ ВІЗУ У ПАСПОРТІ)

*положення не застосовується до віз Шенген, тому що спосіб їх продовження регулюється правом Європейського Союзу (як частина законів про Шенген)

Контакт: Відділ до справ іноземців
e-mail: , тел: 58 30 77 466

Дозвіл на роботу іноземця і продовження дозволів на роботу

Якщо останній день терміну дії дозволу на роботу, випадає в часі надзвичайного епідеміологічного стану або стану епідемії, оголошеного у зв’язку з вірусною інфекцією SARS-CoV-2, період дії того дозволу продовжується в силу закону до закінчення 30 дня після дня відкликання стану, обов'язував останнім часом.

(НЕ ПОТРІБНО СКЛАДУВАТИ ДОДАТКОВИХ ЗАЯВ)

Контакт: Відділ до справ іноземців
e-mail: , тел: 58 30 77 466

Заява доручення роботи іноземцю

Іноземець, який на підставі заяви доручення виконує роботу у певного роботодавця а під час оголошення надзвичайного епідеміологічного стану або стану епідемії, термін заяви закінчується – може виконувати роботу визначену в даній заяві далі аж до закінчення 30 дня після дня відкликання стану, обов'язував останнім часом, той період виконування роботи не враховуєтеся до 180 днів роботи на підставі даної заяви.

(НЕ ПОТРІБНО СКЛАДУВАТИ ДОДАТКОВИХ ЗАЯВ)

Усі інформації можна отримати за телефоном ( 58 7325230, 58 7325352) або за допомогою електронної пошти

Utworzono: 2020-04-07 12:52 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2020-04-08 15:01
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1394
 • 3eD6ffFl_9WnsC1dW-l6mO7DtZCxCdKtwNO49BDih1gLD6srTpsoxmZEeC5xaxbitWT0g0yLILak5xALHzH2_OhCwrJiIl8Ufb9uFnPnfBw8AY3mnacWN7kfScePJ-jwbiLufdhA6zQDFBq49l_U78fuMuvRXAR1vvoXnazPOrI

 • KKZGTzQdOlZ9hTND_fgdXPKAENVpGWs1k-izUgnadQoLD6srTpsoxmZEeC5xaxbitWT0g0yLILak5xALHzH2_OhCwrJiIl8Ufb9uFnPnfBw8AY3mnacWN7kfScePJ-jwbiLufdhA6zQDFBq49l_U78fuMuvRXAR1vvoXnazPOrI

 • 8bbC4j4okQmKggBa1LJIIup-d_-mfC06ZomKGxpTj0gLD6srTpsoxmZEeC5xaxbitWT0g0yLILak5xALHzH2_OhCwrJiIl8Ufb9uFnPnfBw8AY3mnacWN7kfScePJ-jwbiLufdhA6zQDFBq49l_U78fuMuvRXAR1vvoXnazPOrI

 • Z1RGV5W6hIvp8xaQpcHrzEJBibQ7L8X0glg9CLgHfWsLD6srTpsoxmZEeC5xaxbitWT0g0yLILak5xALHzH2_OhCwrJiIl8Ufb9uFnPnfBw8AY3mnacWN7kfScePJ-jwbiLufdhA6zQDFBq49l_U78fuMuvRXAR1vvoXnazPOrI

 • iJMYug3lK-P5HMFrHNK_KM3q0t4UKHY22HV_DKsrdEYLD6srTpsoxmZEeC5xaxbitWT0g0yLILak5xALHzH2_OhCwrJiIl8Ufb9uFnPnfBw8AY3mnacWN7kfScePJ-jwbiLufdhA6zQDFBq49l_U78fuMuvRXAR1vvoXnazPOrI

 • 2mm8uvDNPhBL9x8rqYCsX-kVNx6aXOahgmjhGKeTn0MLD6srTpsoxmZEeC5xaxbitWT0g0yLILak5xALHzH2_OhCwrJiIl8Ufb9uFnPnfBw8AY3mnacWN7kfScePJ-jwbiLufdhA6zQDFBq49l_U78fuMuvRXAR1vvoXnazPOrI

 • Vz8qlnwiRGktJofYJZP0_TANYYT_6w_9sNM7FhEJtzsLD6srTpsoxmZEeC5xaxbitWT0g0yLILak5xALHzH2_OhCwrJiIl8Ufb9uFnPnfBw8AY3mnacWN7kfScePJ-jwbiLufdhA6zQDFBq49l_U78fuMuvRXAR1vvoXnazPOrI

 • UnB5pCdt8WeQHn0oGsqP_3KUqHCTo4TyVREVt8O9Uh8LD6srTpsoxmZEeC5xaxbitWT0g0yLILak5xALHzH2_OhCwrJiIl8Ufb9uFnPnfBw8AY3mnacWN7kfScePJ-jwbiLufdhA6zQDFBq49l_U78fuMuvRXAR1vvoXnazPOrI

 • QVujjpfC-3sEB7_yjSvUYumw4aNMzw-nPf0mRjrpq-cLD6srTpsoxmZEeC5xaxbitWT0g0yLILak5xALHzH2_OhCwrJiIl8Ufb9uFnPnfBw8AY3mnacWN7kfScePJ-jwbiLufdhA6zQDFBq49l_U78fuMuvRXAR1vvoXnazPOrI

 • QYG2hSBapHOrDOZ5_b8cMUvmQu_7V3lJXsEQKSAXixRWuhi8x6dHT4Z4qyzLm5roAqIH2v_AYXtbcCYznvLSlM2WUuMY4E6G930f9HD6jrRJ1OP0I7e1gCiCfFXkGZ1qAMzpgUOe7Jg9nzE2oubGlfbd7ZMhNiJao68tOkmqQCE

 • 62fmbxKjLScRL1Z_zFLPlGYmQQVuDQsa1oVuVlQK3e1Wuhi8x6dHT4Z4qyzLm5roAqIH2v_AYXtbcCYznvLSlM2WUuMY4E6G930f9HD6jrRJ1OP0I7e1gCiCfFXkGZ1qAMzpgUOe7Jg9nzE2oubGlfbd7ZMhNiJao68tOkmqQCE

 • FULw4p7nNlhbKstIeUhz9yAWbbIzTL6x8RtzIZOvx_FWuhi8x6dHT4Z4qyzLm5roAqIH2v_AYXtbcCYznvLSlM2WUuMY4E6G930f9HD6jrRJ1OP0I7e1gCiCfFXkGZ1qAMzpgUOe7Jg9nzE2oubGlfbd7ZMhNiJao68tOkmqQCE

 • W6zrA6K5xzq77QC4wiwt_pBPFtMuqtmSyUt4o7ZAZPVWuhi8x6dHT4Z4qyzLm5roAqIH2v_AYXtbcCYznvLSlM2WUuMY4E6G930f9HD6jrRJ1OP0I7e1gCiCfFXkGZ1qAMzpgUOe7Jg9nzE2oubGlfbd7ZMhNiJao68tOkmqQCE

 • HXk11RoKPf301H70U01E8f_VC3D5zhkeWd9NI-_zR2lWuhi8x6dHT4Z4qyzLm5roAqIH2v_AYXtbcCYznvLSlM2WUuMY4E6G930f9HD6jrRJ1OP0I7e1gCiCfFXkGZ1qAMzpgUOe7Jg9nzE2oubGlfbd7ZMhNiJao68tOkmqQCE

 • 6XF1YTRE9vhyQtWNekWB5mMAyIZoI67rdbBDZ5-A9ABWuhi8x6dHT4Z4qyzLm5roAqIH2v_AYXtbcCYznvLSlM2WUuMY4E6G930f9HD6jrRJ1OP0I7e1gCiCfFXkGZ1qAMzpgUOe7Jg9nzE2oubGlfbd7ZMhNiJao68tOkmqQCE

 • JZr8jl3Rx7mydfMh08qDzcq2gFs9wNXos3Wu7aPkC3RWuhi8x6dHT4Z4qyzLm5roAqIH2v_AYXtbcCYznvLSlM2WUuMY4E6G930f9HD6jrRJ1OP0I7e1gCiCfFXkGZ1qAMzpgUOe7Jg9nzE2oubGlfbd7ZMhNiJao68tOkmqQCE

 • _r9v2ia0O3XXA1_HhBFOleENPMOZGCxyeAi5MlgrvL5Wuhi8x6dHT4Z4qyzLm5roAqIH2v_AYXtbcCYznvLSlM2WUuMY4E6G930f9HD6jrRJ1OP0I7e1gCiCfFXkGZ1qAMzpgUOe7Jg9nzE2oubGlfbd7ZMhNiJao68tOkmqQCE

 • xdBw2pYxLnUfuhpB_7JUJQDEsMCDSeLNEepLEfIu7v5Wuhi8x6dHT4Z4qyzLm5roAqIH2v_AYXtbcCYznvLSlM2WUuMY4E6G930f9HD6jrRJ1OP0I7e1gCiCfFXkGZ1qAMzpgUOe7Jg9nzE2oubGlfbd7ZMhNiJao68tOkmqQCE

 • DFy7suxJtGkQmE2WEkz4S5QJOC0OrM2tdDqZ2VC8yOZWuhi8x6dHT4Z4qyzLm5roAqIH2v_AYXtbcCYznvLSlM2WUuMY4E6G930f9HD6jrRJ1OP0I7e1gCiCfFXkGZ1qAMzpgUOe7Jg9nzE2oubGlfbd7ZMhNiJao68tOkmqQCE

 • XC02M6b7hkaEbpGUCAqA7YAI2Foz4WkwbL02qHGlzAtWuhi8x6dHT4Z4qyzLm5roAqIH2v_AYXtbcCYznvLSlM2WUuMY4E6G930f9HD6jrRJ1OP0I7e1gCiCfFXkGZ1qAMzpgUOe7Jg9nzE2oubGlfbd7ZMhNiJao68tOkmqQCE

Projektowanie stron: IntraCOM.pl