Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk

tel. 58 743-13-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny
Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Zasady realizacji programów rynku pracy na rok 2020 r.

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

iuuAcW64XyfkeYUR-Eoh3OENp9ztyB6QK4exKJSEIT9Z6aCzDSHRG5769ngrLV_LXa6tvDDHk95MlHCEwLdLx_DL3UPEufUY33QA7PQ5QWn0Ma2ipN12noYqiicyh3Ig

4DsAYiZJsuD_MCBPe4FpNIqrMnXFojn9YJnBdqUydUFZ6aCzDSHRG5769ngrLV_LXa6tvDDHk95MlHCEwLdLx_DL3UPEufUY33QA7PQ5QWn0Ma2ipN12noYqiicyh3Ig

0ZqfdjXpQ8l8BnT8c2ykShXKFIaGHESFfH_1U3yovpNZ6aCzDSHRG5769ngrLV_LXa6tvDDHk95MlHCEwLdLx_DL3UPEufUY33QA7PQ5QWn0Ma2ipN12noYqiicyh3Ig

ElJa5nPTG72Udoe-5h4lKvmbbAxhIRML6zc5zIEmP0FZ6aCzDSHRG5769ngrLV_LXa6tvDDHk95MlHCEwLdLx_DL3UPEufUY33QA7PQ5QWn0Ma2ipN12noYqiicyh3Ig

LORZuWdC5nJDX7EA3CVhGKqzqB6K4gntURzpuFYx5SZZ6aCzDSHRG5769ngrLV_LXa6tvDDHk95MlHCEwLdLx_DL3UPEufUY33QA7PQ5QWn0Ma2ipN12noYqiicyh3Ig

UEYAQDTHnjKOU79Br_G3H-NN_rl8WmgAip3yGpS3-7RZ6aCzDSHRG5769ngrLV_LXa6tvDDHk95MlHCEwLdLx_DL3UPEufUY33QA7PQ5QWn0Ma2ipN12noYqiicyh3Ig

5YNHrFiGfpGQ97uYBeyakLPpFTfk9NuxSkVrh9mxFnxZ6aCzDSHRG5769ngrLV_LXa6tvDDHk95MlHCEwLdLx_DL3UPEufUY33QA7PQ5QWn0Ma2ipN12noYqiicyh3Ig

02QEXCco9n0W0qGyZbZHMeR4YDtCIHmHwxSr7taw_KhZ6aCzDSHRG5769ngrLV_LXa6tvDDHk95MlHCEwLdLx_DL3UPEufUY33QA7PQ5QWn0Ma2ipN12noYqiicyh3Ig

oZTzwuckOMBJIkQQBYhXJ8LUiUkAP4B-6dYZBxHkAjlZ6aCzDSHRG5769ngrLV_LXa6tvDDHk95MlHCEwLdLx_DL3UPEufUY33QA7PQ5QWn0Ma2ipN12noYqiicyh3Ig

 • Informacje ogólne

Zasady realizacji programów rynku pracy na rok 2020 r.

W związku z trawjącą sytuacją epidemiologiczną, wszystkie formy wsparcia realizowane przez Gdański Urząd Pracy zostają zawieszone do odwołania. Za wszelkie trudności z tym związane serdecznie przepraszamy


Gdański Urząd Pracy mając na uwadze niską stopę bezrobocia oraz brak pracowników na lokalnym rynku pracy w elastyczny sposób planuje reagować na bieżące potrzeby pracodawców i osób bezrobotnych poprzez realizację usług i instrumentów rynku pracy, która będzie się opierała na:

 • uzyskaniu wysokiego poziomu wskaźników skuteczności i efektywności zatrudnieniowej, tak aby jej końcowym etapem było podjęcie pracy lub samozatrudnienie utrzymane w jak najdłuższym okresie.
 • współpracy z pracodawcami, w celu poprawienia jakości i efektów podejmowanych działań.
 • zapewnieniu równego dostępu do oferowanych form pomocy dla wszystkich osób zarejestrowanych w GUP, z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Przyjęte zasady oraz planowane liczby osób/miejsc pracy obejmowanych wsparciem mogą podlegać aktualizacji w przypadku uruchomienia dodatkowych programów/projektów.

W priorytetowy sposób będą traktowani pracodawcy składający wnioski drogą elektroniczną za pomocą praca.gov.pl lub e-puap.

Formy wsparcia dla klientów bezrobotnych

I.  Środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w roku bieżącym będą rozpatrywane w trybie konkursowym, zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz punktacją, stanowiącą załącznik do regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Planuje się uruchomić trzy terminy naborów dla 400 osób bezrobotnych.

Planuje się uruchomić trzy terminy naborów:

 • 03.02.2020 r. – 07.02.2020 r., - około 130 osób
 • 11.05.2020 r. – 15.05.2020 r., - około 130 osób
 • 07.09.2020 r. – 11.09.2020 r. - około 130 osób

Wsparcie finansowe będzie przyznawane w wysokości do 20 000,00 zł w ramach projektu: RPO i PO WER.

Każda osoba, która otrzyma środki na podjęcie działalności gospodarczej zostanie skierowana na szkolenie ABC Małego Biznesu.

Informacje dotyczące szczegółowych warunków w tym osób uprawnionych do aplikowania w poszczególnych funduszach opublikowane będą na stronie internetowej GUP w ogłoszeniach o naborach.

II. Szkolenia

W 2020 roku będą organizowane szkolenia grupowe i indywidualne w oparciu o potrzeby pracodawców, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.

Przewiduje się przeszkolenie ogółem około 330 osób bezrobotnych.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.

Szkolenia grupowe

Na szkolenia grupowe, określone w planie szkoleń, mogą być kierowane wszystkie osoby bezrobotne wymagające wsparcia, które:

 • spełniają wymagania kwalifikacyjne,
 • uzyskają pozytywną opinię doradcy klienta.

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekraczać będzie liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będą następujące kryteria dodatkowe:

 • data wpływu zgłoszenia na szkolenie,
 • okres pozostawania bez pracy (ostatnia rejestracja),
 • niekorzystanie wcześniej ze szkolenia finansowanego przez GUP.

Szkolenia indywidualne

Na szkolenia będą kierowane tylko i wyłącznie osoby, które:

 • posiadają gwarancję zatrudnienia po ukończeniu kursu,
 • spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w programie wskazanego szkolenia,
 • są objęci indywidualnym planem działania.

Uwaga!

 1. Osoba uprawniona może skorzystać ze szkolenia indywidualnego tylko raz w roku.
 2. Wyklucza się finansowanie:
  • kursów z podstaw języków obcych, z wyjątkiem specjalistycznych kursów na poziomie zaawansowanym w zakresie słownictwa branżowego oraz kursów językowych połączonych ze szkoleniem zawodowym;
  • kursów prawa jazdy kategorii B;
  • kursów realizowanych w formie e-learningu;
  • •nstruktorów i trenerów zawodów i umiejętności;
  • kursów motorniczych i maszynistów
 3. Szkolenia z branży IT realizowane będą tylko i wyłącznie w ramach umów trójstronnych.

Gdański Urząd Pracy finansuje koszty badań lekarskich wyłącznie dla następujących szkoleń:

 • gospodarka magazynowa
 • prawo jazdy kategorii C, D, E
 • kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
 • kwalifikacja wstępna
 • kucharz
 • obsługa wózków jezdniowych
 • monter konstrukcji stalowych
 • monter rusztowań
 • operator koparki, ładowarki
 • operator CNC
 • operator urządzeń spawalniczych
 • operator żurawia wieżowego
 • opiekunka dziecięca, osób starszych
 • pracownik ogólnobudowlany
 • spawacz
 • kosmetyczka
 • fryzjer
 • stolarz
 • kierowca pojazdów uprzywilejowanych

Koszt szkolenia indywidualnego nie może przekroczyć 5 000 zł.

III. Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji

Urząd pracy, na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy może sfinansować ze środków Funduszu Pracy do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli osoba ta uzasadni celowość udzielenia tej formy pomocy.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.

Podstawą sfinansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji jest umowa na finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji zawarta z osobą uprawnioną. Koszty są przelewane na konto instytucji egzaminującej.

IV. Bon na zasiedlenie dla osób do 30. roku życia

Bon na zasiedlenie będzie przyznawany przez doradców klienta, na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania, z okresem ważności 1 miesiąca od dnia przyznania.

Bony przyznawane będą w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.

Wniosek o przyznanie bonu mogą składać osoby zarejestrowane jako bezrobotne w ewidencji GUP w Gdańsku przez minimum 2 miesiące (dla osób w wieku 18-24 nie dłużej niż 3 miesiące).

Planuje się przyznanie 10 bonów.

V. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6. roku życia lub osobą zależną w przypadku skierowania na staż lub szkolenie.

Bezrobotny skierowany na staż lub szkolenie może otrzymać refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 6 lub osobą zależną do wysokości 400 zł miesięcznie.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych

VI. Refundacja kosztów dojazdu w przypadku skierowania na staż lub szkolenie.

Osoba bezrobotna, która na podstawie skierowania Gdańskiego Urzędu Pracy rozpoczęła staż, szkolenie lub odbywa zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego może otrzymać zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania danej formy przez okres jej trwania, jeżeli siedziba pracodawcy lub jednostki szkolącej znajduje się poza miejscowością zamieszkania osoby bezrobotnej.

Wysokość zwrotu kosztów przejazdu przysługuje do kwoty 250 zł miesięcznie.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych

Formy wsparcia pracodawców

W 2020 roku nie przewiduje się wsparcia finansowego, obejmującego niżej wymienione stanowiska i zawody charakteryzujące się dużą ilością ofert na rynku pracy, między innymi:

 • sprzedawca/przedstawiciel handlowy,
 • pomoc kuchenna,
 • kucharz,
 • telemarketer,
 • sprzątaczka,
 • pokojowa,
 • spawacz,
 • ślusarz,
 • architekt,
 • inżynier budownictwa,
 • pracownik ogólnobudowlany i pokrewne,
 • fryzjer,
 • kosmetyczka,
 • geodeta,
 • kierowca,
 • mechanik samochodowy.

 VII. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – wsparcie dla pracowników i pracodawców

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy. Udzielana pomoc dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.

Priorytety wydatkowania KFS w roku 2020

Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania KFS w 2020 r:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Rada Rynku Pracy zdefiniowała następujące priorytety wydatkowania tzw. rezerwy KFS:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
b) wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
c) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
d) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
e) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące powyższych priorytetów znajdą Państwo w materiale informacyjnym dla pracodawców.

Dodatkowe informacje można znaleźć w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Środki KFS można przeznaczyć na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W bieżącym roku ustalono maksymalną kwotę 5 000,00 zł na jednego uczestnika kształcenia.

W zależności od wielkości firmy dofinansowanie wypłacane będzie:

 • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, 
 • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego dla pozostałych pracodawców.

Ocena wniosków nastąpi w oparciu o Regulamin przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Gdański Urząd Pracy w roku 2020.

Wyklucza się finansowanie:

 • kształcenia z zakresu szeroko rozumianego coachingu,
 • kursów w formie coachingu indywidualnego,
 • kursów z zakresu podstaw języka obcego,
 • aplikacji radcowskich, notarialnych, itp.,
 • kształcenia w zakresie BHP i p.poż.,
 • staży podyplomowych wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • specjalizacji pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • szkolenia „Prawo jazdy kat. B”,
 • kursów w formie e-learningu.

Planowane są dwa terminy naboru wniosków:

 • luty – 03.02.2020 r. - 06.02.2020 r.,
 • kwiecień – 27.04.2020 r. - 30.04.2020 r.

W przypadku pozyskania środków z Rezerwy KFS planowany jest dodatkowy termin naboru wniosków:

 • wrzesień 07.09.2020 r. – 10.09.2020 r.

VIII. Organizacja staży

Organizatorem stażu może być pracodawca lub jednoosobowy podmiot gospodarczy. Preferowani będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy.

Na staże kierowane będą osoby bezrobotne wymagające wsparcia, spełniające kryteria określone przez pracodawcę, po dokonaniu weryfikacji przez doradcę klienta pod kątem celowości i zasadności.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.

Przewiduje się skierowanie na staże około 300 osób bezrobotnych.

Wyklucza się organizację staży w zawodach i na stanowiskach:

 •  pracownik ochrony fizycznej,
 • kierowca,
 • sprzedawca/przedstawiciel handlowy,
 • sprzątaczka,
 • pokojowa,
 • telemarketer,
 • pomoc kuchenna,
 • magazynier
 • spawacz,
 • pracownik ogólnobudowlany i pokrewne.

Staże będą organizowane na okres 6 miesięcy.

Organizator stażu zobowiązany jest do zagwarantowania zatrudnienia po okresie odbywania stażu na okres co najmniej 3 miesięcy w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymiar czasu pracy stażysty nie może przekroczyć 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo.

Do odbywania stażu nie będą kierowane osoby, które:

 • były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową u organizatora stażu w okresie ostatnich 24 miesięcy;
 • są współmałżonkiem, zstępnym, wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa organizatora stażu lub rodzeństwem organizatora stażu;
 • zamieszkują pod tym samym adresem co organizator stażu;
 • posiadają ponad 6-miesięczne doświadczenie w zawodzie wskazanym przez organizatora stażu;
 • posiadają zameldowanie na terenie GUP krótsze niż planowany okres odbywania stażu.

Gdański Urząd Pracy nie kieruje osób bezrobotnych do odbywania stażu w mieszkaniach prywatnych organizatorów stażu lub stażystów.

GUP zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umów o odbywanie stażu z tymi pracodawcami lub przedsiębiorcami, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o zorganizowanie stażu nie dotrzymali warunków współpracy przy wcześniej zawieranych umowach z urzędem oraz wykazujących 30 %spadek zatrudnienia w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających dzień złożenia wniosku z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

W przypadku braku kandydata własnego, dobór na wskazane we wniosku stanowisko będzie realizowany maksymalnie przez okres 2 tygodni.

UWAGA! Organizator stażu przed rozpoczęciem stażu ma obowiązek skierowania osoby bezrobotnej na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy i zobowiązuje się do pokrycia kosztów tych badań oraz w dniu rozpoczęcia stażu organizuje szkolenie wstępne BHP.

IX. Szkolenia organizowane na podstawie umowy trójstronnej

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakłada możliwość zawierania umów trójstronnych (GUP, pracodawca, instytucja szkoleniowa) w sprawie organizacji szkolenia. Pracodawca (zatrudniający co najmniej 1 osobę) zainteresowany zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb składa wniosek, w którym określa pożądany poziom i rodzaj wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów na szkolenie, wskazuje zakres umiejętności, uprawnień do uzyskania w wyniku szkolenia oraz określa liczbę uczestników. Pracodawca zobowiązuje się również do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy na umowę o pracę.

O zorganizowanie szkolenia może wystąpić pracodawca, który prowadzi działalność na terenie Gdańska lub powiatu gdańskiego i spełnia warunki dopuszczalności pomocy de minimis.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.

 X. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wniosek o refundację może złożyć przedsiębiorca, który funkcjonuje na rynku co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz spełnia wszystkie warunki do udzielenia pomocy de minimis. W okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku przedsiębiorca nie może zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika lub rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.

Planuje się wyposażenie stanowisk pracy dla 25 osób bezrobotnych.

Podstawą ubiegania się o wsparcie jest złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami w Gdańskim Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń.

GUP zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków np. dotyczących grupy docelowej (osób bezrobotnych, które będą kierowane na refundowane stanowiska pracy).

Na tworzone miejsca pracy w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nie będą kierowane osoby, które:

 • były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową u pracodawcy (wnioskodawcy) w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty złożenia wniosku;
 • są współmałżonkiem, zstępnym, wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa pracodawcy lub rodzeństwem pracodawcy;
 • zamieszkują pod tym samym adresem co pracodawca.

Refundacją nie mogą być objęte stanowiska pracy, które zostały zlikwidowane u pracodawcy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Wsparcie finansowe będzie przyznawane w kwocie nie wyższej niż do 20 000 zł.

 XI. Prace interwencyjne

Organizatorem prac interwencyjnych może być pracodawca bądź jednoosobowy podmiot gospodarczy. Preferowani będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy.

GUP zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umów o organizację prac interwencyjnych z tymi pracodawcami lub przedsiębiorcami, którzy nie dotrzymali warunków współpracy przy wcześniej zawieranych umowach z urzędem - w okresie ostatnich 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o organizację prac interwencyjnych.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.

W pierwszej kolejności na prace interwencyjne będą kierowane osoby powyżej 50 roku życia.

W ramach prac interwencyjnych planuje się skierowanie około 60 osób bezrobotnych.

Przed wydaniem skierowania do pracy, kandydaci spełniający kryteria określone przez pracodawcę, uzyskują opinię doradcy klienta pod kątem celowości zatrudnienia.

Na miejsca pracy w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych nie będą kierowane osoby, które:

 • były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową u pracodawcy (wnioskodawcy) w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty złożenia wniosku;
 • są współmałżonkiem, zstępnym, wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa lub rodzeństwem pracodawcy;
 • zamieszkują pod tym samym adresem co pracodawca.

Okres refundacji w bieżącym roku będzie wynosił do 6 miesięcy bez możliwości przedłużenia oraz obowiązkowym zatrudnieniem po okresie refundacji na minimum 3 miesiące.

Udzielana pomoc dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.

 XII. Roboty publiczne

Organizatorem robót publicznych może być gmina, organizacja pozarządowa zajmująca się problematyką w zakresie ochrony środowiska, kultury etc.

Wnioski przyjmowane będą w naborze ciągłym do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Przed skierowaniem na roboty publiczne kandydaci spełniający kryteria określone przez pracodawcę uzyskują opinię doradcy klienta pod kątem celowości ich zatrudnienia.

W ramach robót publicznych planuje się skierowanie około 20 osób bezrobotnych.

Udzielana pomoc dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.

XIII. Zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za członków spółdzielni socjalnej zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

Przyjmowanie wniosków pracodawców odbywać się będzie w zależności od potrzeb w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych.

Dyrektor GUP w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od przyjętych na 2020 rok zasad

XIV. Zawieszone formy wsparcia

Mając na uwadze ograniczone środki finansowe nie przewiduje się możliwości finansowania poniższych form wsparcia:

 • Studia podyplomowe.
 • Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia.
 • Przygotowanie zawodowe dorosłych.
 • Grant na telepracę.
 • Świadczenie aktywizacyjne.
 • Refundacja składek ZUS dla osób do 30 roku życia.
 • Bon stażowy.
 • Bon szkoleniowy.
 • Bon zatrudnieniowy.
 • Stypendia z tytułu kontynuacji nauki.
 • Zwrot kosztów zakwaterowania.
 • Refundacja kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania.
 • Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6. roku życia lub osobą zależną oraz zwrot kosztów dojazdu dla osób podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.
 • Dofinansowanie do zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia, z uwagi na bardzo dużą rotację i małe zainteresowanie tą formą pomocy.
 • Finansowanie kosztów wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego, opiekuna lub poszukującego pracy do spółdzielni socjalnej.
Utworzono: 2013-08-16 15:24 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2020-05-12 15:02
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3288
 • WRBLMCgFSiVZywCi2qCRakKFKm8LITXlyZEYekplKSbVeGZDRlbbQmVYp8EU-w0ZRyQEuSLzrqeuoTGr_VJegR3M8M2_e5a3quwBgZMYhtFOp0pmAVcdHX194WiWVO-K

 • VetRqqMG2xYS67wtHABrGzLg_QF9HtWNrxYyDWnNE6jVeGZDRlbbQmVYp8EU-w0ZRyQEuSLzrqeuoTGr_VJegR3M8M2_e5a3quwBgZMYhtFOp0pmAVcdHX194WiWVO-K

 • JNCzdVkkW9kLHx3w3hACd5S-OPQb1g7FFy2j1Ehifs_VeGZDRlbbQmVYp8EU-w0ZRyQEuSLzrqeuoTGr_VJegR3M8M2_e5a3quwBgZMYhtFOp0pmAVcdHX194WiWVO-K

 • dpeKedL8cPXDPrR7S_-8ufwAGa-Awq76RQSMxD8G1JzVeGZDRlbbQmVYp8EU-w0ZRyQEuSLzrqeuoTGr_VJegR3M8M2_e5a3quwBgZMYhtFOp0pmAVcdHX194WiWVO-K

 • O1DRERi1plQnF68D4r-zVR1VjYHsPqvmGzxBiq5TAhzVeGZDRlbbQmVYp8EU-w0ZRyQEuSLzrqeuoTGr_VJegR3M8M2_e5a3quwBgZMYhtFOp0pmAVcdHX194WiWVO-K

 • M2c91umfxTzPVAfUeS5j6LNpl9pSX7IDPFJzlxEu6abVeGZDRlbbQmVYp8EU-w0ZRyQEuSLzrqeuoTGr_VJegR3M8M2_e5a3quwBgZMYhtFOp0pmAVcdHX194WiWVO-K

 • 56PlLMlhsHWurHG0QYoHByO-Xabi6QORs8udNioW2wvVeGZDRlbbQmVYp8EU-w0ZRyQEuSLzrqeuoTGr_VJegR3M8M2_e5a3quwBgZMYhtFOp0pmAVcdHX194WiWVO-K

 • 5BfrpCfVg4s8EQJZntMXgFmW6m-Th26Ms13Jhqx3FDvVeGZDRlbbQmVYp8EU-w0ZRyQEuSLzrqeuoTGr_VJegR3M8M2_e5a3quwBgZMYhtFOp0pmAVcdHX194WiWVO-K

 • ul68LArMCTjmRae3eyBlcb__P1BIGv_grEp0JJ7oj7LVeGZDRlbbQmVYp8EU-w0ZRyQEuSLzrqeuoTGr_VJegR3M8M2_e5a3quwBgZMYhtFOp0pmAVcdHX194WiWVO-K

 • vN-bLoEpLDuDglZSrGDt_lyrR3ya1EaHH_iHra1Up2tZ6aCzDSHRG5769ngrLV_LXa6tvDDHk95MlHCEwLdLx_DL3UPEufUY33QA7PQ5QWn0Ma2ipN12noYqiicyh3Ig

 • _bYTgFNtIsyx0kjalpVlSryVfHCeB-Cme0g6iSJi7EBZ6aCzDSHRG5769ngrLV_LXa6tvDDHk95MlHCEwLdLx_DL3UPEufUY33QA7PQ5QWn0Ma2ipN12noYqiicyh3Ig

 • egNi3uNab7nEA-99qhRUYjib3gE38LsSqVkFDQ8obsRZ6aCzDSHRG5769ngrLV_LXa6tvDDHk95MlHCEwLdLx_DL3UPEufUY33QA7PQ5QWn0Ma2ipN12noYqiicyh3Ig

 • SE0uWFwzOIsbyLBL6wb0l1mDjaqXHiZMD6iiLXL37S1Z6aCzDSHRG5769ngrLV_LXa6tvDDHk95MlHCEwLdLx_DL3UPEufUY33QA7PQ5QWn0Ma2ipN12noYqiicyh3Ig

 • TlqEVa25H9lhdSLehQZObx2GUud1x76GPoi4zLjp6v9Z6aCzDSHRG5769ngrLV_LXa6tvDDHk95MlHCEwLdLx_DL3UPEufUY33QA7PQ5QWn0Ma2ipN12noYqiicyh3Ig

 • dNnEiGlZxyVq-FnnsZg_YljzrKtq-rCKK4sEznKBo_9Z6aCzDSHRG5769ngrLV_LXa6tvDDHk95MlHCEwLdLx_DL3UPEufUY33QA7PQ5QWn0Ma2ipN12noYqiicyh3Ig

 • azkdkDHCqIpDDwoRMtYYnNQ1BVph2oAB5MV54qWgSC9Z6aCzDSHRG5769ngrLV_LXa6tvDDHk95MlHCEwLdLx_DL3UPEufUY33QA7PQ5QWn0Ma2ipN12noYqiicyh3Ig

 • T6WEpAXNCMptZJcyYF3dkTYn9l5x8szgOZCd2-1DzuJZ6aCzDSHRG5769ngrLV_LXa6tvDDHk95MlHCEwLdLx_DL3UPEufUY33QA7PQ5QWn0Ma2ipN12noYqiicyh3Ig

 • hVf0BRj5CFW6VUV0iTPA3gnhMoZgxS1zRr9DI1UxL-RZ6aCzDSHRG5769ngrLV_LXa6tvDDHk95MlHCEwLdLx_DL3UPEufUY33QA7PQ5QWn0Ma2ipN12noYqiicyh3Ig

 • aFlhz3lq440x8fsmlVX8sMBfe48asNvRg_H1pdPPi7RZ6aCzDSHRG5769ngrLV_LXa6tvDDHk95MlHCEwLdLx_DL3UPEufUY33QA7PQ5QWn0Ma2ipN12noYqiicyh3Ig

 • qHpeWoKo_J0NLe5rYrkqfVrKDpETnasGJ9vI7boBKR5Z6aCzDSHRG5769ngrLV_LXa6tvDDHk95MlHCEwLdLx_DL3UPEufUY33QA7PQ5QWn0Ma2ipN12noYqiicyh3Ig

Projektowanie stron: IntraCOM.pl