Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk

tel. 58 743-13-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

-ITIRf625llZFhw3J0qQt9fXvvV92jI3y34gwae0frA

BCpmalLDUFSd4tJlAQbWsBB2chlV_MLAP2X87Uo6YLM

uccW96ycO38AS-QqUMOlQICMtXu-vujtlfz-r5WKM_w

7TKZmvk6HGudVD3tYHNtbzRz_EBheOM4pzKVPOjP-0M

yMgrgIkRQOnr6xNfxzWDRi6xpnPcXjlk40Gt-2nu0OE

tgKQ3q8HN4BAFeUze__QyW9zxgWURCjdlDNs9OG0zSY

FF8W2WX-53QR1w7ZLQgBg22Dqt5qpR6CwOWzcIMNV3U

puzONgtQBST42D8ITdZXxzCpuuLIcViG5tgCM446Bdo

yRt4LcJW__ewtoudAsP6jF2LR5JR8u6ejtgZr6Eni0U

 • Informacje ogólne

Kodeks etyki

Kodeks etyki pracowników Gdańskiego Urzędu Pracy

 

Rozdział l

Zasady ogólne

§ 1

1.    Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.
2.    Pracownik, pełniąc służbę publiczną obowiązany jest przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych.
3.    Normy niniejszego Kodeksu narusza ten pracownik, który wskutek swojego postępowania zarówno w miejscu pracy jak i poza nim ryzykuje utratę zaufania, niezbędnego przy wykonywaniu zadań publicznych.

§ 2

1.    Pracownik zobowiązany jest dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli.
2.    Pracownik, kierując się w swoim postępowaniu zasadą służby, winien w szczególności przestrzegać i stosować następujące zasady :
•    uczciwości i rzetelności,
•    godności,
•    bezstronności i bezinteresowności,
•    jawności,
•    odpowiedzialności,
•    dbałości o dobre imię urzędu, urzędnika i ich prestiż społeczny,
•    godnego zachowania w miejscu i poza miejscem pracy,
•    uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze stronami, radnymi, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

Rozdział II

Wykonywanie zadań

§ 3

1.    Pracownik winien należycie wykonywać swoje obowiązki, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, przy zaangażowaniu całej swojej wiedzy i woli oraz z należytą starannością, kierując się obiektywnymi przesłankami merytorycznymi.
2.    Pracownik, działając w interesie publicznym, winien podejmować wszelkie czynności, jakie
w granicach prawa, dobrych obyczajów - przy wysokim stopniu sprawności - należy podjąć dla dobra tego interesu.

§ 4

Pracownik nie może przystępować do żadnych zajęć, jakichkolwiek zachowań czy czynności, które chociażby tylko pośrednio podważałyby zaufanie do jego bezstronności i bezinteresowności lub obniżały jego prestiż społeczny.

§ 5

1.    Wartości stanowiące fundament kultury naszego Urzędu, zgodnie z misją komunikacyjną,  to:
- życzliwość,
- zaangażowanie,
- skuteczność.
2.    Pracownik przy wykonywaniu swoich obowiązków nie może się kierować osobistą sympatią i preferencjami politycznymi, ani innymi podobnymi kryteriami mogącymi mieć wpływ na obiektywną i rzetelną ocenę sytuacji.
3.    Pracownik w każdej sytuacji winien traktować równo wszystkich klientów, szanując ich imię i godność.
4.    Każdy pracownik powinien obsługiwać klientów w sposób uprzejmy, cierpliwy i życzliwy.
5.    Współpracownicy, przełożeni i podwładni we wzajemnych kontaktach zobowiązani są do zachowania zasady dobrego wychowania oraz wzajemnej życzliwości i lojalności.

§ 6

1.    Pracownik przy wykonywaniu zadań publicznych powinien w możliwie najszerszym zakresie, o ile prawo tego nie zabrania, udostępniać zainteresowanym informacje i dokumenty dotyczące ich spraw.
2.    Pracownik powinien ujawniać motywy i uzasadnienie swojego stanowiska w związku z decyzją, w której podjęciu uczestniczył.

§ 7

1.    Pracownik odpowiada osobiście za swoje zachowanie oraz za należyty sposób wykonywania swoich obowiązków pracowniczych.
2.    W czasie wykonywania obowiązków służbowych pracownika obowiązuje skromny i schludny ubiór (nie ekstrawagancki).

§ 8

Pracownik winien zachowywać się godnie w miejscu pracy i poza nim, przestrzegając uznanych reguł, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej.

Rozdział III

Zasady proceduralne

§ 9

Pracownicy za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 10

1.    Zastępcy Dyrektora oraz kierownicy komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku zobowiązani są zapoznać podległych pracowników z Kodeksem etyki.
2.    Oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem winno być załączone do akt osobowych pracownika. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Kodeksu.
3.    Zmiana niniejszego Kodeksu może nastąpić tylko w drodze zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Utworzono: 2014-10-15 12:29 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2017-01-02 08:56
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2745
 • 0HdYJMl2t3jVrakkv6oexpow--GkOSgsV3zboNXboDg

 • 02OjWJLtNzkQz2DA49SngEMOjdEmRzNf1Er25dP1RNY

 • LvjPEVGRK2zApI78TkRmK--51etY9zVlbSwOdZzXFrg

 • a7j0BTkUn4ktv3Rqj4kPd6XmQ6T3iTr7v55o7XIrhV8

 • CFUzYlxVpjR9KSxMoQSVkKCmCunZIwuG9uBAXKhAidc

 • yTKzRRU6eCqgfsArdwOj-kDq2VB35hVtUNmgGD3MKZM

 • oDkicjGKd185sx8i8VNAq5RPlbYkWFljz9Niz1aeOuM

 • FNvTfTWx9CoteskGl_vAv6H3G2pvf6GEHyVGRV9Jw70

 • PsqcAuVNEj7R6gEt3dASI6BfPYs-L2mqtSCTJWKcQd8

 • PO-fZ-g1vNs4jIXcZXyyAik4z5MH5hUiZ0FRXZm0XqE

 • vbj7H-X_4jfz7sqRm6D0zd_2Ltr5ofiiiFQ4ovV9M_8

 • N9cKPENenJnzfpHqVUsHS3Gjzms1XOdi9MuFz5qKOcs

 • U4TuRymAITE2e_jcdSV08F1PGNH5tMlGV6F8-z5loZA

 • ry61Ul3_N7EUPHx112W5Wh2tz8Qe8QA9P-VpPB3lyuM

 • jB9jiWmT7OHa7T8Cw5QTeU1oqiU2B4E7kXQo6nDl9rU

 • w7wGxNuGTVlHS7TjhDf_MdiNV47Gaoo8ABRwQyRulls

 • hnMk5EMFp5NoUDfz86B_HJwHmMcl_h-Sk_WxtR8xZJk

 • t0NEtQIknvUG0oaG3Ki-wCOfyX3wsRu-W5D_2Qux4-0

 • BhyeWG93R7vyyELmHPdkj-Izwxs7KAXVpS37p9W5EYM

 • iBS8gSrrzyoeWQueDXE90q9mmZBc5l954MPnKurVL6Q

Projektowanie stron: IntraCOM.pl