Przejdź do treści
skróty klawiaturowe

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

formularz sugestii

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Pomagamy zatrudnić pracowników

Gdański Urząd Pracy

ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk

tel. 58 743-13-00
e-mail:

Mapa dojazdu
Powiat gdański - herb
wyszukiwarka
Oferty Pracy - rynek lokalny

Kalendarium

Kalendarz
przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy lub informacje o sytuacji na rynku pracy dodaj swój adres e-mail

IrFkT65Y2v98Bzs2mdW7JlRvU2yWYpiBt8LQZBjpeJcs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

fs_sgFEK8D98YPZZ6ffK_YRQiat0o0SD7YEP7BgSC00s4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

BH5kZKQ20Icw6iXWILd-dehL1h9pIaj1PDmxVeQmJccs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

KiwEuT8glwKAkoIOwc5QBZwOvh5jxmekK1v0jSfTAFUs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

P9Y5DxUd2bGNRzxYaMYJdVtkCk1k1V84-Qu6Ba5z7Aos4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

Abcf_8bHpeXZv2sdrsDd0Usv480xsrdcK1cTrXW3RlAs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

OGtO0i1T65n0zFNqL0aj4PwVUTzjQxqPYUNEwortNGos4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

JZqKEL7rkenYekN4173HAyrl5AXgkY5DP5WPkOik1ZIs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

INMx86Armuy3pNAYKwbhfdKtijDwxJ5epTYaJAfALjAs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • Informacje ogólne

Programy zrealizowane

Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Rok 2019

W 2019 r. Gdański Urząd Pracy zrealizował dwa programy specjalne. Pierwszy z nich „Praca dla Seniorek i Seniorów” objął 87 osób, wśród których przy pomocy Centrum Pracy dla Seniorek i Seniorów pracę znalazło 69 uczestników. Ponadto 51 osób skorzystało z możliwości podniesienia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach indywidualnych. Seniorki i Seniorzy w ramach programu otrzymali Gdańską Kartę Mieszkańca. Dodatkową atrakcją były talony na rozwój swoich pasji czy też możliwość skorzystania z pakietu medycznego, przyznawane po określonym przepracowanym czasie. Drugi program specjalny to „Mama na etacie”, skierowany do kobiet wchodzących/powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym, wychowujących dzieci do 6 roku życia, mieszkanek Gdańska i powiatu gdańskiego. Programem objętych zostało 51 matek. Osoby te wzięły udział w formach aktywizacji zawodowej tj. stażach, szkoleniach, dotacjach do rozpoczęcia własnej działalności, pracach interwencyjnych oraz robotach publicznych.

W 2019 roku realizowany był po raz kolejny program regionalny „Praca dla Pomorzan”. Poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców, objęto 29 osób szkoleniami indywidualnymi, 3 osoby pracami interwencyjnymi, 8 osób robotami publicznymi oraz 28 osób szkoleniami z zakresu prowadzenia własnej firmy oraz dofinansowaniem na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Uczestnikami programu byli bezrobotni, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 30-50 lat, osób z obszarów wiejskich oraz osób o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych.

Rok 2018

Z początkiem 2018 r. Gdański Urząd Pracy rozpoczął program specjalny „Gdańsk Archiwa+”. Jego celem było zwiększenie perspektyw na stabilne zatrudnienie dla osób bezrobotnych spotykających się z odmowami ze strony pracodawców, zrealizowany poprzez roboty publiczne oraz mentoring. W Programie wzięły udział 22 osoby bezrobotne zatrudnione na stanowisku stażysta archiwista. Instytucją, która utworzyła miejsca pracy oraz zatrudniła wyselekcjonowanych przez urząd pracy kandydatów, jednocześnie aktywnie biorąc udział w ich przygotowaniu i pełnej adaptacji, był Urząd Miejski w Gdańsku.

W 2018 roku wprowadzony został nowy program regionalny „Praca dla Pomorzan”. Celem programu było wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców. Gdański Urząd Pracy zrealizował to zadanie poprzez organizację szkoleń dla 95 osób oraz przyznawanie 10 osobom jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Uczestnikami programu były osoby bezrobotne, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 30-50 lat, osób z obszarów wiejskich oraz osób o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych.

Rok 2017

W 2017 r. wyraźnie zwiększyła się pula funduszy na program „Praca dla Młodych”, w ramach którego skierowanych zostało 403 osoby. Powiązaną z „Pracą dla Młodych”, autorską formą aktywizacji zawodowej w GUP był tzw. „DUBLET”. Zakładał on kierowanie osoby młodej w pierwszej fazie na staż, celem nabycia niezbędnych umiejętności do wykonywania pracy na danym stanowisku, a następnie zatrudnienie u tego samego pracodawcy z wykorzystaniem refundacji „12/12”.

Spośród mniejszych, dedykowanych bardziej zawężonym grupom beneficjentów inicjatyw, wyróżnia się program specjalny „Aktywna ONA”, realizowany we współpracy z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim. Skierowany był do kobiet doświadczających trudności w powrocie na rynek pracy po przerwie dłuższej niż półroczna, oferując zakres pomocy w zaadaptowaniu się w nowym miejscu pracy poprzez mentoring (stanowiska utworzone w ramach robót publicznych związane z obsługą spraw dotyczących zatrudnienia i pobytem cudzoziemców). Programem objęto łącznie 11 osób.

2017 r. był kolejnym, w którym Gdański Urząd Pracy brał udział w programie regionalnym „Region Gospodarka Praca”.  Poprzez szkolenia aktywizacją objętych zostało 177 osób.

Rok 2016

2016 r. cechował się licznymi programami w ramach środków krajowych.

Kontynuowany był program regionalny „Region Gospodarka Praca”, którego celem było wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego. Poprzez szkolenia objęto nim 306 osób, z efektywnością na poziomie 80,7 %.

Następnie realizowane były dwa programy specjalne: Piecza Zastępcza oraz Eurocash.
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku rozpoczął współpracę  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz partnerami społecznymi, w zakresie wypracowania kompleksowych rozwiązań skutecznej pomocy młodym ludziom na etapie wychodzenia z placówek tworzących system pieczy zastępczej i rozpoczynania kariery zawodowej. Efektem tego był program specjalny „Piecza Zastępcza”, z którego skorzystało 9 osób (poprzez uczestnictwo w stażach i szkoleniach).
Drugi program specjalny Eurocash polegał na zorganizowaniu szkoleń i prac interwencyjnych na podstawie wypracowanej współpracy z Grupą Eurocash, która jest liderem na polskim rynku w hurtowej dystrybucji produktów FMCG, czyli  szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. W jego ramach skierowanych zostało 8 osób.

Kolejną z wyróżniających się aktywności PUP była realizacja programu „Praca dla Młodych”- program dla młodych bezrobotni do 30. roku życia, oraz pracodawców lub przedsiębiorców zainteresowanych ich zatrudnieniem. Była to nowa forma instrumentów runku pracy,  wprowadzona ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wprowadzone rozwiązanie przewidywało, że pracodawca lub przedsiębiorca, który podpisze stosowną umowę z powiatowym urzędem pracy otrzyma przez 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego w pełnym wymiarze bezrobotnego do 30. roku życia. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zawarł z pracodawcami 319 umów, w ramach których stworzono miejsca pracy dla 457 zarejestrowanych osób. Maksymalna wysokość miesięcznego dofinansowania na jednego pracownika wynosiła 2100 zł.

Po zakończeniu refundacji pracodawca lub przedsiębiorca musi utrzymać zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez minimum 12 miesięcy. Przyczyniło to się do upowszechnienia w PUP nazwy programu „12/12”.

Rok 2015

W 2015 r. realizowanych było aż 5 rezerw ze środków Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej oraz program regionalny „Region Gospodarka Praca”.

Środki krajowe w ramach rezerw przyznane był dla następujących grup osób bezrobotnych:
1.    w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z art. 49

 • szkolenia (30 osób objętych),
 • dotacje (40 osób objętych);

2.    w wieku poniżej 25 r.ż.

 • staże (103 osoby objęte);

3.    w wieku powyżej 50 r.ż.

 • staże (14 osób objętych),
 • prace interwencyjne (2 osoby objęte);

4.    w wieku 30-50 lat (I rezerwa)

 • staże (69 osób objętych),
 • dotacje (8 osób objętych),
 • prace interwencyjne (15 osób objętych);

5.    w wieku 30-50 lat (II rezerwa)

 • staże (39 osób objętych),
 • dotacje (30 osób objętych).

Program regionalny „Region Gospodarka Praca” realizowany był poprzez staże (31 osób objętych) i szkolenia (228 osób objętych).

Rok 2014

W 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku realizował dwa projekty w ramach rezerwy  Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej.

Pierwszy projekt skierowany był do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W jego ramach objętych zostało:

 • 22 osoby na pracach interwencyjnych
 • 323 osoby na stażach
 • 11 osób na dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


W drugim projekcie kierowane były osoby bezrobotne w wieku 30-50 lat na:

 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej- 4 osoby
 • refundacje wyposażenia stanowiska pracy- 17 osób.

Rok 2013

Proponowane wsparcie:
Staże, środki na podjęcie działalności gospodarczej

Rekrutacja:

 • Staże:

I nabór wniosków: 16-23 sierpnia 2013 – zakończony
II nabór wniosków: 16-30 września 2013 - zakończony

 • Środki na podjęcie działalności gospodarczej:

Nabór wniosków: 26 sierpień – 6 wrzesień 2013 – zakończony

Planowana liczba uczestników:
85 osób w tym:
- Staże – 83 osoby
- Środki na podjęcie działalności gospodarczej – 2

Uczestnicy:
Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Gdańsk, w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 • do 25 roku życia;
 • powyżej 50 roku życia;
 • bezrobotni długotrwale;
 • po zakończeniu kontraktu socjalnego;
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • bez kwalifikacji zawodowych;
 • bez doświadczenia zawodowego;
 • bez wykształcenia średniego;
 • samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia;
 • którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
 • niepełnosprawni.

Cel programu:

Aktywizacja zawodowa i pomoc w powrocie na rynek pracy

Okres realizacji:
16.08.2013-31.03.2014

Kurs księgowości korporacyjnej dla branży BPO (Business Process Outsourcing)

Stan rekrutacji
ZAKOŃCZONA

Wymagania wstępne dla uczestników:

 • wykształcenie wyższe licencjackie z zakresu ekonomii, rachunkowości, finansów
 • podstawowa znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • motywacja do pracy w  BPO
 • umiejętność szybkiej nauki, analitycznego myślenia i rozumowania przyczynowo-skutkowego

Program szkolenia:

 • BHP
 • Rachunkowość korporacyjna
 • Excel
 • Systemy finansowo-księgowe
 • Kultura korporacyjna
 • Praktyki w firmie z sektora BPO


Cel projektu
Projekt zakłada przygotowanie wykwalifikowanej kadry na potrzeby sektora BPO i jest odpowiedzią na potrzeby rynku w obszarze księgowości. Potencjalni pracodawcy sektora BPO zgłaszają brak odpowiednich kwalifikacji u absolwentów kierunków ekonomicznych.
W wyniku szkolenia uczestnicy uzyskają wymagane kompetencje do pracy w charakterze młodszego księgowego ze znajomością branżowego języka angielskiego.

Liczba uczestników:
40 osób

Termin szkolenia:
25.03 – 26.07.2013

Rok 2012

Preludium do Pracy

Stan rekrutacji
Zakończył się nabór uczestników. Umowy są w trakcie realizacji.

Grupy docelowe
Osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkałe w M. Gdańsk i powiecie gdańskim, poniżej  30. roku życia
   
Proponowane wsparcie
Moduł 1 ( 9 osób)

 • staż (do 5 miesięcy)
 • zajęcia warsztatowe z poprawy wizerunku – „Metamorfoza”
 • premia za zatrudnienie (jednorazowo, w wysokości 1 671 zł)


Moduł 2 (10 osób)

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ( do 18 000 zł)
 • Talon na szkolenie w wysokości 3000 zł
 • wsparcie pomostowe ( łącznie 2 916 zł)

Cel projektu
Zwiększenie szans na rynku pracy osób bezrobotnych do 30. roku życia z terenu M. Gdańska i powiatu gdańskiego.

Okres realizacji:
lipiec 2012 - grudzień 2012

Budżet:
310 995 zł

Bryza

Proponowane wsparcie
Szkolenia, roboty publiczne, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Stan rekrutacji
ZAKOŃCZONA

Grupa docelowa
Bezrobotni powyżej 50 roku życia, zarejestrowani w PUP Gdańsk

Planowana liczba uczestników
80 osób, w tym:
Szkolenia: 52
Roboty publiczne: 7
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: 9
Środki na podjęcie działalności gospodarczej: 12

Cel projektu
Aktywizacja zawodowa i pomoc w powrocie na rynek pracy

Okres realizacji
01.09.2012 - 28.02.2013

Budżet
1 533 920 zł

Fala

Proponowane wsparcie
Szkolenia, staże, roboty publiczne, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Stan rekrutacji
ZAKOŃCZONA

Grupy docelowe
Bezrobotni do 30. roku życia, zarejestrowani w PUP Gdańsk

Planowana liczba uczestników
338 osób, w tym:
Szkolenia: 110
Staże: 200
Roboty publiczne: 7
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: 9
Środki na podjęcie działalności gospodarczej: 12

Cel projektu
Aktywizacja zawodowa i pomoc w powrocie na rynek pracy

Okres realizacji
01.09.2012 - 28.02.2013

Przypływ

Proponowane wsparcie
Szkolenia, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Stan rekrutacji
ZAKOŃCZONA

Grupy docelowe
Bezrobotni zarejestrowani w PUP Gdańsk, w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 • do 25 roku życia;
 • powyżej 50 roku życia;
 • bezrobotni długotrwale;
 • po zakończeniu kontraktu socjalnego;
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • bez kwalifikacji zawodowych;
 • bez doświadczenia zawodowego;
 • bez wykształcenia średniego;
 • samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia;
 • którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
 • niepełnosprawni.

Planowana liczba uczestników
104 osoby, w tym:

 • Szkolenia: 33
 • Staże: 54
 • Roboty publiczne: 2
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: 2
 • Środki na podjęcie działalności gospodarczej: 3

Cel projektu
Aktywizacja zawodowa i pomoc w powrocie na rynek pracy

Okres realizacji
01.09.2012 - 28.02.2013

Zawsze Aktywni

Stan rekrutacji
ZAKOŃCZONA

Grupy docelowe
Osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkałe w M. Gdańsk i powiecie gdańskim, powyżej  50. roku życia
    

Proponowane wsparcie

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (do 18 000 zł)
 • Talon na szkolenie w wysokości 3200 zł
 • wsparcie pomostowe (łącznie 2 817 zł)
 • doradztwo biznesowe z elementami mentoringu


Cel projektu
Zwiększenie szans na rynku pracy osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia z terenu M. Gdańska i powiatu gdańskiego.

Okres realizacji:
lipiec 2012 - marzec 2013

Budżet:
341 094 zł

Dobry Początek

Grupy docelowe
Osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkałe w M. Gdańsk i powiecie gdańskim, poniżej  30. roku życia
    
Proponowane wsparcie:
Moduł 1 ( 45 osób)

 • staż (do 5 miesięcy)
 • zajęcia warsztatowe z poprawy wizerunku – „Metamorfoza”
 • premia za zatrudnienie (jednorazowo, w wysokości 1 671 zł)

Moduł 2 (25 osób)

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ( do 18 000 zł)
 • Talon na szkolenie w wysokości 3000 zł
 • wsparcie pomostowe ( łącznie 2 916 zł)

Cel projektu
Zwiększenie szans na rynku pracy osób bezrobotnych do 30. roku życia z terenu M. Gdańska
i powiatu gdańskiego.

Okres realizacji:
czerwiec 2012 - grudzień 2012

Budżet:
842 640 zł

Rok 2011

Gotowi na Zmiany

Stan rekrutacji
Nabór został zakończony

Grupy docelowe
Osoby bezrobotne powyżej 45. roku życia, z terenu Gdańska i powiatu gdańskiego.     

Proponowane wsparcie
Szkolenia (łącznie 100 miejsc na 8 kierunkach: Podstawy księgowości, Obsługa kas fiskalnych, Samodzielna księgowa, Bukieciarstwo I i II stopnia, Obsługa komputera, Pracownik projektów finansowanych ze źródeł UE, Zarządzanie projektami finansowanymi ze źródeł UE oraz Opiekunka środowiskowa), staże (11 miejsc), prace interwencyjne (17 miejsc)

Cel projektu
Stworzenie warunków sprzyjających zatrudnianiu osób bezrobotnych powyżej 45. roku życia poprzez zachęty skierowane bezpośrednio do pracodawców, jak również poprzez wzmocnienie kompetencji, a tym samym pozycji na rynku pracy osób z grupy docelowej.

Okres realizacji
01.08.2011 - 31.12.2011

Budżet
329 500 zł

Projekt finansowany z Funduszu Pracy w ramach Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Młodość w Działaniu

Stan rekrutacji
Nabór został zakończony. Zaakceptowanych przez pracodawców uczestników skierowano na staż od sierpnia 2011 r.

Grupy docelowe
Osoby bezrobotne do 25. roku życia lub bezrobotni absolwenci szkół wyższych do 27. roku życia, z terenu Gdańska i powiatu gdańskiego.    

Proponowane wsparcie
4-miesięczne staże

Cel projektu
Pomoc w wejściu na rynek pracy młodym osobom bezrobotnym

Okres realizacji:
01.06.2011 - 31.12.2011

Budżet:
285 000 zł

Rok 2010

Teraz Ja!

Grupy docelowe:
Uczestnikami projektu było 5 osób bezrobotnych, mieszkających w Mieście Gdańsk lub Powiecie Gdańskim, spełniających łącznie warunki podane poniżej:

 • ukończony 30. rok życia;
 • kandydatki i kandydaci wrócili/ły z pobytu za granicą o charakterze zarobkowym i od tej pory nie podejmowali/ły zatrudnienia;
 • kandydaci i kandydatki muszą spełniać kryteria wynikające z zasad przyznawania     

Proponowane wsparcie:
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenie związane z profilem firmy/podstaw przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe (pokrycie w pierwszych 3 miesiącach działalności bieżących kosztów prowadzenia firmy)

Cel projektu:
Umożliwienie aktywizacji zawodowej i osiągania przez powracające z zagranicy osoby bezrobotne powyżej 30. roku życia stałych dochodów w ramach uruchomionej przez nie działalności gospodarczej

Okres realizacji:
01.09.2010 - 30.09.2011

Budżet:
148 500 zł

Projekt pilotażowy „Nowe Horyzonty – w poszukiwaniu większej skuteczności pośrednictwa pracy”

Stan rekrutacji
Nabór został ZAKOŃCZONY. Uczestnicy aktywizowani od listopada 2010r.     

Grupy docelowe
600 osób zarejestrowanych jako bezrobotne, pozostających w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku w okresie od 6 do 18 miesięcy  

Proponowane wsparcie

 • aktywizacja zawodowa 600 osób bezrobotnych polegająca na objęciu ww. osób instrumentem doprowadzenia do zatrudnienia poprzez zakontraktowanie go w agencji zatrudnienia (300 osób) oraz w oparciu o wdrożenie systemu premiowego dla pośredników pracy ds. kontaktów z osobami bezrobotnymi i doradców zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku (300 osób),
 • intensyfikacja i zwiększenie efektywności pozyskiwania ofert pracy poprzez wdrożenie systemu premiowego dla pośredników pracy ds. kontaktów z pracodawcami.

Cel projektu

 1. Głównym celem projektu pilotażowego jest przetestowanie przygotowanych propozycji w zakresie:
 2. realizacji instrumentu rynku pracy jakim jest doprowadzenie do zatrudnienia osoby bezrobotnej przez agencję zatrudnienia (Model I)
 3. wdrożenia systemu premiowego dla pośredników pracy ds. kontaktów z osobami bezrobotnymi i doradców zawodowych, który ma na celu zwiększenie efektywności ich pracy (Model II)
 4. wdrożenia systemu premiowego dla pośredników pracy ds. kontaktów z pracodawcami, który ma na celu zwiększenie ilości pozyskanych i zapełnionych (zagospodarowanych) ofert pracy (Model II)

Okres realizacji
08.06.2010 - 31.07.2012

Talon na szkolenie

Uczestnikami programu były osoby zarejestrowane jako bezrobotne co najmniej 3 miesiące, które nie posiadały doświadczenia zawodowego / kwalifikacji zawodowych lub z powodu braku odpowiednich ofert dążyły do zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji bądź też utraciły zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, jak również osoby powyżej 50. roku życia.
W ramach programu oferowano dofinansowanie (do wysokości 4 000 zł) kosztów szkoleń (jednego lub więcej), które kandydat samodzielnie wyszukał na otwartym rynku (kursy nie ujęte w planie szkoleń grupowych).
Program realizowany był do tej pory w latach 2007-2010. Otrzymało go w tym okresie łącznie 629 osób.

Program jest czasowo zawieszony

Gratka edukacyjna

Program był ofertą dla osób powyżej 45. roku życia poszukujących pracy (pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową).
Dofinansowanie w wysokości do 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, mogło być przeznaczone na 1 z 3 form pomocy w rozwoju zawodowym: na szkolenie, na pokrycie kosztów egzaminu / uzyskania licencji lub na opłacenie studiów podyplomowych.
Program realizowany był w latach 2009-10. W 2010 r. objął on 37 osób.

Program jest czasowo zawieszony

Utworzono: 2013-07-29 08:13 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2020-01-22 14:11
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5205
 • 8CYWnIr1OgKF3mORvA27o-mV-JafrPpngldGQ_vdrwv_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • gYmufZRVtBFrhIjkmDFK8B-czES50mREPIirWEE8if__rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • VaiQzs2YFkH5U0HL31PkDKiZDJmT1bI9gBua61d8UOT_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • NE8y4le7VF_ztOhfm3K-a67ncpyBy7AQswONhRlyAQz_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • RYiBR_QnFmxNKocZNH35pG2vTagQry_STtT0BLQpNUL_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • PTa1TNuYJJ8Ot2P4YHR3SXLuv3LLsJuiFikKud51IeT_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • JS9L970-JR92E42YFw9i0p0DiAOa0siG-8D-pKGqGL3_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • K6efEU1UkqEM9yQf51LBPzXInJCR3ESit8mBMr89sDH_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • NbEDVjZcQEtvEeL5uiFD_zX_KLFOmu8nhVNIbiyfprX_rJrCus1GbiDhGqM2jABOTX-IBefMjleKTS0rp2RqgA

 • RSVbudQtYDCZT-Cr2-YjlnEhE2K9u6X-kstMtQoOtP0s4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • 2TLIPbZxtFfTInBhXqS8-3Mr9JogEdaSw4GS_YqhOzYs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • fJdetaOedDPsPDZ6XzNDR8Gn8PH-XEuSf9h3Qa89G6cs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • aRvo4tFPtvn21NfxKV6oSnl-UKGFt09wjoVt-o5pmAYs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • dgML9lI96e0lXXsvhb9iMuFjecbNSod7DiOz8Ihx4Cgs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • _TTUrQ1r3YenDmwRthE5NYIafV4zQ1nSmB-62Y2135ks4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • eHZY2JAcGDQGWGGcc02hfS9_UZGBmTBpXLeeF11gR7ks4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • 75PEcjDz_Bk_FMDHtP_ndGoV0yqjPVLy8Kf_PljxvXos4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • BXr6qJx7r3kZsHntQ2JBpySlm2SEyywgPp1ympnPb8Us4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • B-apg5AVhgW7uNKUbrQn0epZmC7J18RkxZfO4FKx7sks4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

 • tEURuWnOiorGX2uObmLYCjllBc8BrwD9-vZ1d7tC8mMs4NxgMFcWddKNTbJcWFAPHCBJCsrm7NbNgyhZ9giBOA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl